Ahad, 6 Januari 2019

ZAKIR NAIK: DALAM QURAN ALLAH BERI PERINGATAN JANGAN PILIH KAFIR MEMIMPINMU

KALAU KAMU ISLAM MAKA JAWABLAH DENGAN ALLAH. KALAU BUKAN ISLAM INI BUKAN AQIDAHMU...

Kalau bukan Islam bantah kami faham. Kalau Islam bantah lebih baik mengucap semula dua kalimah syahadah kerana ingkar Allah. Bukan kami cakap, tapi dalam Al-Quran seperti dalil-dalil di bawah:

Inilah Dalil-Dalil Mengharamkan Umat Islam Memilih Pemimpin Kafir
- Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Memilih orang kafir sebagai pemimpin umat Islam berarti memberi peluang kepada orang kafir untuk "mengerjai" umat Islam dengan kekuasaan dan kewenangannya.

Berikut ini adalah sejumlah Dalil Qur'ani beserta Terjemah Qur'an Surat (TQS) yang menjadi dasar untuk bersikap dalam memilih pemimpin :

1.  Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin

QS. 3. Aali 'Imraan : 28.

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara  diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)."

QS. 4. An-Nisaa' : 144.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?"

QS. 5. Al-Maa-idah : 57.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi PEMIMPINMU, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."

2.  Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin walau Kerabat sendiri :

QS. 9. At-Taubah : 23.

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan BAPAK-BAPAK dan SAUDARA-SAUDARAMU menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

QS. 58. Al-Mujaadilah : 22.

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling  berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu BAPAK-BAPAK, atau ANAK-ANAK atau SAUDARA-SAUDARA atau pun KELUARGA mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada- Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa  puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa  sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung."

3. Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia

QS. 3. Aali 'Imraan : 118.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi TEMAN  KEPERCAYAANMU orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang  disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."

QS. 9. At-Taubah : 16.

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi TEMAN SETIA selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman ? Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4. Al-Qur'an melarang saling tolong dengan kafir yang akan merugikan umat Islam

QS. 28. Al-Qashash : 86.

"Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi PENOLONG bagi orang-orang kafir."

QS. 60. Al-Mumtahanah : 13.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan PENOLONGMU kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa."

5. Al-Qur'an melarang mentaati orang kafir untuk menguasai muslim

QS. 3. Aali 'Imraan : 149-150.

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu MENTAATI orang-orang yang KAFIR itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allah lah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong."

6. Al-Qur'an melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga menguasai muslim

QS. 4. An-Nisaa' : 141.

"...... dan Allah sekali-kali tidak akan MEMBERI JALAN kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

7. Al-Qur'an memvonis munafiq kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin

QS. 4. An-Nisaa' : 138-139.

"Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan mendapat siksaan  yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."

8. Al-Qur'an memvonis ZALIM kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin

QS. 5. Al-Maa-idah : 51.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak  memberi petunjuk kepada orang-orang yang ZALIM."

9. Al-Qur'an memvonis fasiq kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin

QS. 5. Al-Maa-idah : 80-81.

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang FASIQ."

10. Al-Qur'an memvonis sesat kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin

QS. 60. Al-Mumtahanah : 1.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu  nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah TERSESAT dari jalan yang lurus."

11. Al-Qur'an mengancam azab bagi yang jadikan kafir sbg Pemimpin / Teman Setia

QS. 58.  Al-Mujaadilah : 14-15.

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman ? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka AZAB yang sangat  keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."

12. Al-Qur'an mengajarkan doa agar muslim tidak menjadi sasaran fitnah orang kafir

QS. 60. Al-Mumtahanah : 5.

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (SASARAN) FITNAH bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Salam Ukhuwah dari kami di https://www.facebook.com/infoprogerak

Isnin, 31 Disember 2018

HANYA ZAMAN PERDANA MENTERI KE-4 DAN KE-7 BERLAKU TANGKAP DAN TAHAN KETUA-KETUA NGO DAN PEJUANG.

ASSALAMUALAIKUM WBT

Berita sahabat AMBO Dato Azwanddin Hamzah Presiden JMM dan Pengerusi Gagasan 3 ditahan semalam tidak mengejutkan AMBO yang berada dalam 2 program berasingan.

Soal siasat puluhan kali dengan pelbagai dakwaan.Tangkap dan tahan merupakan kebiasaan kepada rakan-rakan seperti kami terutama Dato Azwanddin.Sebelum kami melakukan apa-apa gerakan sudah pasti kami mengkaji apa kesan dan keberangkalian apa yang bakal kami berdepan sehingga ke tahap ugutan bunuh atau ugutan memenggalkan kepala sekali pun.Kami bukan semberono.

Berbalik kepada tajuk dan kes tangkapan Dato Azwanddin.Walau AMBO tidak bersama dalam program tersebut kerana berada dalam program berasingan tapi AMBO yakin “Serang Balai Polis” bukan keseluruhan maksud dan ucapan Dato Azwanddin.

Jika pada awal ayat ucapan beliau itu merupakan satu penjelasan. "Jika penjenayah dan pembunuh Adib tidak ditangkap ...kita akan beramai-ramai serang balai polis untuk kita tuntut pihak polis tidak melakukan pendakwaan terpilih dan kita harap pihak polis tidak tunduk dengan tekanan pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan fakta sebenar kes”

"Jika" kita berada ditempat itu sekali pun kita tidak menganggap itu satu ayat hanya untuk menyerang balai polis atau mengajak hadirin berperang dengan polis.Ditambah lagi dengan perkataan “Jika” yang digunakan itu bukanlah satu provokasi untuk menyerang atau berperang dengan polis.

Isunya hanya disebabkan pemerintah hari ini semakin tertekan dengan pelbagai isu dan formula yang sama zaman kebangkitan reformasi 1998 kembali digunakan yaitu ”Tangkap dan Tahan”

Terutama Bangsa DAP yang semakin hari merasakan mereka sedang berdepan kemarahan Bangsa Melayu Islam. Cubaan mereka untuk meranapkan ekonomi dan politik Islam Melayu bila mereka berkuasa dihidu awal kerana kerakusan dan sikap tidak sabar mereka yang menggunakan kuasa sehingga tembelang mereka boleh dilihat oleh setiap mata dan didengari oleh setiap telinga Umat Islam Bangsa Melayu. Bangsa DAP sedang menuntut kerusi Timbalan Perdana Menteri dari Mahathir seperti perjanjian sebelum pru 14.

Bangsa DAP sedang tertekan apabila boneka mereka seperti P.Wathya Morrty telah gagal dalam perencanaan politik Bangsa DAP apabila Isu ICERD membangkitkan kemarahan Orang Melayu Islam dan Isu Kuil yang menjerut leher mereka apabila terpaksa menggunakan Polis dan memberikan tekanan dalam siasatan agar membuka ruang penjenayah dan pembunuh boleh dibawa lari sebelum ditangkap kembali.Sudah pasti jika pelaku dan pembunuh Adib  dapat diberkas maka akan banyak lagi cerita yang bakal keluar dan terdedah dan akhirnya bakal merungkai satu konspirasi yang selama ini mereka rancang untuk menyerang Melayu dan Islam. Kenapa seorang peguam India mengupah kumpulan melayu dalam isu Kuil India?

AMBO cukup yakin dan percaya skrip dan cerita yang sama rakyat akan dengar selepas ini. Apabila kecoh dan bangkitnya kumpulan pendesak untuk menuntut keadilan keatas Adib dan mendesak agar siasatan dijalankan dengan adil maka akan ada india yang bakal dijadikan kambing hitam yang akan ditangkap dan kes dianggap selesai. Percayalah wahai rakyat.Tunggu dan lihat. Penjenayah dan pembunuh sebenar telah lari dan tidak berada di Malaysia dan _kambing hitam_ akan ditangkap dan didakwa nanti.

Sebelum ini ada barua dan blogger Melayu yang menyatakan kepada AMBO seawal perlantikan Peguam Negara yang bukan Melayu Islam kononnya tiada kesan kepada Islam Melayu atas lantikan Peguam Negara dari kalangan bukan Islam dan Melayu maka hari ini dakwaan barua dan blogger ini jelas meleset.Ini bahananya apabila Peguam Negara dari kalangan bangsa lain selain melayu islam.Kenapa sehingga hari ini tidak ada arahan dari peguam negara untuk mendakwa pembunuh Adib yang sebelum ini didakwa dibawah Seksyen 307 Cubaan Bunuh dan dibebaskan tetapi apabila ADIB meninggal maka mereka yang diberikan Jaminan Polis sebelum ini tidak ditangkap semula untuk dituduh dengan Seksyen 302 kerana membunuh?

Sehingga hari ini kita tidak nampak dan baca kenyataan dari Peguam Negara India Kristian ini.

Kepada pihak Polis AMBO mengharapkan anda semua bersedia berdepan dengan tekanan rejim zalim yang pernah digelar MahaFiraun satu ketika dulu.Jangan ada pendakwaan terpilih.Jangan ada tangkapan terpilih.

Apakah besar kesalahan Dato Azwanddin hanya berucap jika mahu dibandingkan dengan pelaku dan pendemo yang mencederakan seorang anggota polis dan menerbalikkan kenderaan polis dihadapan Sogo ketika BERSIH satu ketika dulu.Peliknya AMBO tidak terbaca atau tahu pun apa tindakan pihak berkuasa terhadap pelaku yang mencederakan anggota polis dan menerbalikkan kereta polis tersebut.Apakah ucapan Dato Azwanddin jauh lebih bahaya dari beberapa siri penghinaan pengguna facebook terhadap YDP Agong dengan pelbagai cacian oleh Bangsa DAP.

Sekali lagi AMBO berharap Pihak Polis menjalankan tugas mereka yang profesional dengan integriti yang tinggi tanpa boleh ditekan oleh pihak-pihak yang mahu menggunakan polis sebagai benteng mereka untuk terus menentang *Orang Melayu* di Malaysia ini.Jangan ada pendakwaan terpilih dan tangkapan terpilih.

Rakyat Memerhati

AMBO
19 RabiulAkhir 1440H

Khamis, 27 Disember 2018

PAS TIDAK REBAH DENGAN FITNAH.

Buat pembenci PAS sila baca dan hadam

Perjuangan Islam pasti diiringi fitnah, itu adalah sifat wajibnya yang telah dijelaskan oleh Allah swt dan Rasulullah saw. Habuan ruji ini telah mengenyangkan ahli PAS dengan cabaran perjuangan sejak mula ia ditubuhkan.

PAS telah mentarbiyyah ahlinya untuk menyedari hakikat ini, ahli PAS sedar betapa besarnya ujian bila menelusuri perjuangan yang sarat dengan carut marut musuh yang membencinya sehingga keakhir hayat.

Ahli PAS dan pemimpin sentiasa bersama, rasanya tiada parti yang paling kerap menganjurkan program kecuali PAS. Bukan setakat berceramah, didalam majlis ilmu juga program dalaman seperti usrah, Liqa Fikri, Ijtima Tarbawi dan macam-macam lagi.

Ahli sentiasa diTarbiyyah oleh pimpinan, pimpinan pula sentiasa diberikan sokongan oleh ahlinya. Ikat mengikat antara keduanya, menjadikan simpulan ukhuwwah kukuh untuk mengharungi fitnah perjuangan.

Madrasah Tarbiyyah PAS menjadi kilang pengeluar produk amilin yang tegar untuk pertahankan prinsip perjuangan PAS. Ia beroperasi diseluruh negara. Fitnah yang datang akan ditepis bersama, amilin PAS menjadi benteng kukuh pertahankan prinsip dan pimpinan.

Amilin telah diTarbiyyah supaya tidak menelan terus pil fitnah musuh, pimpinan sentiasa bersama, boleh bertanya, Harakah sebagai portal resmi sentiasa ditatap, Al Qur'an yang merupakan dasar PAS menjadi penawar paling mujarab untuk berhadapan dengan penyakit fitnah.

UMNO dah lama siram PAS dengan macam-macam racun fitnah, namum gagal, sebaliknya UMNO yang tertelan fitnah mereka sendiri, kini UMNO bagaikan pokok tersiram racun, makin layu dan condong.

Fitnah keatas pimpinan PAS juga gagal, serangan demi serangan keatas sosok tubuh TGHH, DTITM dan lain-lain, termasuk pimpinan yang sebelum ini gagal, sebab ahli sangat mengenali pimpinannya, ahli boleh menilai sendiri siapa pimpinannya. Tak perlu orang lain, cukup dengan mata telinga ahlinya sahaja.

Ahli PAS tak makan fitnah, pimpinan yang bermasaalah akan dihukum sendiri oleh ahlinya, medan mesyuarat agung dan muktamar adalah gelanggang penyingkiran pimpinan yang bermasaalah melalui kuasa undi yang dimiliki oleh perwakilan.

Kalau nak perebah PAS, bukan dengan fitnah, sebab ahli kenal pemimpinnya, tak perlu orang lain yang singkirkan pemimpin yang bermasaalah, ahli PAS sendiri yang akan singkirkannya, Islam tak pernah ajar kasihkan manusia melebihi kasihkan Allah, Rasul dan perjuangan Islam, ini menjadi pegangan ahli PAS.

Fitnah itu keji, tak mungkin kekejian boleh bercampur dengan kesucian. Yang keji pasti membusuk yang suci pasti mewangi. Al Qur'an adalah AlFurqan iaitu pembeda antara yang haq dan batil, yang keji dan yang mulia, inilah yang menjadi dasar perjuangan PAS, ahli PAS ditarbiyyah dengannya, maka pastinya deria ahli PAS akan dapat menghidunya.

Ustaz Rosli Abdul Jabbar
Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang
ADUN Tanjung Lumpur

Sabtu, 22 Disember 2018

PILIHAN RAYA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Minda Presiden PAS

Sistem Kerajaan Tempatan ini asalnya meniru apa sahaja yang telah dilaksanakan  di Britain. Setelah Malaysia mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, amalan ini masih diteruskan. Kemudiannya dibatalkan selepas mengalami gejala sosial yang negatif dan peristiwa hitam yang mencetuskan permusuhan kerana isu perkauman, dikatakan juga berlakunya jurang yang tidak saksama khususnya dalam aspek ekonomi di antara bandar dan luar bandar yang melibatkan kaum yang berbeza.

Kedengaran pula baru-baru ini, suara dan tulisan supaya diadakan semula Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan pelbagai hujah atau dalil. Ada daripada kalangan yang mahu menghidupkannya semula, alasannya untuk menghidupkan demokrasi, memperbaiki pengurusan lebih bersih dan bijak. Paling penting bagi mereka adalah untuk menjana ekonomi, kerana itu ia dijadikan akidah dan kiblat seperti agama. 

Keseluruhan ideologi ciptaan manusia yang berpayungkan politik dan pentadbirannya tanpa menyentuh soal roh dan akhlak, serta tidak mempedulikan hubungan antara kaum, maka persoalan akhlak berpisah daripada agama, jauh sekali mengambil kira soal dosa dan pahala.

Kebanyakan mereka lebih bertuhankan akal semata-mata, tanpa melihat kepada segala aspek yang ada kaitan dengan kejadian manusia, khususnya aspek negatif yang boleh mengundang dengan mudah beberapa bencana, akhirnya kepayahan dihadapi dan sukar untuk  menyelesaikan masalah yang bertalu-talu datang selepasnya.

Ramai di kalangan umat Islam terlupa bahawa Rasulullah S.A.W. telah menunjukkan kebijaksanaannya dalam pembangunan bandar apabila menegakkan negara Kota Suci Madinah dengan berlakunya Hijrah. Perkataan 'bandar' dalam Bahasa Arab disebut Madinah, menggantikan nama sebelumnya, Yathrib atau Taibah. 

Islam mentadbir penduduknya yang didiami masyarakat majmuk yang terdiri daripada kumpulan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj yang menganut Islam dan menerima saudara seagama yang datang berhijrah dinamakan Muhajirin. Wujud pula kaum bukan Islam bangsa Yahudi (ahli Kitab) daripada pelbagai kabilah (Bani An-Nadir, Qainuqa’, Quraizoh dan lain-lain) dan diizinkan juga dari kalangan musyrikin dan munafik.

Kaum Yahudi pula paling menguasai ekonomi. Adapun kaum lain lebih menumpukan ternakan dan pertanian. Ada juga daripada kalangan para sahabat R.A. yang berniaga, seperti Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin ‘Auf, Saad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Asma’ binti Abu Bakar R.A. dan lain-lain. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. adalah memilih tapak masjid dan membinanya untuk menjadi pusat ibadat, ilmu dan pentadbiran, sehingga rumah Rasulullah S.A.W. bersambung dengan masjid. Seterusnya menempatkan Pasar Madinah yang menjadi pusat perniagaan mengumpulkan hasil pertanian, ternakan dan barangan lain yang dibawa oleh para musafir.

Rasulullah S.A.W. telah menyatukan masyarakat  majmuk, dimulakan umat Islam daripada kalangan 'Aus dan Khazraj yang dahulunya sentiasa berperang, digabungkan dengan kalangan Muhajirin yang datang dengan semangat persaudaraan Islam.

Penduduk bukan Islam diajak hidup bermasyarakat atas sifat persaudaraan kemanusiaan sehinggalah dimeteraikan Sahifah Madinah (Piagam) yang melibatkan semua kaum yang menerima Islam untuk menjadi pihak yang berkuasa. Mereka menerima Islam untuk memerintah tanpa dipaksa menganutnya. Sebelum kedatangan Islam, berlaku perpecahan dan peperangan dalam kalangan kaum dan agama yang berbeza dan juga dalam kalangan satu kaum dan satu agama. Islam berjaya mewujudkan perdamaian dan keharmonian.

Ibnu Khaldun (784-808H / 1332-1406) yang diberi gelaran peneroka ilmu kemasyarakatan moden oleh semua ilmuwan Islam dan bukan Islam, kerana hasil karangannya yang bernama Al-Muqaddimah, dianggap kalangan ulama Islam paling hebat dan tersohor yang mendahului pemikiran pada zamannya.

Beliau menulis secara khusus berkenaan perancangan dan pembangunan bandar. Turut disentuh segala aspek kemasyarakatan yang menyeluruh, merangkumi peranan  agama, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, pertahanan dan lain-lain, bukan hanya sekadar mengurus penduduk, bangunan, perjalanan dan pasarnya sahaja, bahkan merangkumi segala aspek hubungan persaudaraan kemanusiaan.

Ini menunjukkan perlunya pembangunan bandar yang disusun kehidupan bermasyarakat, sekali gus akan mewujudkan keharmonian sesama manusia supaya  bermasyarakat madani. Ini adalah perkara terpenting bagi menjamin kehidupan yang selesa bersama keamanan dan persaudaraan khususnya dalam masyarakat majmuk. Bukan sekadar mengurus bangunan rumah kediaman, sekolah,  pasar raya, hotel, jalan raya, parit dan longkang dan pusat hiburan sahaja. Inilah barangkali yang difikirkan oleh kalangan yang bernafsu mahukan Pilihan Raya PBT diadakan bagi melangsungkan pusaka Barat tanpa menilai atau muhasabah dalam segala aspek.

Penjajah yang menakluk kita dahulu bukan hanya sekadar mendirikan bangunan kediaman, perniagaan, dan lain-lain di bandar-bandar yang dibangunkan oleh mereka. Dalam masa sama, mereka turut meletakkan acuan masyarakat yang akan bertembung dan bermasalah. Masyarakat luar bandar di kalangan orang India menjadi pekerja ladang yang dibawa daripada tanah jajahan, kalangan Cina menguasai kawasan perlombongan dan mengekalkan kampung-kampung Melayu serta kaum bumiputera lain yang dipencilkan di kawasan pedalaman.  

Mereka juga menyusun pembangunan insan mengikut acuan mereka sendiri. Keadaan yang berbeza agama, bangsa dan budaya ini, ditambah pula perbezaan kedudukan, pendidikan, ekonomi, politik dan sosial, yang juga telah diatur mengikut acuan kepentingan mereka dalam jangka masa yang pendek dan panjang. Semuanya demi kepentingan mereka, bukannya kepentingan kita, sehingga kita menjadi masyarakat yang cacamarba.

Sejarah hitam peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia masih dikenang oleh generasi yang kini bertaraf warga tua. Mungkin yang masih muda lagi bebal atau yang tua bersikap pekak badak tidak mengambil kisah.

Peristiwa Ahok di Jakarta juga menjadi iktibar, walaupun majoriti besar penduduknya adalah umat Islam, tetapi kepentingan ekonomi dijadikan alat dan kiblat sehingga ada di kalangan umat Islam terperangkap dengan agenda subsidi umrah yang berwalikan Ahok. Mereka yang hidupnya laksana katak di bawah tempurung, termasuk di kalangan para ulama yang alim kitab kuningnya sahaja, walaupun berpengajian tinggi di atas kertas, tetapi fikirannya dikongkong pada zaman kitab itu ditulis atau berkisar di biliknya sahaja. Mereka tidak memandang ke sana dengan bijaksana untuk mengambil iktibar.

DAP yang mendukung kuat Pilihan Raya PBT hanya mengambil kira kaum Cina yang mengundinya sahaja, tanpa mengambil kira kaum dan pihak lain yang menjadi nadi dan urat saraf dalam menghidupkan bandar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama yang wajib dijaga segala hubungan dan sensitivitinya.

Adapun PKR dan PAN pula tidak berbangsa dan ada yang punya kebangsaannya, tetapi tanpa jiwa atau tidak berjantungkan agama. Kaumnya tidak berjiwa bangsa dan agama. Bangsa dan agamanya laksana jenama yang ditampal pada botol majun penguat nafsu yang menjadi syarat rukun hidup masyarakat Melayu dahulu kala dan Melayu kini yang dikatakan mudah lupa. Petandanya menjadi leka dalam usia yang terlalu muda, belum sampai setahun jagung. Sudahlah UMNO pula mengalami kelumpuhannya yang berusia tua dan berpenyakit kerana panjang usia memerintah.

Berfikirlah dengan matang dan sejahtera bersama Islam, tanpa paksaan menganut agama dan menukar bangsanya, demi keselamatan semua dan masa depan generasi akan datang.

Jangan sekadar mentadbir bandar dengan bangunannya tanpa pembangunan manusia yang bersopan dan bersaudara. Jangan sekadar membangun bandar yang banyak duit daripada sumber apa sahaja, termasuk duit haram, seperti cukai rumah urut, pelacuran dan bayaran untuk gengster dan kongsi gelap. Semuanya akan menempah kehidupan yang cerah untuk sementara waktu dan selepasnya bergelap sepanjang waktu.

Alasannya juga kerana terdapat sebanyak 101 daripada 192 buah negara di dunia yang mengadakan Pilihan Raya PBT. Oleh kerana Malaysia berada dalam dunia, maka wajiblah mengikut alam dunia itu sehinggalah berlakunya Kiamat Kubra.

Jika diluluskan, Pilihan Raya PBT hendaklah diadakan di seluruh Malaysia, sama ada secara serentak atau berperingkat. Beberapa pindaan akta diperlukan. Dikatakan juga,  mungkin lebih meriah berbanding Pilihan Raya Umum (PRU) sedia ada, tetapi dalam kemeriahan itu banyak berlaku perkara sebaliknya.

Mengikut perhitungan kasarnya, kaum Melayu atau Bumiputera sekadar menguasai bandar seperti Baling di Kedah, Gua Musang di Kelantan, Kuala Berang di Terengganu, Tembeling di Pahang, Lubuk Antu di Sarawak dan sebagainya. Keputusannya sekadar untung seguni ubi, ruginya pula berhutang dengan bank yang tidak mampu dibayar dengan nilai seguni ubi dan boleh berundur daripada tapak rumah dan tapak ubinya sehingga melarikan diri ke hutan rimba dan sebagainya.

Adapun DAP dan PKR serta yang sewaktu dengannya akan menguasai Bandar Raya Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Kota Melaka, Johor Bahru, Pulau Pinang dan sebagainya. PKR boleh menumpang sementara waktu dan PAN dapat menumpang semangkuk dan akan hilang waktunya.

Apabila adanya berita bahawa Perdana Menteri menolak diadakan Pilihan Raya PBT, ia menjadikan ada yang terkejut meracau, namun keadaannya:

Parti Bersatu terbuka hati,
UMNO dan BN berkecil hati,
DAP sakit hati,
PKR luka hati,
PAN pula buta hati,
Adapun PAS sentiasa berhati-hati.

“Islam Memimpin”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
          
Bertarikh: 12 Rabi’ul Akhir 1440 / 21 Disember 2018

Isnin, 1 Oktober 2018

SYIAH DIPERMALUKAN OLEH SEORANG PENYAIR

IRAN BERDUKA BERAT....

DITELANJANGI HABIS OLEH WARGANYA SENDIRI .

SYIAH DIPERMALUKAN OLEH SEORANG PENYAIR

Harap dibaca sampai selesai
إعدام الشاعر الشيعي العراقي أحمد النعيمي صاحب قصيدة "نحن شعب لا يستحي". قصيدة التي أحدثت ضجة كبيرة وزلزالاً في إران. حنان عبد الهادي نشر في فيتو يوم

Eksekusi Penyair Syi’ah Irak ternama Ahmad Nu’aimi, pemilik Sya’ir yang berjudul

“KITA BANGSA YANG TAK PUNYA MALU”

Sya’ir yang berhasil membuat heboh bangsa iran.

Reporter Hanan Abdul Hadi baru baru ini (27-12-2015) melaporkan.

Berikut kami sajikan sya’ir terjemahannya :

Kita bangsa yang tak punya malu

Fakta-fakta sejarah yang tak boleh di lupakan

Siapakah yang menaklukkan Syam, Irak dan Persia? Umar bin Khattab (Sunny)

Siapakah yang telah membuka negeri sindi, india dan negeri-negeri di sekitar sungai oxus (Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan.)? Muhammad bin Al-Qasim (Sunny)

Siapakah yang mengekspansi Afrika Utara? Qutaibah bin Muslim Al-Bahily (Sunny)

Siapakah yang membuka Andalusia? Thariq bin Ziyad (Sunny) dan Musa bin Nushair (Sunni)

Siapa penakluk Konstantinovel? Muhammad Al-Fatih (Sunny)

Siapakah yang menaklukkan Sisilia? Asad bin Al-Furaat (Sunny)

Siapakah yang menciptakan peradaban di Andalusia dan menjadikannya pusat ilmu? Para khalifah umawiyyah yang ke dua (Sunny)

Siapakah Panglima perang Kaum Muslimin pada peperangan Hittin? Shalahuddin Al-Ayyuby (Sunny)

Siapakah yang memimpin kaum muslimin pada peperangan A’in Jalut dan mengalahkan bangsa Tatar? Saifuddin Qutz (Sunny) dan Ruknuddin Baibars (Sunny)

Siapakah yang berhasil mematahkan kesombongan Spanyol di Negara Maroko? Abdul Karim Al-Khattaby (Sunny)

Siapakah yang memaksa Italia untuk memperhitungkan bangsa Libya? Umar Al-Mukhtar (Sunny)

Dan terkini
Siapa yang mengusir Rusia dari bumi chechnya dan menaklukkan kota Grozny? Khattab (Sunny)

Siapa yang telah membungkamkan wajah NATO di Afghanistan? Ahlu Sunnah

Siapa yang memaksa amerika untuk keluar meninggalkan Irak? Ahlu Sunnah

Siapa yang telah mengganggu tidurnya kaum yahudi di Palestina? Ahmad Yasin (Sunny)

Lalu, Jasa apa yang telah kita tinggalkan bagi anak cucu kita dari syi’ah sebagai imbalan??!!!

Siapa yang telah mengkhiyanati Al-Husein, membujuknya untuk keluar menuju kufah kemudian membelot darinya di karbala? Al-Mukhtar Ats-Tsaqafy (Syi’ah)

Siapa yang mengkhiyanati khalifah Abbasiyah Al-Radhi billah? Kaum Buwaihy (syi’ah)

Siapa yang membuka jalan bagi bangsa Tatar masuk ke Baghdad? Ibnu Al-Alqamy (Syi’ah)

Siapa yang menganggap baik tindakan Hulagu Khan? Naseer Ath-Thusy (Syi’ah)

Siapa yang membantu Tatar dalam penyerbuannya ke Syam? (Syi’ah)

Siapakah yang bersekutu dengan prancis melawan kaum muslimin? Negara Fathimiyyah (Syi’ah)

Siapa yang mengkhianati kesulthanan Seljuk Raya (Syi’ah)

Siapa yang membantu kaum salib menguasai Baitul Maqdis? Ahmad bin Atha’ (Syi’ah)

Siapa yang mendalangi pembunuhan Sulthan Shalahuddin Al-Ayyuby? Kanzud daulah (Syi’ah)

Siapa yang menyambut kedatangan Hulagu Khan di Syam? Kamaluddin bin badr Ath-Taflisy (Syi’ah)

Siapakah yang mencuri Hajar Aswad dan membantai jama’ah haji di Masjidil Haram? Abu Thahir Al-Qarmathy (Syi’ah)

Siapa yang membantu Muhammad Aly dalam penyerangannya terhadap Syam? (Syi’ah)

Siapa yang membantu Napoleon Bonaparte dalam penyerangannya terhadap Syam? (Syi’ah)...

Dan terkini
Siapa yang menyerang Markaz-Markaz Islamiyah di yaman? Kaum Hutsi (Syi’ah)

Siapa yang memberkati invasi Amerika atas Syam? As-Sistany & Al-Hakim (Syi’ah)

Siapa yang mengapresisi invasi salibis atas Afghanistan? Iran (Syi’ah)

Siapa yang memerangi revolusi suria di Syam? Iran, Iraq, Afghan, dan mafia-mafia bayaran lainnya (Syi’ah)

Siapakah yang berkata: “kami bersama Burma dalam memberantas terorisme”? Ahmadi Nejad (Syi’ah)

Siapa yang berdiri bersama rezim Basyar di suria, yang telah membom rakyatnya dengan bom barel dengan dalih memerangi kelompok-kelompok ekstrimis, kemudian mendukung rusia ateis dalam intervensi suria?
Aly Khaman’iy (Syi’ah)

Sepanjang sejarah pena-pena syi’ah dipakai untuk melawan kaum kuffar dengan klaim yang mereka bangun, sedangkan hati-hati mereka bersama kaum kuffar…

Adapun lisan-lisan syi’ah dan pena-pena mereka begitu pula pedang-pedang mereka tertuju ke dada-dada kaum muslimin

Inilah perang pemikiran yang sebenarnya bagi yang bertanya

Jika kita mengurutkan fakta-fakta yang ada, maka hal itu membutuhkan berjilid jilid kertas

Bukankah kita yang membaiat Al Husain, lalu kita pula yang mengkhianatinya?

Bukankah hati kita bersamanya, lalu mengapa pedang-pedang kita pula yang membunuhnya?

Bukankah kita yang menangisi Al Hasan setelah kita meracunnya?

Bukankah kita yang mengangkat Ali menjadi khalifah? Lalu kita pula yang menusuknya dalam shalatnya!

Bukankah kita yang mengikat janji dengan Umar? Kita pula yang mengkhianatinya!

Bukankah kita mengaku cinta padanya? Tetapi kita laknat pula ia dalam shalat kita

Sungguh..! kita memang bangsa yang tak punya malu. !!

Kita adalah para perampok dan pengkhianat di rumah sediri

Kita tumpah darah muslim lalu kita tuduhkan pada tetangga

Kita kenakan sorban hitam dan putih Tetapi isinya tidak lebih dari sesuatu yang memalukan

Demi Allah, kita memang bangsa yang tak punya malu.

Kita mengaku sebagai tentara Qadisiah dan Al-Quds, tentara Ummul Ma’rik dan Al Mahdi yang ditunggu..

Tetapi kita juga adalah para pengikut Dajjal si mata satu !

Kita ada para pelayanan husainiyat, jawami’, masjid dan gereja. Tetapi kita juga pelayan nigh club dan bar !

Kita adalah para pengikut setan dalam urusan di balik celana...

Kita, memang bangsa yang tak punya malu !

Kita perangi Iran bersama Saddam
Lalu bersama Iran kita habisi Saddam

Demi Allah, pernahkah kalian menyaksikan paradok semacam ini?

Kita, memang bangsa yang tak punya malu !

Selamat…
Irak, kini adalah kebun binatang terbesar sedunia, pemiliknya Iran dan binatang-binatangnya adalah Irak

#YAA ALLAH BERIKANLAH KEMENANGAN KEPADA MUJAHID DIMEDAN JIHAD
SEMOGA ALLAH MENURUNKAN ADZAB KEPADA KAUM SYIAH DAN KAUM KUFFAR LAINNYA
AAMIIN AAMIIN YAA ROBBAL 'ALAMIIN

Sent by Adeeva Orlin Myesha
syi'ah bukan Islam.
Syi'ah agama palsu buatan yahudi

Ahad, 30 September 2018

AMALAN YANG MENDEKATKAN DIRI DGN ALLAH

1. Solat Tahajud di waktu ¾ malam sekurang-kurangnya 2 rakaat &h solat sunat Witir sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum masuk waktu Subuh.

🔴 Tahajjud merupakan jalan orang-orang yang soleh, amalan para Nabi dan Wali-wali Allah yang terdahulu. Jangan ditinggalkan.

2. Selepas Subuh, zikir 300pagi {100x [tasbih,tahmid dan takbir], 100x selawat & 100x istighfar}.

🔴 Zikir sangat penting kerana semasa kedatangan DAJJAL hanya zikir sebagai sumber makanan dan minuman. Hanya orang yang benar-benar jaga zikir shj mempunyai sumber makanan dan minuman pada waktu itu. Selainnya akan mengikut DAJJAL untuk mendapat makanan dan minuman.

3. Kemudian bacalah surah Yasin.

🔴 Allah janji segala hajatnya pada hari itu akan dipenuhi.

4. Kemudian selepas 26 min naik matahari, solat sunat Isyraq 4 rakaat.

🔴 Allah janji akan menolong kamu menyempurnakan segala urusanmu pada hari itu.

5. Kemudian solat sunat Dhuha, boleh dilakukan bermula 20 minit selapas Isyraq (di antara jam 8-12 tghari).

🔴 Nabi SAW bersabda: “Sesiapa mengerjakan solat Dhuha 2 rakaat, dia tidak tergolong di dalam golongan orang-orang yg lalai dan lupa.” Solat Dhuha juga memudahkan urusan dan memberkati rezeki.

6. Selepas solat Zohor, bacalah surah Ar-Rahman.

🔴 Nabi SAW bersabda: “Segala sesuatu itu mempunyai mempelai, dan mempelai bagi Al-Quran adalah surah Ar-Rahman.” Surah Ar-Rahman menanam sifat syukur di dalam hati atas nikmat-nikmat Allah dan dengan amalan membaca Surah Ar-Rahman juga sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan otak.

7. Selepas solat fardhu Asar, zikir 300 petang, {100x [tasbih,tahmid dan takbir], 100x selawat & 100x istighfar}

8. Kemudian baca Surah An-Naba’.

🔴 Nabi SAW bersabda: “ Jika kamu tahu fadhilat dan besarnya pahala membaca surah An-Naba’, maka kamu akan berhenti daripada tugas-tugas kamu, lalu mempelajari surah tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang mengamalkan membacanya selain dosa syirik.”

9. Selepas solat Maghrib, solat sunat Auwabin.

🔴 Allah janji akan memberi keampunan terhadap dosa-dosa melainkan dosa syirik kepadaNya.

10. Kemudian bacalah surah Al-Waqiah.

🔴 Allah janji sesiapa yang istiqamah mengamalkannya pada setiap malam, kebuluran & kemiskinan tidak akan menemuinya.

11. Selepas Isya’ bacalah surah Al-Mulk.

🔴 Allah janji akan memelihara daripada azab kubur. Nabi SAW tidak akan tidur selagi tidak membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah.

12. Setiap malam bacalah Ayatul Kursi dan “Amanar-Rasul” hingga habis.

🔴 Sangat-sangat penting untuk melindung diri daripada pengaruh syaitan dan kejahatan

13. Sebelum tidur, solat sunat Taubat dan tidur beradab seperti mana Nabi SAW tunjuk ajar.

14. Setiap malam apabila hendak tidur, Muhasabah diri, pohonlah keampunanmu kpd Allah diatas dosa-dosa dan bagi setiap amalan yang baik, nyatakan kesyukuranmu kepada Allah.

15. Sebelum tidur fikirkan dan renunglah (muqarabah) juga mengenai mati dan peristiwa-peristiwa selepas maut.

🔴 Muqaraba adalah perlu untuk membentuk sifat Taqwa.

16. Setiap hari bacalah al-Quran (Tilawatul Quran) walaupun hanya satu ‘ain’.

🔴 Latihan tilawah sangat memberi kesan kepada hati. Hati yang tidak ada al-Quran seumpama hati yang mati. Pembacaan Al-Quran janganlah ditinggalkan. Hak Al-Quran adalah perlu dikatamkan dua kali setiap tahun.

17. Setiap pagi Jumaat bacalah surah Al-Kahfi, kalau tak mampu habiskan seluruh surah, bacalah seberapa banyak yang boleh.

🔴 Allah janji ‘cahaya’ di hari kiamat dan diampunkannya diantara dua Jumaat. Nabi SAW bersabda: ‘Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya drpd bawah kakinya hingga ke langit.’

18. Hendaklah hati & lidah sentiasa sibuk dengan berzikir didalam apa jua kegiatan sama ada berjalan, duduk atau bekerja.

🔴 Berzikirlah ‘Lailahailallah’ sebagai amalan tetap dan berkekalan.

19. Puasa sunat Isnin & Khamis, juga puasa sunat pada hari-hari yang digalakkan dalam Islam. Untuk puasa-puasa sunat, bagi perempuan mintalah keizinan daripada suami-suami kamu.

20. Cubalah sedaya-upaya berada dalam keadaan berwudhu’.

🔴 Sabda Nabi SAW: ‘Wudhu’ adalah senjata orang-orang mukmin.’ Faedah wudhu’ sangat besar.

21. Tatkala Haid, jangan tinggalkan zikrullah. Meninggalkan zikir akan mengeraskan hati dan melayukan cahaya rohaniah bagi hati.

22. Tetaplah dengan usaha kamu melawan hawa nafsu.

🔴 Jagalah mata, telinga, lidah dan hati. Mengumpat dan mengata-ngata orang lain adalah bencana yang sangat besar. Ia menghapuskan dan melenyapkan pahala dan kesan ibadat.

Amalkan sedikit demi sedikit yg mana mampu. Semoga kita dpt amal dan sampaikan. Aamiin

Rabu, 4 April 2018

Berhenti burukkan PAS!

DEWAN Pemuda PAS Malaysia (DPPM) menafikan sekeras-kerasnya dakwaan Timbalan Ketua Pemuda PAN, Faiz Fadzil yang menyatakan bahawa PAS bersekongkol dengan kerajaan dalam menyokong Rang Undang-Undang Antiberita Tidak Benar yang dikatakan zalim. Bagi DPPM, ia satu tindakan yang tidak beretika dan berniat jahat dengan menimbulkan persepsi yang salah terhadap PAS kepada umum.

Tindakan Faiz Fadzil seolah-olah ingin menimbulkan persepsi buruk kepada umum tentang wujudnya kerjasama di antara PAS dan Umno seperti yang dicanangkan oleh PH. Namun jika diteliti secara terperinci oleh semua pihak, RUU tersebut ternyata bermanfaat dan melindungi kepentingan segenap lapisan masyarakat di setiap peringkat.

PAS menyokong RUU tersebut dan berpendapat bahawa ia menjamin hak semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses berita yang sahih dan benar di samping dapat menyekat penyebaran berita-berita palsu dan fitnah yang berleluasa tanpa menghalang hak kebebasan bersuara seperti yang didakwa oleh beberapa pihak yang membantah pelaksanaan RUU tersebut.

Namun yang menjadi kemusykilan mengapa kesemua Ahli Parlimen PH menolak RUU tersebut sedangkan jika dikuatkuasakan kelak, semua pihak akan mendapat manfaat daripadanya terutamanya di saat pilihan raya semakin hampir di mana banyak berita palsu dan fitnah bertebaran di media sosial yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

EDPPM berharap dengan lulusnya RUU Anti Berita Tidak Benar ini, ia tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu terutamanya ketika hampir musim pilihan raya. Biarlah ia memberi manfaat kepada semua pihak dalam mendidik masyarakat supaya menjadi lebih bertanggungjawab dan beretika dalam membuat dan menyebarkan sesuatu berita serta menjauhi fitnah yang merosakkan masyarakat dan negara.

"Mara Menuju Cita"

"Sejahtera Bersama Islam"

IR HJ KHAIRIL NIZAM KHIRUDIN
Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia.
4 April 2018 | 18 Rejab 1439 - HARAKAHDAILY 4/4/2018

_AC_