Selasa, 12 Disember 2017

INTERAKSI DENGAN HADIS AKHIR ZAMAN

✳MUKADDIMAH

Kegawatan yang berlaku di alam Islam setakat ini membawa umat Islam membaca kembali ayat-ayat al-Quran dan teks-teks hadis. Perkara-perkara pelik dan mengejutkan yang berlaku menyebabkan mereka cuba untuk memahami hakikat, dan sebahagian jawapannya ada diisyaratkan melalui nas-nas yang telah lama wujud.

Berkenaan akhir zaman, banyak disebut oleh hadis berbanding al-Quran. Hadis-hadis yang membahaskan tentang peristiwa akhir zaman disebut sebagai Hadis Fitan (ujian) ataupun Hadis Asyratu Saah (tanda kiamat). Manakala Ilmu berkenaan akhir zaman disebut sebagai ilmu fitan. Di dalam dunia akademik, ilmu kajian tentang ramalan akhir zaman dikenali sebagai eskatologi.

Secara umumnya, fenomena merujuk kepada hadis bagi menafsirkan kejadian semasa adalah suatu yang baik. Namun jika tidak berhati-hati, amat mudah untuk menyebabkan kita silap faham, lalu menghukum pihak tertentu tanpa kaedah pembuktian yang sebenar. Ia juga boleh melahirkan sikap pasif daripada memperjuangkan Islam, samada kerana takut ataupun kerana mengambil langkah menunggu hingga tiba apa yang disebutkan hadis tanpa sebarang usaha.

Beberapa panduan digariskan di bawah untuk kita berinteraksi dengan hadis akhir zaman, agar ianya selari dengan tuntutan syarak:

⚛1. NAS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

Perkara ini adalah fundamental di dalam Islam. Sebelum baca apa-apa bahan, bekalkan dahulu diri dengan al-Quran dan Hadis. Belajar ilmu yang didatangkan melalui dua sumber ini terlebih dahulu sebaiknya.

Ini kerana kedua ini adalah sebenar-benar dan setepat-tepat sumber rujukan. Ketulenannya telah disaring rapi oleh alim ulama sepanjang zaman. Ia juga tidak akan berjaya diseleweng atau hilang melainkan bila tiba hari kiamat.

Jangan letakkan al-Quran Hadis sebagai rujukan sekunder. Jangan jadikan nas hanya sebagai penyokong kepada teori dan berita yang kita ambil dari sumber lain. Sebaliknya yang lain itu perlu dibaca setakat yang tidak menyalahi nas. Ia perlu ditolak sekiranya bercanggah dengan nas.

Akhir zaman, terlalu banyak pembohongan yang berlegar. Nabi SAW pernah menggambarkan bahawa akan tiba masa wujud kalangan manusia yang bekerja menyebarkan pembohongan sehingga mencecah ufuk dunia. Gambaran itu boleh kita lihat dengan zaman internet dunia tanpa sempadan ini. Fakta dan auta bercampur aduk. Benar dan batil tidak dapat dibezakan lagi.

Nabi berpesan agar kita berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah. Sabda baginda SAW:
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه
"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, Kitab Allah dan Sunnah NabiNya"
[HR. Malik]

⚛2. FAHAMI DENGAN KAEDAH YANG BETUL

Membaca nas baik al-Quran dan Hadis tidak boleh sebarangan. Ia bukan semudah membaca akhbar atau artikel. Ada disiplin dan kaedahnya. Perlu belajar ilmu hadis berkait riwayah dan dirayah, asbab wurud, nasikh mansukh, dan sebagainya.

Hadis tidak boleh dibaca secara literal. Perlu diselami perbendaharaan bahasa arab. Nahu, sorof, balaghah, mantiq dan segala ilmu alat.

Hadis tidak boleh difahami secara tepat dengan hanya membaca terjemahan sahaja. Tiada bahasa yang setanding bahasa arab. Ia bahasa tuhan, bahasa syurga. Terjemahan hanya membantu, bukan mendalamkan kefahaman.

⚛3. KAJI SECARA MENYELURUH

Jangan membaca satu hadis sahaja kemudian terus membuat kesimpulan. Disana terdapat beribu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Ia perlu dibaca secara bersama. Menggabungjalinkan antara kesemua hadis. Jangan ditolak walau satupun sekiranya tidak ada perkara yang menyebabkan hadis itu tertolak.

Paling penting, hadis tidak boleh difahami dengan cara yang bercanggah dengan al-Quran. Kerana al-Quran adalah ibu, hadis adalah pelengkap. Kalau berlaku percanggahan, itu bukan kerana al-Quran atau hadis yang silap, tetapi mungkin kerana kita silap memahami salah satu dari keduanya.

Sikap mengambil sebahagian nas dan menolak sebahagian yang lain adalah sifat orang munafik dan ahli kitab. Perkara ini ditegah oleh Allah SWT. Islam akan tempang dan menjadi tidak dapat dijadikan panduan langsung jika senarang nas difahami secara terpisah dari nas-nas yang lain.

⚛4. BEZAKAN CARA INTERAKSI  HADIS HUKUM

Hadis fitan berbeza dengan hadis hukum. Hadis fitan lebih kepada pengkhabaran tentang berita dan bukan berkenaan dengan arahan atau larangan melainkan sedikit. Justeru kaedah menerima hadis ini berbeza dengan cara menerima hadis untuk dijadikan dalil hukum.

Syarat menerima hadis sebagai penentu hukum agak ketat. Tetapi hadis fitan termasuk di dalam hadis-hadis berita baik atau buruk.  Ulama seperti Imam Nawawi berfatwa bahawa hadis berstatus lemah dari segi periwayatan boleh diterima untuk fadail amal, bertujuan mendorong atau menakutkan.

Di dalam penentuan hukum, hadis banyak terikat dengan kaedah Usul Fiqh. Usul Fiqh berbeza antara mazhab dengan mazhab. Ada hadis yang tidak diterima oleh satu mazhab, tetapi diterima mazhab lain kerana berbeza kaedah Usul Fiqhnya. Dalam hadis fitan, kesemua perkara ini perlu diperhalusi.

Ada juga perawi yang dihukum daif kerana mereka melakukan kesalahan mengikut pandangan mazhab tertentu, tetapi bagi mazhab yang lain, perbuatan perawi itu tidak menjadi salah. Ada muhaddith yang terlalu syadid sehingga sesetengah perbuatan harus yang dilakukan perawi dihukum sebagai hilang thiqah lalu gugur hadis itu. Perkara ini juga perlu diselidik.

Faktor persekitaran semasa muhaddith juga perlu diambil kira dalam menerima pandangan mereka terhadap perawi. Boleh jadi faktor politik, ataupun fitnah yang tersebar pada masa mereka mempengaruhi labelan terhadap perawi hadith.

⚛5. JANGAN MEYAKINI YANG ZANN

Jangan percaya penuh yakin dengan hadith-hadith yang bersifat zann thubut atau dilalah. Selagi hadith tidak sampai ke tahap mutawatir iaitu tidak ada ruang andaian untuk menghukum palsu, jangan kita pegang yakin sebagaimana al-Quran. Selagi mafhumnya boleh ditafsirkan dengan berbagai maksud yang lain, jangan kita berpegang yakin kepada satu mafhum sahaja. Boleh jadi hadis itu sebenarnya rekaan, atau mafhumnya lain.

Hadis akhir zaman kebanyakannya tidak menyebut figur secara ditil. Tidak dinyatakan nama watak, tarikh tepat atau jalan cerita terperinci. Maka boleh jadi apa yang dinyatakan hadis itu adalah apa yang berlaku sekarang, dan boleh jadi juga hadis itu akan berlaku masa hadapan.

Berpegang penuh yakin dengan hadis yang hanya status zann bukan sahaja boleh mendedahka kita kepada kesilapan, malah boleh membawa kepada kesesatan. Ia juga boleh membawa kepada dosa, bahkan terjerumus ke lembah kufur. Contohnya kita menafsirkan hadis umum yang menyebutkan tentang lelaki fasik atau kufur kepada mana-mana individu atau pihak secara khusus hanya kerana beberapa sifat persamaan yang samar. Allah berfirman bahawa sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.

⚛6. LENGKAPI DENGAN PENGETAHUAN SOKONGAN

Memahami fenomena dunia tidak cukup sekadar merujuk kepada al-Quran da Hadis sahaja. Benar ia sumber utama, tetapi kita perlu mencari sumber sokongan yang kuat. Jika tidak, kita tidak akan dapat memahami hadis secara tepat dan akan terdedah dengan kesalahan.

Sumber kedua yang perlu dibaca adalah segala sumber yang fundamental dalam pengajian ilmu sosiologi, politik dan hubungan antarabangsa. Sejarah, geografi, ideologi, perlembagaan, piagam, dasar luar, teori-teori sosial, ekonomi dan politik, kajian-kajian entiti berpengaruh, perjanjian, deklarasi, persidangan, polisi semasa, kenyataan rasmi, pekeliling, dokumen rasmi dan sebagainya. Perkara inilah yang akan membentuk kerangka pemikiran kita dalam membaca kecenderungan dan motif setiap watak geo-politik yang terlibat.

Sumber ketiga pula adalah media. Ini termasuklah media cetak, elektronik dan hear-say. Malah platform hiburan seperti selebriti, sukan, lagu dan movie boleh diambil kira. Tetapi ia hanya sumber pelengkap untuk membantu kita mencari petanda sampingan. Terlebih dahulu perlulah diketahui latar belakang setiap media itu, mereka bekerja untuk siapa dan apa motif mereka. Kita membaca untuk memahami propaganda dan perkembangan, bukan untuk membina kepercayaan.

Sumber keempat yang boleh juga diambil kira adalah teori konspirasi dan teori eskatologi. Kadang-kadang sumber pertama kedua dan ketiga tidak dapat memberi jawapan tuntas terhadap persoalan yang timbul. Tetapi teori ini ada menawarkn jawapan. Cuma pastikan jawapan yang dipilih selari dengan sumber yang lebih kredibel.

⚛7.  MENGINSAFI

Tujuan nas diturunkan adalah untuk menjadi panduan hidup di atas dunia. Semakin seseorang memahami nas, semakin dia yakin terhadap Islam dan semakin terdorong untuk beramal soleh dan percaya masa depan di tangan Allah.

Jangan pula kefahaman terhadap nas menyebabkan kita jadi takut dan putus harapan sehingga meninggalkan tugas dan amanah perjuangan. Jangan ada yang meletak 'senjata' pasrah kerana ada hadis yang menyatakan Palestin akan dikuasai Dajjal. Jangan ada yang lari bersembunyi ke gua kerana takut bahaya Dajjal.

⚛8. MENGELAK FITNAH SEMAMPU YANG BOLEH

Kalau boleh kita senantiasa berdoa agar dapat mengelak dari zaman fitnah. Kalau boleh dimatikan sebelum zaman Dajjal. Kerana fitnahnya sangat dahsyat sehingga boleh mengelirukan orang antara syurga dan neraka.

Jangan pula ada yang merasa teruja tidak sabar melihat apa yang Nabi SAW nyatakan. Perkara ini bukan menyeronokkan seperti menonton wayang. Tanpa akidah yang mantap dan rohani yang bersih, sesiapa sahaja boleh terpesong.

Jangan kita ingat nanti bila datang Imam Mahdi kita akan berbaiah. Belum tentu kita dapat bezakan adakah ia sebenar-benar mahdi atau mahdi palsu ciptaan musuh. Jangan ingat kalau tiba Dajal, kita akan lari sepenuh hati. Boleh jadi Dajal akan tiba kepada kita, dalam keadaan kita tidak tahu pun bahawa dia adalah Dajal!

✳ KESIMPULAN

Daripada beberapa garis panduan ini, kesimpulannya kita amat perlu untuk:
🔴1. Menimba ilmu. Kerana ilmu sahaja yang boleh membezakan hak dan batil.
🔴2. Bersama ulama. Kerana ulama yang paling tahu cara memahami nas dengan betul.
🔴3. Beramal soleh. Kerana amal adalah benteng akidah. Ia juga pesanan Nabi bagi menghadapi akhir zaman.
🔴4. Mengikut jalan para Anbiya, Siddiqin, Syuhada dan Solihin iaitu jalan memperjuangkan Islam. Kerana jalan mereka adalah jalan yang benar sebagaimana firman Allah.
🔴5. Membersihkan jiwa dari riya', hasad, sombong dan sebagainya. Kerana penyakit hati adalah lubang untuk syaitan menyesatkan manusia.
🔴6. Beriltizam dengan jemaah Islam dan pemimpinnya. Kerana ia adalah pesanan Nabi bagi menyelamatkan diri daripada fitnah.
🔴7. Berdoa dan bertawakkal. Kerana ia adalah senjata orang beriman.

21 Rabiul Awal 1439
9 Disember 2017

_(Alang Ibn Shukrimun)_

Telegram:
telegram.me/AlangIbnShukrimun
Facebook:
fb.com/AlangShukrimun

#AiSFikrah
#AiSDakwah
#AiSTarbiah

Sabtu, 9 Disember 2017

Tidak Masuk Syurga Orang Yang Suka Menyebarkan Fitnah

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.”
[Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim]

Firman Allah SWT maksudnya, “Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab (neraka) Jahannam dan bagi mereka azab yang membakar.” [Surah Al-Buruuj, ayat 10]

Fitnah dalam ayat di atas, begitu luas maknanya. Namun, ia turut termasuk dalam makna membuat tuduhan palsu atau mereka-reka cerita tentang si polan agar cerita itu dapat memburukkan air muka si polan, atau mendatangkan masalah/bencana kepada si polan, atau mewujudkan kebencian orang lain kepada si polan.

Orang yang membuat cerita fitnah dan tuduhan palsu, berdasarkan hadis mereka akan ke neraka selagi mereka belum bertaubat dan belum memohon maaf kepada orang yang difitnahnya itu, melainkan Allah tidak izinkan neraka baginya. Ini lah digelar hablumminannas, konsep hubungan manusia sesama manusia. Tanpa maaf dari manusia yang dizalimi, maka selagi itu Allah tidak akan redha kepada pemfitnah itu.

Kebanyakan kes tukang fitnah tidak merasai bahawa cerita fitnahnya itu sesuatu yang besar.  Tapi ia sebenarnya suatu yang besar dan kesan yang mendalam kepada orang yang difitnah, dan ia terlebih sangat besar dosanya di sisi Allah.

Firman Allah SWT maksudnya, "Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya; dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi Allah adalah perkara yang besar dosanya."
[Surah An-Nur, ayat 15]

Orang yang menyebarkan cerita fitnah, adalah orang tidak patut dipercayai katanya dan dituruti kehendaknya. Samada dia adalah ibu kita, ayah kita, abang kita, pakcik kita, atau datuk kita, maka janganlah kita terus mempercayai kata mereka dan kehendak mereka, kajilah terlebih dahulu akan kesahihan cerita mereka sebelum bertindak, sebagaimana saranan Allah:

"Dan janganlah engkau (mempercayai dan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya); yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan"
[Surah Al-Qalam, ayat 10-11]

Kenapa? Kerana dalam surah An-Nur ayat 15 tadi, pencerita dusta atau penyebar cerita fitnah adalah dikira dosa besar di sisi Allah, maka orang seperti ini dianggap fasiq. Maka diterangkan lagi oleh Allah dalam dalil lain:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum (atau orang lain) dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." [Surah Al-Hujurat, ayat 6]

Kita patut mendidik diri kita agar tidak menceritakan sesuatu yang dusta, tidak berkata buruk, tidak menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang mendatangkan dosa. Lidah juga boleh menyebabkan kita dikira tidak beriman, dan boleh menyebabkan kita ke neraka.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda maksudnya: "Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya berkata yang baik atau, (jika tidak dapat) lebih baik diam." [Hadis Riwayat Bukhari no. 6018]

Dalam hadis lain baginda berpesan maksudnya: "Orang yang disebut muslim adalah orang yang dapat menjaga tangannya dan lisannya (dari menyakiti muslim lain)."
[Hadis Riwayat Bukhari no. 10 dan Muslim no 64]

Orang yang menyebarkan cerita dusta dan palsu dan fitnah ini juga dikategorikan sebagai ciri seorang munafiq. Maka terpalitlah segala darjat buruk kepada tukang fitnah, iaitu fasiq dan munafiq. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw tentang menerangkan ciri-ciri orang munafiq:

Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda maksudnya: “Empat perkara, siapa yang terdapat padanya empat perkara ini, maka ia adalah munafik tulen, dan siapa yang terdapat padanya salah satu darinya, maka padanya ada satu ciri kemunafikan; apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mungkiri, dan apabila berdebat ia melampaui batas.”
[Hadis Riwayat Bukhari no. 3178 dan Muslim no. 2635]

Golongan penyebar fitnah ini akan habis dan lebur amalannya di akhirat nanti kerana amalannya telah diberikan kepada orang yang dia fitnah dan zalimi. Jika telah habis amalannya diberikan, maka dosa orang yang dia fitnah pula akan ditanggungi oleh dia. Dia menjadi muflis dan tidak ada lagi amalan baik pada dirinya dan dia di humbankan ke neraka. Nauzubilahiminzalik.

Selasa, 5 Disember 2017

PAS Menjadikan Al Quran dan Al Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Semoga Diberkati Allah

firman Allah bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah al Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan al Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.. " - al Nisa':59

Taati Allah.
Taati al Rasul sallaLlahu alaihi wasallam.
Taati pemimpin daripada kalangan kamu (orang-orang yang beriman).

Kesemua ketaatan terhadap Allah, rasulnya dan pemimpin daripada kalangan orang yang beriman adalah dikira IBADAH dan dibalasi dengan pahala dan redha-Nya.

Mari melihat kepada perlaksanaan ibadah solat;

Allah mewajibkan solat lima waktu sebagaimana di dalam al Quran. Maka kita taati Allah dengan mendirikan solat lima waktu.

Rasulullah mentafsirkan cara solat lima waktu melalui sunnah baginda. Maka kita taati al Rasul dengan meniru solat baginda.

Imam solat adalah pemimpin solat kita. Maka kita taatinya dengan mengikuti solatnya sehingga selesai.

Dalam ibadah solat, kita telah melaksanakan tiga kewajiban yang dinyatakan dalam nas ayat di atas.

Imam solat diberi keluasan untuk memimpin solat. Dia berhak memanjang atau memendekkan solatnya sama ada dengan bacaan al Quran yang panjang atau pendek, atau pun doa dan zikir yang panjang atau pendek. Dia juga berhak memimpin solat mengikut mazhabnya walaupun berbeza daripada mazhab para makmumnya.

Justeru sesiapa yang mengingkari imam solat, maka dia berdosa bahkan boleh terkeluar daripada solat jamaahnya itu walaupun mendakwa masih solat sebagaimana arahan Allah dan masih menepati cara solat al Rasul. Contohnya, dia sujud lebih awal daripada imamnya atau memberi salam lebih awal daripada salam imam.

Itulah contoh ketaatan berdasarkan amalan harian orang-orang yang beriman iaitu solat di dalam melaksanakan nas ayat di atas.

Demikianlah juga di dalam kehidupan seluruhnya. Kehidupan ini mestilah dipimpin oleh al Quran, al Sunnah dan para pemimpin daripada kalangan orang yang beriman. Ketaatan adalah jalan hidup Islam.

Mentaati pemimpin yang beriman adalah al haq. Ia termaktub di dalam al Quran.

Arahan keempat di dalam nas ayat di atas adalah kewajiban mengembalikan penyelesaian terhadap perselisihan di antara sesama orang-orang yang beriman kepada Allah dan al Rasul.

Ertinya, semua orang yang beriman termasuk imam atau pemimpin mestilah merujuk kepada sumber hukum agama yang utama iaitu Allah (al Quran) dan al Rasul (al Sunnah), kemudian sumber hukum sekunder seterusnya iaitu ijmak dan qias.

Adalah jelas larangan merujuk kepada otak sendiri atau otak manusia di dalam menyelesaikan perselisihan sesama umat Islam sebelum merujuk dahulu kepada al Quran dan al Sunnah. Jika berlaku sebaliknya, ia adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik yang nyata.

Apabila Allah dan al Rasul melepaskan sesuatu urusan kepada manusia sendiri untuk mencari penyelesaian dengan tidak menyatakan hukumnya secara nyata di dalam al Quran atau al Sunnah, maka mereka mestilah merujuk kepada keputusan pemimpin mengikut kuasa-kuasa yang diagihkan kepada sesama mereka.

Qadi dengan kuasanya. Mufti dengan kuasanya. Pemimpin utama (kerajaan) dengan kuasanya. Kesemua mestilah ditaati dalam skop masing-masing.

Berdasarkan nas ayat di atas bahawa pemimpin itu hendaklah daripada kalangan orang-orang yang beriman, maka adalah nyata bahawa pemimpin yang melanggar arahan Allah dan al Rasul adalah tidak wajib ditaati. Ini kerana mereka telah terlebih dahulu melakukan perlanggaran terhadap arahan mentaati Allah dan al Rasul. Tiada ketaatan kepada orang yang tidak mentaati Allah dan al Rasul. Ia sebenarnya adalah mentaati kemaksiatan.

Oleh kerana orang yang menjaga hukum dan menentukan sama ada seseorang itu dalam taat atau maksiat adalah para ulamak yang memahiri hukum-hakam agama, maka pada ketika pemimpin politik (kerajaan) telah melanggar hukum Allah, hukum ketaatan kepada pemimpin adalah kembali kepada para ulamak. Para ulamak juga adalah para pemimpin orang-orang yang beriman.

Selama mana pemimpin politik tidak melanggar arahan Allah dan al Rasul, maka para ulamak mestilah mentaati mereka. Tetapi jika pemimpin politik melanggar hukum ugama, maka ketaatan adalah kembali kepada para ulamak Islam dan panduan mereka.

Adalah nyata di sini bahawa kehidupan orang-orang yang beriman mestilah ditundukkan kepada arahan agama. Semua sama ada pemimpin atau rakyat tidak akan terlepas daripada kewajiban taat kepada agama.

PAS adalah sebuah parti politik Islam di dalam negara. Ia bertujuan memastikan politik negara tunduk kepada kehendak Allah dan al Rasul. Ia juga bermaksud menjaga pemimpin dan rakyat daripada melanggar arahan Allah dan al Rasul.

Justeru dalam perjalanan politiknya, PAS bertindak selari dengan undang-undang negara yang tidak melanggari dasar-dasar dan hukum-hukum agama. PAS menjunjung undang-undang negara sebagai satu ibadah mentaati pemerintahan agar matlamat agama (maqasid syariah) dalam negara tercapai.

Oleh kerana perlembagaan negara Malaysia masih membenarkan perlanggaran terhadap Allah dan al Rasul di dalam pembinaan undang-undang negara, maka PAS berjuang menentang undang-undang dan amalan-amalan yang bercanggah dengan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan PAS menyeru agar kerajaan meletakkan al Quran dan al Sunnah sebagai sumber hukum utama yang tidak boleh dilanggari.

Ketaatan ahli PAS kepada Majlis Syura Ulamak atau kepada presiden PAS adalah dalam kerangka perlembagaan negara yang membenarkan parti-parti politik ditubuhkan dengan kepimpinan masing-masing. Ia selari dengan perlembagaan negara dan itulah amalan yang sama oleh parti-parti politik yang lain.

Apa yang membezakan PAS daripada parti-parti lain ialah al Quran dan al Sunnah sebagai sumber hukum yang utama pada ketika parti-parti lain bergerak sebaliknya. Itulah keistimewaan PAS yang penuh keberkatan. – HARAKAHDAILY 


Sekularisma menolak akidah Islam

Masyarakat Muslim harus memelihara akidah dan menjaganya dan berjuang untuk menyebarkan dan mengokohkan serta mencegah kemurtadan darinya,

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai Allah dan mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. " Al-Maidah: 54

Dari sisi lain, kita melihat sekularisma, sekalipun menerima akidah Islam secara teori atau dalam kata-kata, namun is menolak sikap yang wajib dimiliki oleh seorang Muslim sebagai tuntutan akidah yang dianutnya. Hal itu tampak pada dua persoalan berikut:

1: Pertama

Sekularisma menolak akidah Islam dijadikan sebagai kesetiaan dan intima (dibangsakannya seseorang). Sekularisma menolak ikatan agama. Ia mengutamakan ikatan darah, suku dan tanah air dan sejenisnya. Ini bertentangan secara diametral dengan pernyataan Al Quraan yang menegakkan ukhuwah dan persaudaraan di atas dasar iman dan akidah,

"Orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah bersaudara.� Al Hujurat: 10

"Maka dengan nikmat-Nya kamu menjadi bersaudara.� Ali Imran: 103

Islam menjadikan wala (kesetiaan dan dukungan) mukmin kepada Allah, rasul-Nya dan jama'ah orang-orang mukmin sebelum kepada yang lain,

"Sesungguhnya penolong (kekasih) kamu hanyalah Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolong (pendukungnya), maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. �Al Maidah: 55-56

Islam tidak mengakui setiap bentuk ikatan, betapa pun kuat dan dekatnya ikatan itu, seperti ikatan atau hubungan bapak dengan anak atau saudara kandung apabila ikatan itu bertentangan dengan ikatan iman. Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu pemimpin pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin kamu, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim� At-Taubah: 23

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga itu " Al-Mujaadilah: 22

Al Quraan Al Karim telah memberikan kepada kita contoh dengan datuk para Nabi, yakni Nabiyullahh Ibrahim 'Alaihis salam dimana dia berlepas diri dari ayahnya saat tampak baginya bahwa dia memusuhi Allah. Begitu juga sikapnya dan sikap orang-orang yang beriman bersamanya, mereka tidak setia kepada kaumnya yang kafir kepada Allah,

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dengan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja," Al Mumtahanah: 4

Allah juga telah berfirman kepada nabi-Nya Nuh Alaihis salam mengenai putra kandungnya ketika putranya ini membangkang kepada Rabb-nya, Allah berfirman,

'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga kamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik'. �Huud: 46

Di dalam ayat yang banyak, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan musuh Allah sebagai pemimpin atau pendukungnya. Peringatan ini begitu keras sehingga orang yang melakukannya hampir dipandang sebagai orang murtad.

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk ke golongan mereka.� Al Maidah: 51

Pada ayat selanjutnya, Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah. " AI-Maaidah: 54

Tidak ada kelonggaran dalam soal ini kecuali ketika si mukmin berada dalam ketidak-upayaan yang tidak menemukan jalan lain kecuali harus pura-pura memperlihatkan kepatuhan terhadap orang kafir sebagai siasah memelihara diri, dan sikap seperti ini merupakan pengecualian dari kaedah umum. Allah SWT berfirman,

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin dan pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasah) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kamu kembali " Al Imran: 28

Ayat ini menunjukkan bahwa kata wali (Wilayah) bermakna menolong mereka dan ikut dalam barisan mereka. Bukan bermakna kecenderungan hati atau cinta. Karena jika maknanya "cinta" tentu tidak ada rukhsah (kelonggaran) dan pengecualian lantaran orang yang lemah dan tidak berdaya di sini mungkin menyimpan kebencian dan permusuhan yang tidak dapat dilihat oleh seorang pun.

2: Kedua

Sekularisma menolak penganut akidah Islam untuk melakukan hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai natijah dari iman dan akidah Islam yang dianutnya. Inilah yang dinyatakan oleh Al Quraan Al Karim dalam penjelasan yang begitu detail dan jelas, tanpa ada kesamaran di dalamnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman,

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. �Al Ahzaab: 36

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Sami'na wa atha'na (kami mendengar dan taat) '. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. �An Nuur: 51

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.� An-Nisa: 65

Jelaslah bahwa akidah Islam mewajibkan Muslim untuk menyesuaikan hidupnya dengan undang-undang dan hukum yang telah ditetapkan oleh akidah itu dan akidah Islam mengharuskan kesan daripadanya terlihat pada perilaku dan tindak-tanduknya baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin (rakyat).

Sekularisma ingin agar akidah Islam hanya ada dalam hati tidak tampil bergerak dalam pertarungan kehidupan dan tidak memberikan pengaruh kepada tujuan dan sistem kehidupan. Kalaupun harus aktif dan bergerak, ia hanya boleh bergerak dan aktif di masjid saja yang masjidnya sendiri di bawah kekuasaannya.

Oleh karena itu seorang Muslim yang hidup dalam pemerintahan sekular merasakan pertentangan antara akidah yang diyakininya dengan realiti yang harus dijalani.

Sabtu, 2 Disember 2017

Islam adalah rahmat. Sekular pula warisan jahiliyyah.

Setiap perkara yang bertentangan dengan Islam ialah jahiliyyah. Datangkanlah apa jua jenis nama ideologi sekalipun, jika tidak selari dengan Islam, pastinya ia jahiliyyah walaupun tidak memakai nama jahiliyyah.  Dadah disebut morfin, heroin dan sebagainya, ia tetap dadah. Arak pula digelar minuman keras dengan pelbagai jenama, hakikatnya ia tetap arak yang diharamkan. Demikianlah sekularisme, nasionalisme, komunisme, sosialisme dan ism-ism yang diasaskan oleh manusia moden tetap merupakan benih jahiliyyah. Setiap masa dan saat, kita diberikan dua pilihan, Islam atau jahiliyyah. Pilih Islam ertinya selamat, menentang Islam bererti memilih jahiliyyah.

Allah SWT berfirman :

Yang bermaksud : “Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.” Surah Al-Maidah ayat 50.
  
Tunjukkan selain dari Pas parti manakah  berlandaskan Islam?   PAS tidak pernah menggugurkan agenda negara Islam,   Difahami  tidak ada parti lain akan membawa Islam sebagai agenda perjuangannya.

Hairan, jika disebut jahiliyyah mereka melenting, tetapi mereka sendiri menolak Islam. 

Ke bumi tidak jatuh, ke langit tidak naik, sembah berhala pun tidak, sembah tuhan pun enggan.

Islam mengajar selepas mati ini akan nada hidup di akhirat. Sayang sekali, hidup akhirat ini tidak pernah meniti di bibir pimpinan sekular Sedangkan kepercayaan kepada hari akhirat merupakan tonggak kepada rukun iman dan Nabi Muhammad SAW seringkali mengingatkan dalam banyak hadisnya :

“Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat……” Islam mengajar dunia ini milik Allah SWT, dipinjamkan kepada manusia sebagai khalifah. Sekular mengajar bahawa manusia berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya apabila berkuasa. Islam mengajar bahawa setiap perbuatan manusia akan diadili di akhirat, jika baik natijahnya syurga dan jika tidak, natijahnya ialah neraka. Pernahkah syurga dan neraka disebut di daam ajaran sekular .

Ajaran sekular hanya memikirkan soal bagaimana untuk berkuasa. Etika dan undang-undang boleh diketepikan apabila tidak berpihak untuk mereka.   Rasulullah SAW hadir dengan membawa makanan roh bukannya makanan fizikal semata-mata .   Rasulullah SAW hadir bukan dengan menjanjikan projek  kerana manusia memerlukan bukan hanya makanan fizikal tetapi juga makanan roh. 

Seruan saya, baliklah kepada Islam. Islam yang adil, Islam yang membawa rahmat dan Islam yang menjanjikan kemenangan. Kita bukannya memburu kemenangan di dalam pilihanraya di dunia semata-mata, tetapi kita memburu kemenangan di akhirat.   PAS berpuas hati kerana telah melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar.  Fikirkanlah.

GELARAN KUMPULAN SUCI

Kenyataan Media Presiden PAS

Inilah bahasa yang baru diistilahkan dan digunakan untuk memerli atau mengejek ketegasan sesiapa sahaja yang berpegang dengan ajaran Islam yang berdasarkan nas yang qati’e dan thabit di dalam Al-Quran dan Hadis seperti PAS, yang tidak mahu dihanyutkan atau menerima perubahan mengikut selera kumpulan yang dinamakan Islam Liberal dan yang bersekongkol dengannya atau totok bukan Islamnya. Mereka mahu menjadikan Islam seperti agama yang ada ortodoks atau ideologi konservatif dengan tujuan untuk memancing undi pilihanraya.

Setelah mereka gagal meminda Undang-undang Tubuh PAS (Perlembagaan) dengan mahu meletakkan Majlis Syura Ulama sekadar menjadi penasihat yang tidak wajib dipatuhi, khususnya dalam perkara hukum yang thabit bercanggah dengan kemahuan akal fikiran manusia, demikian juga mereka termasuk yang menganggap dirinya sangat bijak.

Setelah mereka gagal dalam usaha meminda asas tersebut dan juga gagal mempengaruhi Muktamar PAS dan mengubah kepimpinan mengikut kemahuannya, lalu bertindak keluar daripada PAS dengan dukungan dan sokongan dalang-dalang di belakangnya.

Mereka juga gagal menolak PAS dari belakang supaya menyertai BN, di mana mereka juga sangat bernafsu menyertainya dengan cara menggunakan PAS menjadi tangganya, kerana mencari jalan mudah setelah menemui kebuntuan. BN pula tidak ada nafsu selera untuk menerima mereka.

Sebenarnya PAS hendak dijadikan kambing hitam untuk dikorbankan bagi pemujaan kemahuan nafsu mereka dengan segala cara yang terdahulu dan diusahakan sehingga kini. Daripada gerakan BERSIH pada namanya dan PAS berundur kerana jenamanya yang diragukan, diikuti pula susulannya menggunakan berbagai pendekatan dan jenama.

Setelah mereka gagal dengan segala umpan, diuar-uarkan PAS yang pelahap mahu menyertai BN, bukannya mereka. Sebenarnya perniagaan politik mereka tidak laris, kerana ditolak BN, ditolak PAS dan ada tanda-tanda awal ditolak rakyat dalam PRU akan datang, Insya Allah.

Apabila mereka merasakan PAS menjadi penghalang kepada mereka untuk ke Putrajaya melalui pintu belakang dan mahu memecahkan pintu hadapan dengan PAS menjadi kapak atau tukulnya, maka PAS tetap menjadi sasaran serangannya melalui lisan dan tulisan, khususnya media sosial di langit terbuka tanpa sempadan yang mudah dipergunakan dan ramai tentera upahannya, walaupun PAS bukan parti kerajaan pusat dan kata mereka PAS sudah lemah, namun dihentam juga habis-habisan.

Apabila peluru fitnah PAS mendapat duit Perdana Menteri sebanyak 90 juta, yang mereka anggap boleh menembusi pengaruh PAS yang terus mara, Insya Allah. Kini mereka menggunakan bahasa yang zahirnya pujian, tetapi hakikatnya perlian, tanpa mereka sedari betapa mereka buta Al-Quran yang lebih bahaya daripada buta huruf.

Bahasa Al-Quran menamakan perkataan kumpulan suci terhadap para Anbiya A.S.W. dan pengikutnya yang berbaiah dengan setia.  Allah mengisahkan Nabi Lut A.S. dan pengikutnya yang menentang jahiliah aqidah dan keruntuhan akhlak melalui Firman-Nya:
   

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ ٨٢ الأعراف

“Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan diri.” (Surah Al-Aaraf: 82)

Firman Allah:

۞فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٖ مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦ النمل

“Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata: Usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci.” (Surah An-Naml: 56)

Kami sangat gembira apabila mereka mengambil perkataan yang dipakai oleh kaum Lut yang terkenal dengan jenis keruntuhan akhlak, sama ada sengaja atau tidak yang terserah kepada Allah. 

Kalangan yang memahami Islam yang sebenar tidak meletakkan diri mereka suci, kerana mengetahui bahawa makhluk yang suci ialah para malaikat, para Rasul dan Anbiya A.S.

Adapun yang lain termasuk para sahabat R.A, para ulama, para wali dan orang-orang yang beriman tidak boleh melepaskan diri daripada ujian maksiat dan dosa, lalu mereka sentiasa bermuhasabah, membetulkan aqidah, memperbaiki amalan mengikut syariat dan akhlak yang mulia. Mereka sentiasa melakukan muhasabah diri, bertaubat, mengikuti setiap dosa dengan istighfar dan menambahkan amal yang soleh dengan sentiasa beristiqamah. Bagi menguatkan istiqamah, diadakan bai’ah.

Apabila seorang sahabat bernama Sufian bin Abdullah R.A bertanyakan Rasulullah S.A.W berkenaan dengan Islam yang terang dan nyata sehingga tidak keliru dan tidak bertanya lagi orang lain, khususnya setelah ketiadaan Rasulullah S.A.W, maka Baginda bersabda:

قل آمنت بالله ثم استقم

“Katakanlah aku beriman kepada Allah dan terus beristiqamah” (Hadis Sahih)

Terus bersama Islam, dengan beramal apa yang boleh diamalkan dan bercita-cita serta berjuang dengan apa yang tidak boleh diamalkan. Islam yang diambil secara yang sebenar daripada guru yang mursyid, walaupun menghadapi berbagai cabaran dan memakan masa yang panjang dan tidak diketahui penghujungnya.

Percayakan kepada janji Allah di dunia dan di akhirat. Kepercayaan kepada Allah ini tidak cukup dengan pengajian, usrah dan kata-kata, bahkan diikat lagi dengan bai’ah di hadapan Allah, bukannya di hadapan manusia yang menjadi pemimpin, berpandukan firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٠ الفتح

“Sesungguhnya orang-orang yang memberi baiah (pengakuan taat setia) kepadamu (wahai Muhammad S.A.W. untuk berjuang menegakkan Islam), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya).” (Surah Al-Fath: 10)

Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan bai’ah (janji setianya), maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dibaiah (dijanjikannya) kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar.

Mereka yang berbaiah di hadapan Nabi Muhammad S.A.W ada yang mengerjakan maksiat dan dosa, bukannya suci. Lalu mereka bertaubat dan fadilat berbaiah itu diharapkan menghilangkan dosa dengan meneruskan amal yang soleh dan perjuangan. Menyerah kepada Allah dengan harapan disucikan mereka daripada dosa yang menjadi kepunyaan Allah. Ada yang menyelewang menganggap bai’ah hanya cakap manusia yang boleh dipermainkan sewenang-wenangnya, maka hiduplah mereka dengan akibat di dunia sebelum menerima akibat di akhirat.

Amalan bai’ah dilakukan oleh para sahabat, tabi’en dan generasi yang menyambung perjuangan Islam yang bertali arus sehingga kini. Mereka yang berbaiah itu sangat takut di hadapan Allah, hanya dibatalkan baiah apabila ternyata pemimpinnya menentang hukum Allah yang nyata nasnya daripada Allah dan Rasul, bukan kerana berlainan pendapat dan pendekatannya sahaja kerana konsep ketaatan kepada berjamaah adalah wajib dengan syarat-syaratnya.
Mereka bersama Islam di sepanjang zaman tidaklah menganggap diri mereka suci murni daripada dosa dan maksiat kerana Allah berfirman:


فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢ النجم

“Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa.” (Surah An-Najm: 32)

Mungkin mereka itu terpengaruh dengan konsep para sami yang menentukan kesucian kepada manusia.  Konsep yang asing daripada Islam.

Kumpulan Islam itu mengikat diri dengan baiah, apabila mereka merasa tidak cukup dengan sekadar bergantung kepada pengetahuan untuk meningkatkan ilmu dan mentarbiyah diri, setia kepada jamaahnya dan bertawadu’ mengadap Allah bagi mencari keredaannya sahaja, tanpa mengikat diri dengan baiah. Bukan tujuan bai’ah untuk mencari keredaan manusia termasuk menipu, jauh sekali mencari keredaan sesiapa sahaja termasuk yang tidak beriman dan bertujuan semata-mata meramaikan pengikut dan memancing undi kerana mahu menang pilihanraya sahaja. 

Sabda Rasulullah S.A.W.

من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس

“Sesiapa yang mencari keredaan Allah walaupun dimarahi manusia tetap mendapat reda Allah dan Allah jadikan manusia meredainya dan barangsiapa yang mencari keredaan manusia dengan menempah murka Allah, nescaya dimurkai Allah dan Allah jadikan manusia memarahinya pada akhirnya” (Hadis Sahih Riwayat Ibnu Hibban)

PAS tidak peduli sama ada menang atau kalah pilihanraya, walaupun hatinya sangat mahukan melihat kemenangan di dunia sebelum kemenangan di akhirat. Namun keyakinannya tetap kepada kemenangan adalah kurniaan Allah apabila memenuhi syarat mencapai keredaan dan hidayah-Nya kepada manusia yang meredai perjuangan Islam ini.

Maka PAS mencari sesiapa yang menerima Islam dan menganutnya atau yang menerima pemerintahan Islam tanpa menganutnya, dengan cara terbuka bukannya bersembunyi tanpa kenyataan yang didegar dan dilihat.

Kita mengharapkan kelebihan yang diberi kepada Nabi Lut A.S dan pengikutnya yang diperlikan dengan jenama kaum yang mendakwa dirinya suci. Maka alangkah gembiranya ahli PAS yang membaca cerita perjuangan Nabi Lut A.S bersama kaumnya yang beriman yang diberi nama oleh musuhnya dengan kaum yang menganggap diri mereka suci murni.

Golongan Al-Sabiqun yang awal menyertai PAS lebih yakin, apabila melihat sendiri nasib mereka yang melanggar baiah dan sumpah menjadi calon dan pemimpin, telah menerima akibat di dunia. Adapun akibatnya di akhirat terserah kepada Allah yang menentukannya.

“Sejahtera Bersama Islam”

ABDUL HADI AWANG 
Presiden PAS

Bertarikh: 13 Rabiul Awal 1439 / 2 Disember 2017

Rabu, 29 November 2017

Apabila Yang Keliru Kian Celaru

Catatan Parlimen: Apabila Yang Keliru Kian Celaru

1. Parlimen bakal melabuhkan tirainya pada esok Khamis, 30 November 2017. Banyak pihak menjangkakan sidang ini adalah yang terakhir sebelum Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke 14.
Mandat PRU 13 yang digalas oleh kesemua 222 orang Ahli Parlimen akan tamat setelah hampir 5 tahun amanah diberikan oleh rakyat.

2. Namun, ada juga Ahli Parlimen yang mengalami masalah kekeliruan identiti perjuangan sehingga menyebabkan mereka melompat keluar dari parti yang mereka wakili ketika menang dalam PRU 13 dulu.

Sebelum bertanding, mereka melafazkan Baiah (Sumpah) berjanji setia dan tidak akan mengkhianati perjuangan.
Namun, apakan daya apabila sudah menang, bergelar YB, menikmati elaun puluhan ribu ringgit, sudah terlupa pula asal usul diri sendiri sambil mendabik dada seolah mereka menang atas kapasiti peribadi. Mereka sewenangnya menghina dan mengkeji parti yang menaikkan nama mereka menjadi calon untuk bertanding dulu.
Adakah ini sifat seorang yang beramanah dan berintegriti.?

3. Apa yang lebih menyedihkan, mereka yang melompat parti ini bukan sahaja sudah lupa asal usul diri tetapi kian tersasar dari landasan perjuangan. Jikalau dahulu, merekalah jaguh berpidato dan wira mempertahankan hak ummat Islam, kini apa sudah jadi.?
Prinsip, dasar, dan jati diri perjuangan Islam sudah dileburkan hanya semata demi merebut kuasa ke mercu Putrajaya bersama Pakatan Harapan.
Mereka mengeluarkan 1001 alasan dan dalih bagi menafikan hak ummat Islam untuk beramal dengan agama.
Ironinya, mereka boleh pula menjadi hero untuk mempertahankan golongan atheist, Muslim Liberal dan Kristian Evangelis.

4. Pada minggu awal sidang terakhir ini, DAP tidak perlu bersusah payah bersuara mengenai isu Pesta Arak kerana sudah ada jurubicara mereka yang menjalankan tugas tersebut iaitu para YB PAN. Gelagat YB Sepang dan Shah Alam yang bersungguh mempertahankan penganjuran Pesta Arak tidak terhenti di situ.

5. Pada Khamis lepas, ketika sesi soal jawab lisan Dewan kecoh apabila YB PAN Shah Alam menyatakan antara punca berlakunya masalah fahaman Atheist ini adalah kerana kesilapan Kerajaan lalu dikaitkan dengan hal 1 MDB.
Pada asalnya, Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Dr. Asyraf Wajdi menjawab soalan yang dikemukakan oleh YB PAN Kota Raja, " sejauh mana gejala ateis berkembang dalam negara ini dan langkah menyeluruh
kerajaan bagi menyekat perkembangan kumpulan seperti ‘Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur’.?"

Dato’ Dr. Asyraf Wajdi menjawab dengan menyatakan kerajaan
menyedari dan berpandangan bahawa ideologi ini bercanggah dengan prinsip Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan dan perlu disekat daripada menyerang akidah umat Islam. Ideologi ini amat berbahaya dan bercanggah dengan Artikel 11 (1) Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa kebebasan agama itu bukan bermakna kebebasan untuk tidak beragama (freedom of religion is not freedom from religion).

6. Jawapan Timbalan Menteri JPM ini disanggah pula oleh YB PAN Sepang yang menerbitkan sebuah artikel bertajuk "A Muslim’s Defence of Atheists".
Bukan itu sahaja, ketika perbahasan Bajet Kementerian Komunikasi dan Multimedia, YB PAN Sepang dan Shah Alam berganding sekali lagi membela hak golongan atheist ini.
Atas nama kebebasan hak asasi manusia, mereka mendakwa golongan Atheist ini dilindungi oleh Perlembagaan.

7. Pemikiran yang terlalu mengagungkan kebebasan hak asasi manusia ini amatlah berbahaya kerana tidaklah mustahil suatu hari nanti kelompok LGBT pula menuntut hak mereka. Atas nama toleransi dan slogan 'Islam Rahmatan Lil Alamin' yang sering dicanang oleh mereka, adakah kita ummat Islam boleh percaya seperti fahaman pluralisme iaitu semua agama sama sahaja, tidak ada Ad Din yang benar-benar tulen di sisi Tuhan.?

8. YB PAN Sepang berpandangan Artikel 11 (1) mengenai Kebebasan Beragama itu turut menjamin hak golongan Atheist. Persoalan mudah yang patut ditanya kembali;
a) Adakah pemikiran golongan Atheist yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan ini diiktiraf sebuah agama.?
b) Masalah yang berlaku sekarang, fahaman Atheist ini sedang disebar dan menular dalam kalangan remaja Melayu-Islam. Bukankah perbuatan cubaan memurtadkan orang Islam adalah  salah di sisi undang-undang.?

Mungkin YB PAN Sepang terlupa Artikel 11 (4) yang menyebut;
Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

9. Semalam, ketika perbahasan Bajet Kementerian Dalam Negeri, YB PAN Parit Buntar pula bangkit membela DAP yang dikaitkan dengan tuduhan menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian dan gerakan evangelism.
Punyalah ramai Ahli Parlimen DAP, tidak ada seorangkah daripada mereka sendiri mampu berbahas untuk menafikan tuduhan tersebut.?
Mereka hanya menjadi tukang sorak dan tukang sampuk di belakang ketika YB PAN ini gigih membela DAP yang dituduh. 
YB PAN Parit Buntar juga bersungguh membela tokoh Muslim Liberal, Dato' Dr Ahmad Farouk Musa yang merupakan Pengerusi Islamic Renaissance Front (IRF). Pertubuhan inilah yang sering mengimport tokoh Muslim Liberal antarabangsa datang ke Malaysia seperti Mustafa Akyol dari Turki.
Adakah mereka mahu ummat Islam di Malaysia mengikut acuan Islam seperti di Turki dan Tunisia.?
Adakah sama realiti dan konteks suasana Islam di sana hingga mahu dibawa ke sini.?

10. Mereka yang keliru ini sedang kian celaru. Mereka mahukan Islam tanpa Syariat. Mereka mahu menyembunyikan identiti Islam kerana ia dilihat menjadi penghalang kepada kemenangan Putrajaya. Atas sebab itu, mereka sering menjaja nama Maqasid Syariah yang dijadikan alasan dan dalih untuk tidak melaksanakan syariat.
Semoga mereka yang sedang keliru lagi celaru ini tidak lagi dipilih oleh rakyat pada PRU 14 nanti kerana tidak ada jaminan mereka tidak akan melompat ke sana sini lagi.

Catatan oleh;
Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
29 November 2017

#UP
#Pas4all
#Istiqomah_hingga_kemenangan
#Sejahtera_bersama_islam

Sabtu, 25 November 2017

MUJAHID ADA TUJUAN TERSIRAT ATAU SOKONG SAUDI & ISRAEL?

Kenyataan Media Penerangan. 160/31
06 Rabiul Awwal 1439 / 24 November 2017

*MUJAHID ADA TUJUAN TERSIRAT ATAU SOKONG SAUDI & ISRAEL?*

1. Gesaan Mujahid Yusof Rawa supaya YB. Dato' Seri Tuan Guru Hj. Abdul Hadi Awang tampil menafikan tuduhan pengganas ke atas diri Presiden PAS itu jelas menunjukkan *kejahilan Ahli Parlimen Parit Buntar* itu sendiri dalam memahami realiti politik antarabangsa yang sedang melanda negara-negara umat Islam mutakhir ini.

2. Saya percaya, Mujahid yang merupakan bekas ahli dan pimpinan PAS sebelum ini sangat mengetahui bahawa PAS dan *Presiden PAS bebas daripada sebarang pengaruh dan penglibatan dengan aktiviti keganasan* sama ada di dalam atau luar negara.

3. Lagi pula ini bukan kali pertama cubaan untuk mengaitkan PAS dan Presiden PAS dengan keganasan. Pada 2007, Presiden PAS pernah dikaitkan dengan kes pengeboman di United Kingdom oleh akhbar Daily Mirror.

4. Kes ini berakhir dengan akhbar itu bersetuju mengemukakan permohonan maaf, membayar ganti rugi dan kos guaman kepada Presiden PAS justeru *membersihkan nama Presiden PAS* dan mengakui ketidakterlibatan Presiden PAS dengan keganasan.

5. Saya berpandangan bahawa gesaan seumpama itu oleh Mujahid sebenarnya ada tujuan tersirat yang lain atau juga Mujahid sebenarnya memang cenderung kepada pemikiran dan kepentingan politik Arab Saudi dan sekutunya yang lebih mahu mempertahankan kuasa Israel di Asia Barat justeru mengapi-apikan sektarian mazhab dan bangsa sehingga sanggup memecahbelahkan dan memangsakan umat Islam sendiri.

👉 *Mujahid ! usahlah menangguk di air keruh.*

Sejahtera Bersama Islam

Sekian.

Khamis, 23 November 2017

TENTANG SAKIT

Suatu hari Rasulullah  SAW kedatangan seorang bapak dan anak gadisnya.

Bapak tersebut meminta Rasulullah SAW untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa dimana anaknya *sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit*

Rasulullah SAW tersenyum dan beliau diberitahu oleh Malaikat Jibril untuk menolaknya karena *tidak ada kebaikan* dalam diri anak gadis itu.

Sungguh luar biasa makna dari sakit, ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan.
Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah...

Sakit kalau kita sikapi dengan positif:

✅~ *Sakit itu "Zikrullah"*

Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut Asma Allah dibandingkan ketika dalam sihatnya.

✅~ *Sakit itu "Istighfar"*

Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristigfar dan memohon ampunan kepada Allah.

✅~ *Sakit itu "Tauhid"*

Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thoyyibah yang akan terus digetar?

✅~ *Sakit itu "Muhasabah"*

Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Illahi.

✅~ *Sakit itu "Jihad"*

Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah akan tetapi diwajibkan terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan.

✅~ *Sakit itu "Ilmu"*

Bukankah ketika sakit, kita akan memeriksa, berkonsultasi dan pada akhirnya merawat diri utk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit.

✅~ *Sakit itu "Nasihat"*

Orang sakit mengingatkan yang sihat untuk jaga diri. Yang sihat menghibur yang sakit agar mau bersabar.
Allah cinta dan sayang keduanya.

✅~ *Sakit itu "Silaturrahim"*

Saat ziarah, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang menziarah, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula sakit adalah perekat ukhuwah.

✅~ *Sakit itu "Penggugur Dosa"*

Orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai sang Pencipta sekaligus sedang diberi ujian..tentu kalau diterima dengan sabar dan tawaqal akan menggugurkan dosa-dosa.

✅~ *Sakit itu "Mustajab Do'a"*

Sesungguhnya doa orang yang sedang sakit mustajab, maka saat kita menziarah yang sakit disamping kita mendoakan maka mintalah doanya.
Imam As-Suyuthi  selalu keliling kota mencari orang sakit lalu beliau minta di do'akan.

✅~ *Sakit itu salah satu keadaan yang "Menyulitkan Syaitan"*

Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan.

✅~ *Sakit itu membuat "Sedikit tertawa dan banyak menangis"*

Satu sikap ke-Insyaf-an yang disukai Nabi dan para makhluk langit.

✅~ *Sakit meningkatkan kualiti "Ibadah"*

Rukuk - Sujud lebih khusyuk,
Tasbih - Istighfar lebih kerap,
Bermunajat - Do'a jadi lebih lama.

✅~ *Sakit itu memperbaiki "Akhlak"*

Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, peribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadhu'.

✅~ Dan pada akhirnya *"SAKIT"* membawa kita untuk selalu ingat akan *"KEMATIAN"*

Selasa, 21 November 2017

Inilah Manfaat Membaca Al-Qur'an bagi Kesehatan*

Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh dr. Al-Qodhi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci  Al-Qur'an, baik mereka yg mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata *memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar.* Termasuk salah satunya dapat  *menangkal berbagai macam penyakit*.

Hal tsb dikuatkan lagi oleh Penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston.

Mengapa di dalam Islam, ketika kita *mengaji disarankan untuk bersuara?* Minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita.

Berikut penjelasanya :

Setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama, dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini  akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh...

Nah... Sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya.

*Hal tersebut artinya harus dengan suara.* Maka munculah TERAPI SUARA yang ditemukan oleh *dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis*.

Sementara dr. Al-Qodhi menemukan, bahwa
MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN BERSUARA,  *Memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya.*

Penelitian berikutnya membuktikan *Sel Kanker dapat hancur* dengan menggunakan FREKUENSI SUARA  saja.

Dan kembali terbukti bahwa, Membaca Al-Qur'an memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekaliber kanker.

Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dan di saat yang sama , sel-sel sehat menjadi aktif.

Mengembalikan keseimbangan program yang terganggu tadi.
Silakan dilihat QS. Al-Isro' ayat 82

Dan yang lebih menguatkan supaya diri ini semakin rajin dan giat membaca Al-Qur'an adalah karena menurut survei :

SUARA YANG PALING MEMILIKI PENGARUH KUAT TERHADAP SEL-SEL TUBUH, ADALAH SUARA SI PEMILIK TUBUH ITU SENDIRI.
Lihat QS. 7 ayat 55 dan QS. 17 ayat 10.

Mengapa Sholat berjama'ah lebih di anjurkan?.
*Karena ada do'a yg dilantunkan dengan keras, sehingga terdengar oleh telinga, dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak.*

Mengapa dalam Islam mendengarkan lagu hingar bingar tidak dianjurkan?
*Karena survei membuktikan, bahwa getaran suara hingar bingar MEMBUAT TUBUH TIDAK SEIMBANG.*

Maka kesimpulannya adalah :

*1. Bacalah Al-Qur'an di pagi hari dan malam hari sebelum tidur* untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal.

*2. Kurangi mendengarkan musik hingar bingar,* ganti saja dengan *murotal* yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan.

Siapa tau kita punya potensi terkena kanker, tapi karena rajin mendengarkan murotal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi.

*3. Perbaiki baca Al-Qur'an (baca dengan tartil, penuhi Hukum Tajwid),* karena efek suara kita sendirilah yang paling dasyat dalam penyembuhan.

SIFAT YG TERCELA

ASSALAMUALAIKUM

Sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak terlepas dari melakukan kesilapan atau dosa samada sedar atau tidak, sengaja atau tidak dlm kehidupan sehariannya. Syeikh Abdul Kadir Abdul Mutalib menjelaskan antara perkara2 yg tercela sering dilakukan oleh manusia adalah

MAKAN TERLALU BANYAK... sifat mkn ini menyebab manusia menjadi malas utk beribadah. Dan perut juga merupakan punca segala penyakit.

BYK BERCAKAP... Sesungguhnya Allah SWT mencela hamba yg suka bercakap perkara2 yg sia2, fitnah memfitnah, umpat keji, kata mengata kerana semua itu menjurus kpd perbalahan dan permusuhan antara sesama manusia.

MARAH... marah ini sifat syaitan kerana kemarahan blh membuat seseorang hamba itu bertindak diluar batasan hingga blh menyebabkan perkelahian dan permusuhan.

HASAD DENGKI... Sifat ini blh menyebabkan seseorang itu melakukan apa saja demi mencapai apa yg dihajatinya dan sanggup memusnahkan org lain.

KEDEKUT & BAKHIL.... Sesungguhnya Allah SWT mengurniakan rezeki bkn lah utk kita menimbunnya. Sifat ini menyebabkan seseorang itu terhijab drp mengeluarkan hartanya utk bersedekah atau membuat kebaikkan dijalan Allah.

BERMEGAH2.... Terlalu bermegah dgn kekayaan, jawatan, gelaran hingga menyebabkan kpd perasaan riak dan takabur

CINTAKAN DUNIA.... Terlalu menghambakan diri kpd dunia menyebabkan lupa tanggungjawab kpd tuntutan agama.

SOMBONG... Sifat sombong ini membuatkan seseorang itu merasakan dirinya mempunyai kelebihan dari org lain sehingga mereka lupa bahawa hanya Allah saja yg bersifat Maha Besar

UJUB... Sifat megah diri dgn kelebihan yg ada pada seseorang yg dikurniakan Allah menyebabkan dia tidak bersyukur kerana hatinya telah diselaputi oleh ujud yg ada dlm dirinya

GEMARKAN PUJIAN... Manusia jenis ini suka meminta utk dipuji dlm perkara yg dilakukannya. Ini jelas menunjukkan bahawa apa yg dilakukannya tidak ikhlas  dan tidak jujur..

INILAH PERKARA2 YG DICELA OLEH ALLAH DAN JIKA ADANYA SIFAT2 INI MAKA INGATLAH BAHAWA IANYA TERMASUK DLM DOSA2 BESAR. JUSTERU ITU JAUHILAH SIFAT2 INI KERANA IANYA MEMBAWA KPD KEMURKAAN ALLAH SWT....

PETIKAN DARI KITAB PENAWAR BAGI HATI

RENUNGKANLAH

Isnin, 20 November 2017

Pas hanya boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin tegakkan Islam sahaja.

Pas bukan parti ‘anak tangga’ bagi mana-mana parti politik, sebaliknya mereka yang ingin mengajak Pas bekerjasama, perlu turut melakukan perubahan untuk menegakkan Islam kerana perjuangan parti itu ingin ‘membawa ke akhirat’.

Presidennya, Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, orang Pas juga perlu tahu tentang perkara itu dan melihat sendiri sejauh mana parti politik tersebut berani menegakkan Islam agar tiada pihak terus mahu mempergunakan Pas.

“Jangan ajak Pas bekerjasama, tetapi tidak buat perubahan kepada Islam, ini tidak betul. Selagi kuasa pemerintahan Islam tidak ditegakkan, selama itulah orang yang memerintah tidak akan kira dosa pahala, akan rompak harta dan macam-macam.

“Cuma Islam mampu perbetulkan orang. Pas hanya boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin tegakkan Islam sahaja. Dalam hal ini, DAP jelas menentang dasar Islam diperjuangkan dan di sana ada juga parti lain yang ikut,”

Menurutnya, apabila ikut DAP, mereka samalah seperti DAP.

“Ada parti yang masih senyap, ada juga seolah-olah tiada pendirian dan ini semua adalah lampu isyarat yang akan tentukan sikap orang Islam, sama ada lampu merah langgar juga atau lampu hijau baru jalan.

“Jadi, orang Pas kena tengok molek (baik-baik) parti-parti ini sejauh mana mereka boleh kerjasama dengan kita dalam tegakkan Islam. Penyokong Pas kena reti (tahu), sampai bila orang hendak guna Pas sebagai anak tangga bukannya jadikan Pas tangga untuk perubahan,” katanya.

Menjadi tanggungjawab orang Pas hari ini juga mengajak semua pihak termasuk pengundi atas pagar serta orang bukan Islam membuat perubahan bersama-sama dengan Pas agar pemerintahan secara Islam dapat ditegakkan.

“Malangnya, pihak yang ajak Pas bekerjasama ‘naik atas kepala’ Pas dan orang Pas kena sedar perkara ini.

“Islam perlu menjadi pemimpin dan pemerintah, bukan Islam menjadi ‘pak turut’, agama dan politik jangan kita letak suku-suku (berasingan),” katanya.

Selasa, 14 November 2017

Taat Dan Wala’ Dalam Ruang Lingkup Harakah Islamiyyah

MUQADDIMAH

Ketaatan merupakan suatu perintah yang mutlak daripada Allah swt agar taat kepadaNya dan juga RasulNya. Malah ketaatan tidak hanya terhenti di sana kerana di dalam ruang lingkup Hakarah Islamiyyah juga mengaplikasikan konsep ketaatan. Walaubagaimanapun konsep wala’ dan ketaatan di dalam ruang lingkup Harakah Islamiyyah tertakluk kepada syarat-syarat dan keadaan tertentu sebagaimana huraian di bawah.

PENGERTIAN TAAT

Taat bermaksud mematuhi segala arahan dan melaksanakannya dalam apa keadaan sekalipun samada susah atau senang berseusaian dengan kehendak atau pun tidak. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulNya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, “kami mendengar, dan kami patuh”, Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Surah AnNur ayat 51

Ketaatan dan kepatuhan itu hanyalah kepada perkara-perkara kebaikan dan kebajikan yang tidak melanggar syara’ dan bukannya ketaatan yang membuta tuli tanpa pengetahuan dan usul periksa. Sabda Rasulullah saw:

“Dengar dan taat adalah menjadi wajib kepada setiap muslim dalam perkara yang ia suka atau tidak, selagi ia tidak disuruh dengan kemaksiatan, jika disuruh ke arah kemaksiatan maka tidak perlu lagi dengar dan taat” (H.R. Bukhari dan Muslim)

PENGERTIAN WALA’

Wala’ bererti : penjaga, pemimpin, pelindung dan penyerahan.
Wala’ terkandung di dalamnya tiga unsur
1) Kasih sayang
2) Tolong menolong
3) Persefahaman

Konsep Wala’ yang diamalkan di dalam organisasi Islam bermaksud kesetiaan seorang Muslim kepada saudara seagamanya samada sebagai seorang ketua, pimpinan, imam atau kawan.

Secara umumnya pengertian wala’ dan taat dalam ruang lingkup Harakah Islamiyyah ialah kepatuhan dan ketaatan kepada pimpian dalam saf perjuangan Islam.

HUKUM MEMBERI WALA’ DAN KETAATAN

a. Hukum Mewajibkannya

Kewajipan memberi wala’ kepada pimpinan di dalam saf perjuangan Islam amat penting dan sekaligus ianya sebagai neraca untuk menentukan masa depan gerakan Islam itu sendiri. Allah memerintahkan manusia supaya mentaati pemimpin dan sekaligus memberikan wala’ dan ketaatan kepadanya. Firman Allah swt yang bermaksud:

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin (yang bertaqwa) di kalangan kamu. Maka sekiranya kamu berselisih di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul” (Surah an-Nisa: 59)

Sabda Rasulullah saw :

“Sesiapa yang mentaatiku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang menderhakaiku, sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah. Sesiapa yang taat kepada ketuanya sesungguhnya dia telah mentaatiku, dan sesiapa yang derhaka kepada ketuanya, sesungguhnya dia telah mendurhakaiku” (H.R. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah)

sabdanya lagi:

“Dengarlah dan taatlah, sekalipun kamu diperintahkan oleh seorang budak Habsyah yang rambutnya seperti anggur kering”

al-Imam Fakhrur Razi memberi ketegasan di dalam hal ketaatan ini dengan meletakkan keputusan syura secara ijma’ adalah satu sumber dalil. Keputusan ini menjadi kewajipan kepada manusia untuk mentaati secara jazam. Martabat ini lahir disebabkan ijma’ ummah itu bukan keputusan yang ma’sum. Hak ketaatan yang asahaja. Sungguhpun begitu kewajipan untuk meletakkan kepatuhan kepada ketua atau pimpinan seterusnya memberi wala’[ adalah diputuskan sebagai kewajipan dalam agama.

b. Hukum Mengharamkannya.

Dalam hal ini jelas sebab-sebab mengapa Islam mengharamkan penganutnya memberi wala’ kepada pemimpinnya. Rasulullah saw sendiri telah menggariskan batas-batas ketaatan kepada para pemimpin. Sabda Rasulullah saw:

“Tiada ketaatan untuk makhluk dalam perkara maksiat (derhaka) kepada pencipta (Allah)”

Kesimpulan yang dapat dibuat ialah ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan RasulNya. Adapun terhadap pemimpin yang derhaka kepada Allah tidak diharuskan kepada orang beriman memberi wala’ dan ketaatan bahkan Islam mewajibkan umatnya supaya menentang kemungkaran dan kezaliman.

BEBERAPA MASALAH DISEKITAR WALA’ DAN PENYELESAIAN

Permasalahan memberi wala’ ini sering berlaku disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah:

1. Tidak meletakkan wala’ yang mutlak kepada Allah.
2. Tidak memahami konsep berjemaah
3. Tidak menghayati waqi’ semasa
4. Tidak mempunyai pendidikan Islam
5. Tidak ada unsur tawadhu’ ketika berjemaah
6. Tidak ada perasaan cintakan kepimpinan.

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Secara dasarnya masalah yang timbul sekitar wala’ dan ketaatan di dalam Harakah Islamiyyah ini dapat dibendung melalui:

1. Mengemaskinikan kembali organisasi saf
2. Membuat pengisian pentarbiyyahan kepada anggota.
3. Mengemaskinikan lagi tanzim dalaman.
4. Membuat tindakan dan perancangan melalui keputusan syura
5. Meluaskan medan perjuangan keperingkat global.
6. Memperbanyakkan kerja-kerja kebajikan am.

Permasalahan wala’ dan ketaatan ini sekaligus memberi tamparan hebat kepada pendokong-pndokong Islam tetapi ia merupakan satu pentarbiyyahan dalaman yang tidak sekali-kali melemahkan semangat perjuangan bahkan meningkatkan lagi prestasi perjuangan.

KESIMPULAN

Wala’ dan ketaatan di dalam ruang lingkup Harakah Islamiyyah ini merupakan suatu tuntutan utama walaupun ia mempunyai permasalahan-permasalahan yang tertentu. Permasalahan ini menjadi bahan pentarbiyyahan jika sekiranya pendokong Islam itu benar-benar yakin kepada Allah. Allah akan sentiasa bersama orang-orang yang menolong agamaNya. Firman Allah swt yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan memperkukuhkan kedudukanmu” (Muhammad : 7)

Sumber:
#dppwp

Jumaat, 10 November 2017

Pemimpin Bercakap Bohong Dan Zalim Pada Rakyat ..... Sesiapa Yang Membenarkan Pendustaannya atau Menyokong ... Bukan Dari Umat ku...

Rasulullah berkata,akan datang satu masa di mana beberapa pemimpin yg bercakap bohong dan zalim pada rakyat..maka barang siapa yg membenarkan pendustaannya atau menyokong pembohongan walaupun pada hakikatnya ia berbohong...maka golongan ini adalah bukan dari umat ku...

Muqaddimah
Apabila orang Islam menganggap persoalan politik ialah sesuatu yang tiada kaitan dengan Islam, maka mereka menyerahkan kuasa kepada sesiapa sahaja yang mereka suka dengan perhitungan nafsu tanpa melihat kepada tuntutan-tuntutan agama. Hasil dari sikap, ini maka individu serta golongan yang jahat dan zalim menguasai tampuk pemerintahan. Golongan ini menganggap kuasa adalah sumber dan lesen untuk mereka melakukan apa sahaja tanpa merasa takut kepada amaran-amaran Allah. Politik dijadikan modal untuk mengaut kekayaan dan harta serta melakukan jenayah dan kezaliman ke atas orang lain. Ini adalah politik yang diwarisi daripada Fir`aun dan kuncu-kuncunya. Firman Allah dalam Surah al-Qasas ayat 4:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ

Maksudnya:
Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah dia dari golongan yang membuat kerosakan.

Sekiranya Fira`un membunuh anak-anak lelaki di kalangan Bani Israil kerana bimbang tergugat kuasa dan politiknya demikian juga para pewaris menghapus dan menghancurkan segala musuh politiknya yang boleh menggugat sistem kezaliman dan kekejaman yang dihidupkan.

Para `ulama - seperti yang disebut oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani dalam Fath al-Bari- menamakan Abu Jahl sebagai فرعون هذه الأمة (Firaun bagi umat ini) kerana sikapnya yang menentang kebenaran dan zalim. Sebenarnya Fir`aun adalah gelaran yang diberikan kepada sesiapa yang memerintah Mesir kuno. Abu Jahl bukan pemerintah negeri Mesir dan beliau juga tidak membunuh anak-anak lelaki Quraish atau Bani Israil namun sikapnya yang bangkit melakukan kezaliman dan mengepalai penentangan terhadap kebenaran melayakkan beliau dianugerahkan gelaran berkenaan. Demikianlah sesiapa yang mewarisi sikap itu maka mereka adalah Fir`aun sepanjang zaman.

Amaran Rasulullah s.a.w.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

إنه سيكون من بعدي أمراء يظلمون و يكذبون فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض

Maksudnya:
Sesungguhnya selepasku ini akan adanya pera pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan. Sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka dan menolongan kezaliman mereka maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya dan dia tidak akan mendatangi telaga (di syurga) dan sesiapa yang tidak membenar pembohongan mereka dan tidak menolongan kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan akan dari kalangannya dan dia akan mendatangan telaga (di syurga

(Kata al-Haitami: Hadith ini diriwayatkan oleh oleh Ahmad, al-Bazzar dan al-Tabarani di dalam al-Kabir dan al-Ausod . Para perawi salah satu sanad al-Bazzar dan Ahmad adalah para perawi Sahih al-Bukhari)[1]

Rasulullah s.a.w. utusan Allah yang diberikan wahyu kepadanya dan tidak bercakap dengan hawa nafsu. Firman Allah dalam Surah an-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى(3)إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى(4)

Maksudnya:
Dia (Muhammad) tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Segala yang diucapnya adalah wahyu yang diwahyukan.

Dengan wahyu Allah, Allah telah mengkhabarkan kepada NabiNya tentang keadaan-keadaan yang bakal berlaku selepas ketiadaan baginda. Antaranya, akan wujudnya para pemimpin yang zalim dan penipu. Sesiapa yang menyokong mereka maka Nabi s.a.w. tidak mengakuinya sebagai pengikut baginda dan tidak akan meminum telaga di syurga, dalam kata lain tidak memasuki syurga melainkan diazab di atas jenayah sokongan mereka kepada para pemimpin jenis tersebut. Sesiapa yang tidak menyokong dan menolong para pemimpin yang zalim dan pembohong maka dia adalah pengikut Nabi dan akan memasuki syurga.

Mukmin yang sebenar akan bimbang dan merasa takut dengan amaran ini. Tidak mengapa seseorang dipecat dari menjadi ahli sesuatu pertubuhan, tetapi yang yang sangat bahaya dan menakutkan apabila kita dipecat dari menjadi pengikut Nabi s.a.w. Di manakah golongan ini akan berhimpun di akhirat jika Nabi s.a.w. tidak menerima mereka sebagai pengikutnya?

Sesungguhnya asas utama kezaliman pemerintahan yang wujud sekarang adalah kerana tidak melaksanakan syariat Allah. Firman dalam Surah al-Maidah ayat 45:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

Maksudnya:
Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dengan kezaliman yang asas ini para pewaris Fir`aun menambahkan lagi kezaliman demi kezaliman. Membolot harta rakyat dan menzalimi setiap yang bangun menasihatinya.

Larangan Menyokong Puak Yang Mungkar

Firman Allah dalam Surah al-`An`am, ayat 68 :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Maksudnya:
Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain; dan jika engkau dilupakan oleh Syaitan (lalu engkau duduk bersama mereka), maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu, sesudah engkau mengingati (akan larangan itu).

Kata al-Qadi Abu Bakr Ibn al-`Arabi: "Ayat ini adalah dalil bahawa tidak dihalalkan duduk bersama ahli mungkar"[2]

Duduk bersama golongan munkar tidak dibenarkan apatah lagi menyokong, membantu dan menolongnya.

Firman Allah dalam Surah an-Nisa` ayat 140:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

Maksudnya:
Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu (perintahNya) di dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan munafik), maka janganlah kamu duduk (bergaul) dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; kerana sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama seperti mereka.

Kata al-Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini: "Ayat ini menjadi dalil wajibnya menjauhi ahli maksiat apabila jelas kemunkaran mereka. Ini kerana sesiapa yang tidak menjauhi mereka bererti redha dengan perbuatan mereka."

Katanya lagi: "Firman Allah إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ (kalau demikian, kamu sama seperti mereka) sesiapa yang duduk dalam majlis maksiat (menderhakai Allah) dan tidak membantahi mereka maka dia menanggung dosa yang sama seperti mereka. Maka hendaklah dia membantah mereka sekiranya mereka bercakap dan melakukan maksiat. Sekiranya dia tidak mampu untuk membantahi mereka maka hendaklah dia meninggalkan mereka supaya tidak termasuk dalam golongan yang disebut dalam ayat ini[3]
Sesiapa yang terus menyokong golongan atau pemimpin yang melakukan kejahatan dan kezaliman serta mempermainkan ayat-ayat Allah, maka sesungguh dia sama-sama menanggung dosa dengan pemimpin tersebut. Mungkin dia berkata, saya tidak menzalimi orang lain, atau memepersendakan agama tetapi sekadar menjadi ahli biasa parti sahaja, sedangkan pemimpinnya zalim dan jahat maka dia turut menanggung dosa. Firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 66-67:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ(66)وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ

Maksudnya:
Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat kepada Rasul. Dan mereka berkata lagi: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.

Demikianlah halnya ahli neraka yang dahulu menjadi pengikut setia para pemimpin yang melanggari ajaran Allah dan RasulNya. Mereka yang taat dan terus setia sehingga akhirnya mereka dihumbankan ke dalam neraka.

Firman Allah dalam Surah Hud ayat 113:

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ(113)

Maksudnya:
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan.

Menyokong Yang Zalim Adalah Asobiyyah

Adalah sangat pelik, apabila kezaliman yang begitu jelas dan nyata sehingga golongan bukan Islam pun menyatakannya zalim tetapi masih ada yang mengaku muslim terus menyokongnya. Kononnya kerana mempertahankan keutuhan parti, warisan dan seumpamanya. Ini adalah bisikan syaitan dan bicara seorang yang tiada pegangan aqidah serta keyakinan terhadap petunjuk agama.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

من قاتل تحت راية عمية ويدعو إلى عصبية أو يغصب لعصبية فقِتلته جاهلية

Maksudnya:

Sesiapa yang berperang dibawah "bendera buta" dan menyeru kepada `asabiyyah atau marah kerana `asabiyyah maka kematianya adalah jahiliyyah.

(Riwayat Muslim, Ibn Majah, an-Nasai)

Kata as-Sindi dalam mensyarahkan hadith-hadith Sunan Ibn Majah: "Lafaz راية عمية (bendera buta) ialah kiasan kepada suatu puak yang berhimpun atas suatu perkara yang tidak diketahui sama ada benar atau batil." [4]

Sekiranya berjuang dalam keadaan yang tidak tahu benar atau salah dianggap mati dalam jahiliyyah, apatah golongan dan individu yang mempertahankan pemimpin yang terang-terang zalim dan jahat.

Ini adalah sikap yang lebih jahiliyyah. Golongan jahiliyyah sebelum kedatangan Nabi s.a.w. terkenal dengan sikap mempertahankan puak

sekalipun bersalah. Jahiliyyah moden juga demikian. Mereka terus mempertahankan seseorang pemimpin yang zalim sekalipun mereka sedar dia zalim semata-mata kerana parti yang didokong. Maka golongan ini mati jahiliyyah, seperti matinya pendokong-pendokong jahiliyyah yang lalu.

Dalam menjelaskan maksud `asabiyyah, Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

العصبية أن تعين قومك على الظلم

Maksudnya:
`Asobiyyah itu kamu menolong kaummu atas kezaliman

(Hadith ini riwayat Abu Daud. Kata Ibn Muflih ابن مفلح dalam al-Adab as-Syar`iyyah, hadith ini hasan. Ini disokong oleh Syu`ib al-Arnaud dalam tahqiqnya kepada kitab tersebut)[5]

Golongan asabiyyah membukti dan mengamalkan `asabiyyah apabila mereka terus menyokong seseorang sekalipun zalim dan menindas. Golongan ini mati seperti mati seorang yang tidak berpegang kepada Islam sebaliknya berpegang kepada dasar jahiliyyah. Semoga Allah jauhkan kita dari termasuk dalam golongan ini.

Semua Wajib Mencegah Mungkar

Kezaliman adalah kemungkaran. Wajib bagi setiap individu muslim mencegahnya. Sesiapa sahaja yang mendakwa dirinya muslim maka kewajipan ini mesti dilakukannya. Ini bagi meyahut sabda Nabi s.a.w.:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Maksudnya:
Sesiapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, sekiranya tidak mampu maka dengan lidahnya, sekiranya tidak mampu maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman.
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Al-Imam an-Nawawi dalam mensyarahkan hadith di atas membuat contoh seperti berikut: "Apabila seseorang melihat insan lain membeli barangan yang rosak atau seumpamanya lalu dia tidak membantah dan memberitahu pembeli maka ini adalah kesalahan yang jelas. Pada ulama telah menetapkan bahawa wajib sesiapa yang menyetahui perkara seperti ini membantah penjual dan memberitahu pembeli"[6]

Sekiranya dengan hanya melihat seseorang membeli sesuatu barang yang rosak, wajib diberitahu kepadanya dan dibantahi penjualnya, apatah lagi jika kita melihat seseorang yang ingin memberikan undi atau sokongan kepada golongan yang rosak, jahat dan zalim. Sudah pasti kewajipan mengingatkan para pengundi lebih besar dari mengingatkan seorang pembeli. Ini kerana mengingatkan pembeli untuk menyelamat individu dari ditipu sedangkan mengingatkan pengundi adalah demi menyelamatkan umat dari binasa.

Undi Mempunyai Nilai Besar Dalam Islam

Seseorang mungkin menyangka bahawa apalah adanya kaitan antara undian yang diberikan kepada seseorang dalam pilihanraya dengan kedudukannya di hari akhirat. Pilihanraya urusan politik sedangkan agama urusan di masjid. Inilah pemikiran sekular yang meresapi sebahagian umat Islam yang tidak diajar tentang Islam yang tulen.

Sabda Nabi s.a.w.:

إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقى لها بالا يهوي بها في جهنم

Maksudnya:

Adakalanya seorang hamba Allah mengucapkan sesuatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah padahal dia tidak terfikir, maka kerananya dia jatuh ke dalam neraka jahannam

(Riwayat al-Bukhari)

Sabda baginda juga:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

Maksudnya:

Adakalanya seorang hamba Allah mengucapkan satu kalimah yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam Neraka yang jaraknya dalamnya antara timur dan barat

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sabda baginda juga:

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن يبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه و إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن يبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه

Maksudnya:
Adakalanya seseorang kamu berucap dengan sesuatu kalimat yang diredhai Allah, padahal dia tidak menyangka ianya akan sampai ke tahap sedemikian lalu dengannya Allah mencatatkan keredhaan untuknya sehingga hari dia bertemu Allah. Adakalanya seseorang kamu pula berucap dengan sesuatu kalimat yang dimurkai Allah, padahal dia tidak menyangka ianya akan sampai tahap sedemikian lalu dengannya Allah mencatatkan kemurkaaan untuknya sehingga hari dia bertemu Allah.
(Riwayat Malik dalam al-Muwatta` dan al-Tirmizi, katanya hasan sahih)

Sufyan bin `Uyainahسفيان بن عيينة menyebut: "Hadith ini bermaksud kalimah di hadapan pemerintah, kalimat yang pertama (yang direhai Allah) ialah yang menghalang kezalimannya. Kalimat yang kedua (yang dimurkainya) ialah yang mendorongnya melakukan kezaliman"[7]
Sesungguhnya undi memainkan peranan yang sama dengan sepatah kalimat bahkan undi lebih besar dari sepatah kalimat yang membolehkan seseorang pemimpin meneruskan atau dihentikan kezalimannya. Dengan itu undi yang dilakukan oleh seseorang dalam negara demokrasi ini diperhitungkan Allah pada hari akhirat kelak. Hendaklah seseorang muslim membuat perhitungan yang betul dalam hal ini.

Muslim Sensitif Dengan Kezaliman

Seseorang muslim hidupnya berdaulat dan merdeka. Mempunyai kekuatan menilai dan membenci kezaliman serta kejahatan. Rasulullah s.a.w. telah mendidik para sahabah agar perasaan anti-kezaliman itu hidup dalam setiap muslim.

Dalam sebuah hadith:

عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال "ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. قال فتية منهم؛ بلى يا رسول الله! بينا نحن جلوس مرت بنا عجور من عجائر رهابينهم تحمل على رأسها قُلَّة من ماء فمرت بفتىً منهم فجعل أحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت، التفتت إليه فقالت؛ سوف تعلم ياغُدر! إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً .قال؛ صدقت،صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم

Maksudnya:
Daripada Jabir katanya: Apabila para muhajirin Habsyah pulang ke pangkuan Rasulullah s.a.w., baginda bersabda: Mengapa tidak kamu ceritakan kepadaku perkara-perkara pelik yang kamu telah lihat di bumi Habsyah?. Kata seorang pemuda dari kalangan mereka: "Bahkan wahai Rasulullah!. Suatu ketika tatkala kami sedang duduk tiba-tiba lalu seorang wanita tua dari kalangan orang-orang tua rahib mereka. Dia memebawa di atas kepalanya bekas tembikar yang berisi air. Kemudian dia melalui seorang pemuda, pemuda itu meletakkan satu tangannya di atas belakang wanita berkenaan lalu ditolaknya sehingga wanita itu tersungkur di atas lututnya dan bekas tembikar itu pecah. Apabila wanita itu bangun dia menoleh ke arah pemuda itu dan berkata: "Wahai pengkhianat! Nanti engkau akan tahu, ketika Allah meletakkan kursiNya dan dihimpunkan yang terdahulu dan terkemudian, bercakap segala tangan dan kaki di atas apa yang mereka lakukan, nanti engkau akan tahu bagaimana kedudukanmu dan aku aku di sisiNya nanti" . Sabda Nabi s.a.w: Dia benar! Dia benar!. Bagaimanakah Allah memuliakan suatu umat yang tidak membela golongan yang lemah dari ditindas oleh golongan yang kuat!
(Riwayat Ibn Majah, kata Ma’mun Syiha sanadnya sahih) [8]

Lihatlah para sahabah, mereka begitu sensitif bila sahaja melihat kejahatan dan penganiayaan. Terus sahaja terlekat dalam minda mereka dan membencinya. Rasulullah s.a.w. pula dalam ulasan terhadap kisah itu, membenarkan ucapan wanita itu dan menyatakan bahawa kemuliaan dan ketinggian tidak akan diberikan Allah kepada suatu umat atau bangsa yang membiarkan orang yang kuat bermaharajalela, menindas yang lemah dan tidak berupaya. Demikian indahnya sikap masyarakat Islam yang dibentuk oleh Nabi s.a.w. Masyarakat yang hidup dan peka terhadap persekitarannya, bukan yang mati dan membiarkan apa sahaja berlaku.

Akhirnya…

Dengarlah amaran Allah terhadap golongan yang zalim. Firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 42-43

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ(42)مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ(43)

Maksudnya:
Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim; sesungguhnya Ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka, (kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku). (Dalam pada itu) mereka terburu-buru (menyahut panggilan ke padang Mahsyar) sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip, dan hati mereka tidak bersemangat (kerana bingung dan cemas).

Golongan zalim akan mengadap Allah dengan kemurkaanNya. Demikian juga para pengikut dan penyokong mereka juga akan dihadapkan atas jenayah sokongan terhadap kezaliman. Oleh itu, bertaubatlah jika anda pernah menyokong golongan yang zalim, sama ada dengan suara, perbuatan atau undi anda.

_____________________________________
[1] Majma’ al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid, jld. 5, m.s. 248, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Lubnan
[2] Ahkam al-Quran, jld. 2, m.s. 260, cetakan Dar al-Fikr
[3] . Tafsir Ayat al-Ahkam, jld. 5, 418, Dar al-Fikr, Beirut
[4] Syarh Ibn Majah jld. 4, m.s. 326, cetakan Dar al-Ma’rifah, Lubnan
[5] al-Adab as-Syar`iyyah, jld 1, m.s. 81, cetakan Muassasah ar-Risalah
[6] Syarah Sahih Muslim, jld. 1, m.s. 219, cetakan Dar al-Khair, Beirut
[7] Tuhfah al-Ahwazi, oleh al-Mubarakfuri, jld. 7, m.s. 21, cetakan Dar al-Fikr, Beirut
8] Syarah Ibn Majah oleh as-Sindi tahqiq Ma’mun Syiha jld. 4, m.s. 363

Sabtu, 4 November 2017

PENGORBANAN DALAM PERJUANGAN

Muqaddimah

Perjuangan menegakkan Islam secara syumul di dalam diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia amnya adalah merupakan sesuatu kerja yang tidak mudah lagi mengambil masa yang panjang seperti firman Allah s.w.t dalam surah at-Taubah : ayat 42;

Maksudnya;

“Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka (wahai Muhammad) sesuatu yang berfaedah dan mudah didapati, dan satu perjalanan yang sederhana (tidak begitu jauh) nescaya mereka akan mengikutimu, tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah dan berkata : Sesungguhnya kalau kami sanggup tentulah kami akan pergi bersamamu. (Dengan sumpah dusta itu) Mereka membinasakan diri mereka sendiri sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta.”

Perjuangan ini menuntut penganut-penganut dan pencinta-pencintanya kepada kesungguhan dan pengorbanan. Oleh itu kefahaman tentang konsep pengorbanan sebenar dan keperluannya mestilah difahami oleh petugas-petugas perjuangan Islam ini.

Pengertian pengorbanan

Pengorbanan berasal daripada perkataan korban. Menurut Kamus Dewan antara lain ia bermaksud; pemberian iaitu kesanggupan melakukan atau menanggung sesuatu sebagai tanda kebaktian, kasih dan lain-lain.

Pengorbanan itu juga memberi maksud perihal mengorbankan segala yang punya seperti jiwa raga, harta benda, masa, kehidupan dan segalanya untuk tujuan mencapai sesuatu matlamat. Dalam teori ekonomi disebut sebagai “kos melepas” untuk mendapatkan marginal sesuatu yang optimum.

Dalam Bahasa Arab ia disebut “qurban” iaitu dari kata dasar “qarraba” yang bermaksud mendekatkan. Maka dari sudut istilah ia membawa maksud; segala bentuk daya usaha yang membawa diri seseorang mendekatkkan dirinya kepada Allah SWT.

Dari sudut fikrah harakiyyah, pengorbanan juga disebut “tadhiyyah”. Ia mengandungi makna yang luas merangkumi pengorbanan maddiyah, maliyyah, fikriyyah, nafsiyyah dan jasadiyyah. Penggunaan istilah ini telah dimasyhurkan oleh asy-Syahid Hasan al-Banna. Beliau telah meletakkan tadhiyyah sebagai rukun kelima dalam membina 10 rukun baiah bagi pembentukan keperibadian anggota Jemaah. Natijahnya terbentuk baitul muslim, mujtama’ muslim dan daulah Islamiyyah. Justeru itu ia menjadi pra syarat yang mesti dihayati oleh petugas-petugas perjuangan Islam.

Realiti kehidupan duniawi

Menegakkan Islam atau melaksanakan amal makruf nahi mungkar ini adalah usaha dan kerja yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia dan kehendak syaitan laknatullah. Tuntutan hawa nafsu dan bisikan syaitan memang suka kepada kejahatan dan mengajak manusia terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan.

Firman Allah s.w.t dalam surah Yusuf : ayat 53;

Maksudnya;
“Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya) sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala (menjulang-julang).” Angkara nafsu dan syaitan Akibat daripada angkara nafsu dan syaitan menjadikan manusia lebih menyukai kehidupan duniawi, lalai dan leka serta mementingkan diri sendiri.

Namun Allah SWT tidak menyukai cara hidup begini dan mengancam dengan amaranNya dalam surah at-Taubah : ayat 24;

Maksudnya;
“ ….sesungguhnya nafsu manusia itu sangat mendorong melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah mereka daripada hasutan nafsu itu) Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

FirmanNya lagi dalam surah Faatir : ayat 6;

Maksudnya; “Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya) sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala (menjulang-julang).”

Angkara nafsu dan syaitan

Akibat daripada angkara nafsu dan syaitan menjadikan manusia lebih menyukai kehidupan duniawi, lalai dan leka serta mementingkan diri sendiri. Namun Allah SWT tidak menyukai cara hidup begini dan mengancam dengan amaranNya dalam surah at-Taubah : ayat 24;

Maksudnya;

“Katakanlah (wahai Muhammad):Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau pasangan) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksa); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).”

Seterusnya Allah SWT menegaskan bahawa kehidupan dunia hanyalah mainan dan sia-sia saja seperti firmanNya dalam surah al-Ankabut : ayat 64;

“Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan hari Akhirat)”.

Pengorbanan yang dituntut

Justeru itu kita perlu berjuang melaksanakan perintah Allah, demi mencapai keredhaanNya. Perjuangan itu pula memerlukan pengorbanan. Pengorbanan yang menjurus kepada melaksanakan perintah Illahi bagi menjamin diri dan jiwa raga mencapai keredhaanNya.

Firman Allah s.w.t dalam surah at-Taubah : ayat 111;

Maksudnya;
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah; maka (diantara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian itu) sebagai janji yang benar di dalam (kitab-kitab) Taurat dan Injil serta al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya selain daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual-beli itu ialah kemenangan yang besar.

” Allah SWT juga menyifatkan bahawa orang-orang yang mati mengorbankan dirinya untuk perjuangan pada jalan Allah itu, sebagai suatu kematian yamg amat mulia. FirmanNya dalam surah Ali Imran : ayat 169 -171;

169. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh (yang gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (Mereka tidak mati) bahkan mereka adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki;

170. (Dan juga) mereka bersukacita dengan kurniaan Allah (balasan mati Syahid) yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai (saudara-saudaranya) orang-orang (Islam yang sedang berjuang), yang masih tinggal di belakang, yang belum (mati dan belum) sampai kepada mereka, (Iaitu) bahawa tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

171. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurniaNya; dan (ingatlah), bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman.

Maka dapatlah disimpulkan bahawa para petugas Islam mestilah bersedia untuk berkorban di dalam perkara berikut:

i. al-anfus : Diri (perasaan, tenaga, akal, masa dan nyawa)

ii. al-amwal : Harta benda (Sanggup mengeluarkan zakat, bersedeqah, hidup sederhana, mengeluarkan belanja untuk kegunaan Jemaah, melakukan kebajikan kepada yang memerlukan).

Kedudukan pengorbanan dalam Islam

1. Perintah Allah SWT

Pengorbanan yang dilaksanakan dalan Jemaah Islam merupakan suatu tuntutan Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman. FirmanNya dalam surah at-Taubah : ayat 41;

“Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui”.

2. Sunnah Rasul

Tuntutan berkorban dalan Jemaah Islam juga adalah sunnah Rasulullah s.a.w dan para solihin. Firman Allah lagi dalam surah at-Taubah : ayat 88;

“(Mereka tetap tinggal) tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka; dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga yang berjaya”.

3. Faktor kejayaan

Pengorbanan adalah elemen penentu kejayaan dalam perjuangan. Kejayaan akan menjadi manis dan lebih bererti. Lumrah kehidupan mengajar kita bahawa sesuatu kejayaan, kemenangan dan kebahagian memerlukan pengorbanan. Keterangan ayat-ayat al-Quran tersebut dalam surah as-Saaf dan at-Taubah menjelaskan kepada kita bahawa pengorbanan adalah faktor penentu sesuatu kejayaan. Bak kata pepatah “jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya”. Cita-cita untuk mendapatkan kejayaan tanpa usaha dan pengorbanan hanya akan menjadi angan-angan dan omongan kosong sahaja.

4. Keperluan dakwah

Tidak ada kejayaan dalam dakwah tanpa pengorbanan. Inilah hakikat yang pasti dilalui oleh para amilin dalam usaha-usaha dakwah dengan jelas dan nyata. Mereka mestilah mempersiapkan diri serta bersedia berkorban untuk meleburkan diri dalam perjuangan jika ingin melihat matlamat perjuangan Islam menjadi kenyataan.

Dakwah tidak akan hidup dan berkembang melainkan dengan jihad. Jihad pula tidak akan berlaku tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan solihin sepanjang zaman seperti dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa : ayat 74;

“Oleh itu, orang-orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada (kesenangan) kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam) dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati (gugur Syahid) atau beroleh kemenangan, maka Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar”.

Demikianlah peri pentingnya kefahaman yang dihasilkan daripada tarbiyah yang berkesan melahirkan pengorbanan dan dapat membuahkan kemenangan di dunia dan akhirat.

Kisah-kisah Pengorbanan dalam al-Quran dan as-Sunnah

1. Kisah Qabil dan Habil anak-anak kepada Nabi Adam a.s.

Allah SWT merakamkan kisah pengorbanan dalam surah al-Maidah : ayat 27;

“Dan bacakanlah (Wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah) lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil):

"Sesungguhnya Aku akan membunuhmu!" (Habil) menjawab: "Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa”

2. Kisah Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Nabi Ismail a.s.

Kisah teladan dari dua orang Nabi anak beranak yang sanggup berkorban apa sahaja walaupun dengan nyawa kerana kasih dan patuh terhadap perintahNya dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah as- Shaffat : ayat 102 – 105;

102. Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?". Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar".

103. Setelah keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, (Kami sifatkan Ibrahim - dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami),

104. Serta Kami menyerunya: "Wahai Ibrahim!

105. "Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu". Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.

3. Kisah Saidina Abu Bakar As-Siddiq r.a.

Saidina Abu Bakar telah mengorbankan dan membelanjakan seluruh hartanya untuk perjuangan bersama-sama Rasulullah s.a.w. Baginda bertanya kepadanya: “Apakah yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu?” Lalu beliau menjawab: “ Aku telah tinggalkan untuk mereka Allah dan RasulNya”

4. Kisah Suhaib r.a.

Antara para sahabat Rasulullah s.a.w, Suhaib telah mengorbankan seluruh harta yang dimiliki demi perjuangan membantu baginda. Lantas Allah SWT mengiktirafnya bersama-sama orang-orang sepertinya dalam al-Quran pada surah al-Baqarah : ayat 207;

207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Rasulullah s.a.w dengan gembira menyambutnya seraya berkata:“Wahai Suhaib, Tuhanmu telah membeli daganganmu (menerima pengorbananmu)”.

5. Kisah para sahabiyah yang bersama-sama Rasulullah s.a.w

Saidatina Khadijah r.a. adalah orang yang mula-mula beriman dan melakukan pengorbanan harta benda dan kemewahan serta keselesaan hidupnya untuk bersama-sama baginda. Sumaiyyah pula syahid mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan aqidah. Ummu Sulaim (Khansa’) pula sanggup mengorbankan tiga anak-anak lelakinya di medan jihad.

Beliau begitu sedih mengadu kepada baginda bahawa dia tidak ada anak lelaki lagi untuk pergi ke medan jihad. Nusaibah pula pergi ke medan perang dan sanggup menjadikan dirinya sebagai benteng melindungi baginda. Asma’ pula dengan penuh keletihan sarat mengandung sanggup mendaki bukit untuk menghantar bekalan dalam keadaan para pemuda tangkas Quraisy memburu Rasulullah s.a.w dan bapanya Abu Bakar yang sedang bersembunyi dalam peristiwa hijrah.

Sesungguhnya mereka semua telah melakukan pengorbanan yang sangat bernilai demi perjuangan menegakkan agama Allah SWT. Begitulah tarbiyah nabawiyyah yang dinikmati oleh para sahabat secara praktikal yang menjadi contoh teladan bagi kita.

Ganjaran dari Allah SWT kepada mereka yang berkorban

Allah SWT menjanjikan ganjaran di dunia dan akhirat kepada mereka yang sanggup berkorban seperti firmanNya dalam surah as-Shaff : ayat 10 -13;

10. Wahai orang-orang yang beriman! mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

11. Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

12.(Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga " Adn ". itulah kemenangan yang besar.

13.Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya) dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman.

FirmanNya lagi pada surah Saba’ : ayat 39;

39.Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, dan ia juga yang menyempitkan baginya; dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya; dan Dia- lah jua sebaik-baik pemberi rezeki".

Seterusnya firmanNya pada surah Ali Imran : ayat 157;

157. Demi sesungguhnya! jika kamu terbunuh pada jalan Allah (dalam perang Sabil), atau kamu mati (mati biasa - semasa mengerjakan kebajikan umum), Sesungguhnya keampunan dari Allah dan rahmatNya adalah lebih baik (bagi kamu) dari apa yang mereka (orang-orang kafir dan munafik) itu himpunkan (meliputi segala jenis kesenangan hidup).

Adalah berdasarkan ayat-ayat di atas ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT berbentuk pada dua peringkat di dunia dan akhirat.

1. Ganjaran di dunia

i. Mendapat pertolongan Allah SWT dalam urusan duniawinya.

ii. Menikmati kemenangan hasil perjuangannya

iii.Mendapat jaminan Allah SWT tentang rezekinya tanpa disedari dari mana datang puncanya. iv. Allah SWT menggantikan dengan berlipat ganda segala yang telah dibelanjakan ke jalanNya.

2. Ganjaran di akhirat

i. Mendapat jaminan keselamatan dari azab neraka yang pedih.

ii. Mendapat keampunan atas segala dosa yang telah dilakukan.

iii.Dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.

iv. Mendapat tempat tinggal yang baik khusus di syurga bernama “Adn”.

Kesimpulan

Kita hendaklah mengambil contoh teladan generasi terdahulu yang telah beroleh kemenangan dalam perjuangan menegakkan Islam. Jadikanlah perjuangan ini dalam gerak kerja amal jamaie keutamaan yang didahulukan. Pastikan setiap detik masa yang dianugerah oleh Allah SWT tidak berlalu dengan sia-sia dan sentiasa dalam ruang lingkup bersama-sama Jemaah.

Sayugia didalam kesibukan gerak kerja amal jamaie janganlah lupa memastikan zuriat kita bersedia menjadi pewaris dan generasi pelapis perjuangan. Yakinlah bahawa pengorbanan yang dilakukan untuk perjuangan Islam merupakan suatu perniagaan atau pelaburan yang sangat menguntungkan. Yakinlah juga bahawa segala kepayahan dan perit getir mengharungi liku-liku perjuangan Islam akan mendapat pertolongan dari Allah SWT yang telah dijanjikanNya. Siapakah yang pasti dan lebih baik menunaikan janjiNya selain dari Allah?

SUMBER:
http://kaknuri.blogspot.my/2012/05/pengorbanan-dalam-perjuangan.html