Selasa, 12 Disember 2017

INTERAKSI DENGAN HADIS AKHIR ZAMAN

✳MUKADDIMAH

Kegawatan yang berlaku di alam Islam setakat ini membawa umat Islam membaca kembali ayat-ayat al-Quran dan teks-teks hadis. Perkara-perkara pelik dan mengejutkan yang berlaku menyebabkan mereka cuba untuk memahami hakikat, dan sebahagian jawapannya ada diisyaratkan melalui nas-nas yang telah lama wujud.

Berkenaan akhir zaman, banyak disebut oleh hadis berbanding al-Quran. Hadis-hadis yang membahaskan tentang peristiwa akhir zaman disebut sebagai Hadis Fitan (ujian) ataupun Hadis Asyratu Saah (tanda kiamat). Manakala Ilmu berkenaan akhir zaman disebut sebagai ilmu fitan. Di dalam dunia akademik, ilmu kajian tentang ramalan akhir zaman dikenali sebagai eskatologi.

Secara umumnya, fenomena merujuk kepada hadis bagi menafsirkan kejadian semasa adalah suatu yang baik. Namun jika tidak berhati-hati, amat mudah untuk menyebabkan kita silap faham, lalu menghukum pihak tertentu tanpa kaedah pembuktian yang sebenar. Ia juga boleh melahirkan sikap pasif daripada memperjuangkan Islam, samada kerana takut ataupun kerana mengambil langkah menunggu hingga tiba apa yang disebutkan hadis tanpa sebarang usaha.

Beberapa panduan digariskan di bawah untuk kita berinteraksi dengan hadis akhir zaman, agar ianya selari dengan tuntutan syarak:

⚛1. NAS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

Perkara ini adalah fundamental di dalam Islam. Sebelum baca apa-apa bahan, bekalkan dahulu diri dengan al-Quran dan Hadis. Belajar ilmu yang didatangkan melalui dua sumber ini terlebih dahulu sebaiknya.

Ini kerana kedua ini adalah sebenar-benar dan setepat-tepat sumber rujukan. Ketulenannya telah disaring rapi oleh alim ulama sepanjang zaman. Ia juga tidak akan berjaya diseleweng atau hilang melainkan bila tiba hari kiamat.

Jangan letakkan al-Quran Hadis sebagai rujukan sekunder. Jangan jadikan nas hanya sebagai penyokong kepada teori dan berita yang kita ambil dari sumber lain. Sebaliknya yang lain itu perlu dibaca setakat yang tidak menyalahi nas. Ia perlu ditolak sekiranya bercanggah dengan nas.

Akhir zaman, terlalu banyak pembohongan yang berlegar. Nabi SAW pernah menggambarkan bahawa akan tiba masa wujud kalangan manusia yang bekerja menyebarkan pembohongan sehingga mencecah ufuk dunia. Gambaran itu boleh kita lihat dengan zaman internet dunia tanpa sempadan ini. Fakta dan auta bercampur aduk. Benar dan batil tidak dapat dibezakan lagi.

Nabi berpesan agar kita berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah. Sabda baginda SAW:
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه
"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, Kitab Allah dan Sunnah NabiNya"
[HR. Malik]

⚛2. FAHAMI DENGAN KAEDAH YANG BETUL

Membaca nas baik al-Quran dan Hadis tidak boleh sebarangan. Ia bukan semudah membaca akhbar atau artikel. Ada disiplin dan kaedahnya. Perlu belajar ilmu hadis berkait riwayah dan dirayah, asbab wurud, nasikh mansukh, dan sebagainya.

Hadis tidak boleh dibaca secara literal. Perlu diselami perbendaharaan bahasa arab. Nahu, sorof, balaghah, mantiq dan segala ilmu alat.

Hadis tidak boleh difahami secara tepat dengan hanya membaca terjemahan sahaja. Tiada bahasa yang setanding bahasa arab. Ia bahasa tuhan, bahasa syurga. Terjemahan hanya membantu, bukan mendalamkan kefahaman.

⚛3. KAJI SECARA MENYELURUH

Jangan membaca satu hadis sahaja kemudian terus membuat kesimpulan. Disana terdapat beribu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Ia perlu dibaca secara bersama. Menggabungjalinkan antara kesemua hadis. Jangan ditolak walau satupun sekiranya tidak ada perkara yang menyebabkan hadis itu tertolak.

Paling penting, hadis tidak boleh difahami dengan cara yang bercanggah dengan al-Quran. Kerana al-Quran adalah ibu, hadis adalah pelengkap. Kalau berlaku percanggahan, itu bukan kerana al-Quran atau hadis yang silap, tetapi mungkin kerana kita silap memahami salah satu dari keduanya.

Sikap mengambil sebahagian nas dan menolak sebahagian yang lain adalah sifat orang munafik dan ahli kitab. Perkara ini ditegah oleh Allah SWT. Islam akan tempang dan menjadi tidak dapat dijadikan panduan langsung jika senarang nas difahami secara terpisah dari nas-nas yang lain.

⚛4. BEZAKAN CARA INTERAKSI  HADIS HUKUM

Hadis fitan berbeza dengan hadis hukum. Hadis fitan lebih kepada pengkhabaran tentang berita dan bukan berkenaan dengan arahan atau larangan melainkan sedikit. Justeru kaedah menerima hadis ini berbeza dengan cara menerima hadis untuk dijadikan dalil hukum.

Syarat menerima hadis sebagai penentu hukum agak ketat. Tetapi hadis fitan termasuk di dalam hadis-hadis berita baik atau buruk.  Ulama seperti Imam Nawawi berfatwa bahawa hadis berstatus lemah dari segi periwayatan boleh diterima untuk fadail amal, bertujuan mendorong atau menakutkan.

Di dalam penentuan hukum, hadis banyak terikat dengan kaedah Usul Fiqh. Usul Fiqh berbeza antara mazhab dengan mazhab. Ada hadis yang tidak diterima oleh satu mazhab, tetapi diterima mazhab lain kerana berbeza kaedah Usul Fiqhnya. Dalam hadis fitan, kesemua perkara ini perlu diperhalusi.

Ada juga perawi yang dihukum daif kerana mereka melakukan kesalahan mengikut pandangan mazhab tertentu, tetapi bagi mazhab yang lain, perbuatan perawi itu tidak menjadi salah. Ada muhaddith yang terlalu syadid sehingga sesetengah perbuatan harus yang dilakukan perawi dihukum sebagai hilang thiqah lalu gugur hadis itu. Perkara ini juga perlu diselidik.

Faktor persekitaran semasa muhaddith juga perlu diambil kira dalam menerima pandangan mereka terhadap perawi. Boleh jadi faktor politik, ataupun fitnah yang tersebar pada masa mereka mempengaruhi labelan terhadap perawi hadith.

⚛5. JANGAN MEYAKINI YANG ZANN

Jangan percaya penuh yakin dengan hadith-hadith yang bersifat zann thubut atau dilalah. Selagi hadith tidak sampai ke tahap mutawatir iaitu tidak ada ruang andaian untuk menghukum palsu, jangan kita pegang yakin sebagaimana al-Quran. Selagi mafhumnya boleh ditafsirkan dengan berbagai maksud yang lain, jangan kita berpegang yakin kepada satu mafhum sahaja. Boleh jadi hadis itu sebenarnya rekaan, atau mafhumnya lain.

Hadis akhir zaman kebanyakannya tidak menyebut figur secara ditil. Tidak dinyatakan nama watak, tarikh tepat atau jalan cerita terperinci. Maka boleh jadi apa yang dinyatakan hadis itu adalah apa yang berlaku sekarang, dan boleh jadi juga hadis itu akan berlaku masa hadapan.

Berpegang penuh yakin dengan hadis yang hanya status zann bukan sahaja boleh mendedahka kita kepada kesilapan, malah boleh membawa kepada kesesatan. Ia juga boleh membawa kepada dosa, bahkan terjerumus ke lembah kufur. Contohnya kita menafsirkan hadis umum yang menyebutkan tentang lelaki fasik atau kufur kepada mana-mana individu atau pihak secara khusus hanya kerana beberapa sifat persamaan yang samar. Allah berfirman bahawa sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.

⚛6. LENGKAPI DENGAN PENGETAHUAN SOKONGAN

Memahami fenomena dunia tidak cukup sekadar merujuk kepada al-Quran da Hadis sahaja. Benar ia sumber utama, tetapi kita perlu mencari sumber sokongan yang kuat. Jika tidak, kita tidak akan dapat memahami hadis secara tepat dan akan terdedah dengan kesalahan.

Sumber kedua yang perlu dibaca adalah segala sumber yang fundamental dalam pengajian ilmu sosiologi, politik dan hubungan antarabangsa. Sejarah, geografi, ideologi, perlembagaan, piagam, dasar luar, teori-teori sosial, ekonomi dan politik, kajian-kajian entiti berpengaruh, perjanjian, deklarasi, persidangan, polisi semasa, kenyataan rasmi, pekeliling, dokumen rasmi dan sebagainya. Perkara inilah yang akan membentuk kerangka pemikiran kita dalam membaca kecenderungan dan motif setiap watak geo-politik yang terlibat.

Sumber ketiga pula adalah media. Ini termasuklah media cetak, elektronik dan hear-say. Malah platform hiburan seperti selebriti, sukan, lagu dan movie boleh diambil kira. Tetapi ia hanya sumber pelengkap untuk membantu kita mencari petanda sampingan. Terlebih dahulu perlulah diketahui latar belakang setiap media itu, mereka bekerja untuk siapa dan apa motif mereka. Kita membaca untuk memahami propaganda dan perkembangan, bukan untuk membina kepercayaan.

Sumber keempat yang boleh juga diambil kira adalah teori konspirasi dan teori eskatologi. Kadang-kadang sumber pertama kedua dan ketiga tidak dapat memberi jawapan tuntas terhadap persoalan yang timbul. Tetapi teori ini ada menawarkn jawapan. Cuma pastikan jawapan yang dipilih selari dengan sumber yang lebih kredibel.

⚛7.  MENGINSAFI

Tujuan nas diturunkan adalah untuk menjadi panduan hidup di atas dunia. Semakin seseorang memahami nas, semakin dia yakin terhadap Islam dan semakin terdorong untuk beramal soleh dan percaya masa depan di tangan Allah.

Jangan pula kefahaman terhadap nas menyebabkan kita jadi takut dan putus harapan sehingga meninggalkan tugas dan amanah perjuangan. Jangan ada yang meletak 'senjata' pasrah kerana ada hadis yang menyatakan Palestin akan dikuasai Dajjal. Jangan ada yang lari bersembunyi ke gua kerana takut bahaya Dajjal.

⚛8. MENGELAK FITNAH SEMAMPU YANG BOLEH

Kalau boleh kita senantiasa berdoa agar dapat mengelak dari zaman fitnah. Kalau boleh dimatikan sebelum zaman Dajjal. Kerana fitnahnya sangat dahsyat sehingga boleh mengelirukan orang antara syurga dan neraka.

Jangan pula ada yang merasa teruja tidak sabar melihat apa yang Nabi SAW nyatakan. Perkara ini bukan menyeronokkan seperti menonton wayang. Tanpa akidah yang mantap dan rohani yang bersih, sesiapa sahaja boleh terpesong.

Jangan kita ingat nanti bila datang Imam Mahdi kita akan berbaiah. Belum tentu kita dapat bezakan adakah ia sebenar-benar mahdi atau mahdi palsu ciptaan musuh. Jangan ingat kalau tiba Dajal, kita akan lari sepenuh hati. Boleh jadi Dajal akan tiba kepada kita, dalam keadaan kita tidak tahu pun bahawa dia adalah Dajal!

✳ KESIMPULAN

Daripada beberapa garis panduan ini, kesimpulannya kita amat perlu untuk:
🔴1. Menimba ilmu. Kerana ilmu sahaja yang boleh membezakan hak dan batil.
🔴2. Bersama ulama. Kerana ulama yang paling tahu cara memahami nas dengan betul.
🔴3. Beramal soleh. Kerana amal adalah benteng akidah. Ia juga pesanan Nabi bagi menghadapi akhir zaman.
🔴4. Mengikut jalan para Anbiya, Siddiqin, Syuhada dan Solihin iaitu jalan memperjuangkan Islam. Kerana jalan mereka adalah jalan yang benar sebagaimana firman Allah.
🔴5. Membersihkan jiwa dari riya', hasad, sombong dan sebagainya. Kerana penyakit hati adalah lubang untuk syaitan menyesatkan manusia.
🔴6. Beriltizam dengan jemaah Islam dan pemimpinnya. Kerana ia adalah pesanan Nabi bagi menyelamatkan diri daripada fitnah.
🔴7. Berdoa dan bertawakkal. Kerana ia adalah senjata orang beriman.

21 Rabiul Awal 1439
9 Disember 2017

_(Alang Ibn Shukrimun)_

Telegram:
telegram.me/AlangIbnShukrimun
Facebook:
fb.com/AlangShukrimun

#AiSFikrah
#AiSDakwah
#AiSTarbiah

Sabtu, 9 Disember 2017

Tidak Masuk Syurga Orang Yang Suka Menyebarkan Fitnah

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.”
[Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim]

Firman Allah SWT maksudnya, “Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab (neraka) Jahannam dan bagi mereka azab yang membakar.” [Surah Al-Buruuj, ayat 10]

Fitnah dalam ayat di atas, begitu luas maknanya. Namun, ia turut termasuk dalam makna membuat tuduhan palsu atau mereka-reka cerita tentang si polan agar cerita itu dapat memburukkan air muka si polan, atau mendatangkan masalah/bencana kepada si polan, atau mewujudkan kebencian orang lain kepada si polan.

Orang yang membuat cerita fitnah dan tuduhan palsu, berdasarkan hadis mereka akan ke neraka selagi mereka belum bertaubat dan belum memohon maaf kepada orang yang difitnahnya itu, melainkan Allah tidak izinkan neraka baginya. Ini lah digelar hablumminannas, konsep hubungan manusia sesama manusia. Tanpa maaf dari manusia yang dizalimi, maka selagi itu Allah tidak akan redha kepada pemfitnah itu.

Kebanyakan kes tukang fitnah tidak merasai bahawa cerita fitnahnya itu sesuatu yang besar.  Tapi ia sebenarnya suatu yang besar dan kesan yang mendalam kepada orang yang difitnah, dan ia terlebih sangat besar dosanya di sisi Allah.

Firman Allah SWT maksudnya, "Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya; dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi Allah adalah perkara yang besar dosanya."
[Surah An-Nur, ayat 15]

Orang yang menyebarkan cerita fitnah, adalah orang tidak patut dipercayai katanya dan dituruti kehendaknya. Samada dia adalah ibu kita, ayah kita, abang kita, pakcik kita, atau datuk kita, maka janganlah kita terus mempercayai kata mereka dan kehendak mereka, kajilah terlebih dahulu akan kesahihan cerita mereka sebelum bertindak, sebagaimana saranan Allah:

"Dan janganlah engkau (mempercayai dan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya); yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan"
[Surah Al-Qalam, ayat 10-11]

Kenapa? Kerana dalam surah An-Nur ayat 15 tadi, pencerita dusta atau penyebar cerita fitnah adalah dikira dosa besar di sisi Allah, maka orang seperti ini dianggap fasiq. Maka diterangkan lagi oleh Allah dalam dalil lain:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum (atau orang lain) dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." [Surah Al-Hujurat, ayat 6]

Kita patut mendidik diri kita agar tidak menceritakan sesuatu yang dusta, tidak berkata buruk, tidak menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang mendatangkan dosa. Lidah juga boleh menyebabkan kita dikira tidak beriman, dan boleh menyebabkan kita ke neraka.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda maksudnya: "Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya berkata yang baik atau, (jika tidak dapat) lebih baik diam." [Hadis Riwayat Bukhari no. 6018]

Dalam hadis lain baginda berpesan maksudnya: "Orang yang disebut muslim adalah orang yang dapat menjaga tangannya dan lisannya (dari menyakiti muslim lain)."
[Hadis Riwayat Bukhari no. 10 dan Muslim no 64]

Orang yang menyebarkan cerita dusta dan palsu dan fitnah ini juga dikategorikan sebagai ciri seorang munafiq. Maka terpalitlah segala darjat buruk kepada tukang fitnah, iaitu fasiq dan munafiq. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw tentang menerangkan ciri-ciri orang munafiq:

Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda maksudnya: “Empat perkara, siapa yang terdapat padanya empat perkara ini, maka ia adalah munafik tulen, dan siapa yang terdapat padanya salah satu darinya, maka padanya ada satu ciri kemunafikan; apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mungkiri, dan apabila berdebat ia melampaui batas.”
[Hadis Riwayat Bukhari no. 3178 dan Muslim no. 2635]

Golongan penyebar fitnah ini akan habis dan lebur amalannya di akhirat nanti kerana amalannya telah diberikan kepada orang yang dia fitnah dan zalimi. Jika telah habis amalannya diberikan, maka dosa orang yang dia fitnah pula akan ditanggungi oleh dia. Dia menjadi muflis dan tidak ada lagi amalan baik pada dirinya dan dia di humbankan ke neraka. Nauzubilahiminzalik.

Selasa, 5 Disember 2017

PAS Menjadikan Al Quran dan Al Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Semoga Diberkati Allah

firman Allah bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah al Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan al Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.. " - al Nisa':59

Taati Allah.
Taati al Rasul sallaLlahu alaihi wasallam.
Taati pemimpin daripada kalangan kamu (orang-orang yang beriman).

Kesemua ketaatan terhadap Allah, rasulnya dan pemimpin daripada kalangan orang yang beriman adalah dikira IBADAH dan dibalasi dengan pahala dan redha-Nya.

Mari melihat kepada perlaksanaan ibadah solat;

Allah mewajibkan solat lima waktu sebagaimana di dalam al Quran. Maka kita taati Allah dengan mendirikan solat lima waktu.

Rasulullah mentafsirkan cara solat lima waktu melalui sunnah baginda. Maka kita taati al Rasul dengan meniru solat baginda.

Imam solat adalah pemimpin solat kita. Maka kita taatinya dengan mengikuti solatnya sehingga selesai.

Dalam ibadah solat, kita telah melaksanakan tiga kewajiban yang dinyatakan dalam nas ayat di atas.

Imam solat diberi keluasan untuk memimpin solat. Dia berhak memanjang atau memendekkan solatnya sama ada dengan bacaan al Quran yang panjang atau pendek, atau pun doa dan zikir yang panjang atau pendek. Dia juga berhak memimpin solat mengikut mazhabnya walaupun berbeza daripada mazhab para makmumnya.

Justeru sesiapa yang mengingkari imam solat, maka dia berdosa bahkan boleh terkeluar daripada solat jamaahnya itu walaupun mendakwa masih solat sebagaimana arahan Allah dan masih menepati cara solat al Rasul. Contohnya, dia sujud lebih awal daripada imamnya atau memberi salam lebih awal daripada salam imam.

Itulah contoh ketaatan berdasarkan amalan harian orang-orang yang beriman iaitu solat di dalam melaksanakan nas ayat di atas.

Demikianlah juga di dalam kehidupan seluruhnya. Kehidupan ini mestilah dipimpin oleh al Quran, al Sunnah dan para pemimpin daripada kalangan orang yang beriman. Ketaatan adalah jalan hidup Islam.

Mentaati pemimpin yang beriman adalah al haq. Ia termaktub di dalam al Quran.

Arahan keempat di dalam nas ayat di atas adalah kewajiban mengembalikan penyelesaian terhadap perselisihan di antara sesama orang-orang yang beriman kepada Allah dan al Rasul.

Ertinya, semua orang yang beriman termasuk imam atau pemimpin mestilah merujuk kepada sumber hukum agama yang utama iaitu Allah (al Quran) dan al Rasul (al Sunnah), kemudian sumber hukum sekunder seterusnya iaitu ijmak dan qias.

Adalah jelas larangan merujuk kepada otak sendiri atau otak manusia di dalam menyelesaikan perselisihan sesama umat Islam sebelum merujuk dahulu kepada al Quran dan al Sunnah. Jika berlaku sebaliknya, ia adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik yang nyata.

Apabila Allah dan al Rasul melepaskan sesuatu urusan kepada manusia sendiri untuk mencari penyelesaian dengan tidak menyatakan hukumnya secara nyata di dalam al Quran atau al Sunnah, maka mereka mestilah merujuk kepada keputusan pemimpin mengikut kuasa-kuasa yang diagihkan kepada sesama mereka.

Qadi dengan kuasanya. Mufti dengan kuasanya. Pemimpin utama (kerajaan) dengan kuasanya. Kesemua mestilah ditaati dalam skop masing-masing.

Berdasarkan nas ayat di atas bahawa pemimpin itu hendaklah daripada kalangan orang-orang yang beriman, maka adalah nyata bahawa pemimpin yang melanggar arahan Allah dan al Rasul adalah tidak wajib ditaati. Ini kerana mereka telah terlebih dahulu melakukan perlanggaran terhadap arahan mentaati Allah dan al Rasul. Tiada ketaatan kepada orang yang tidak mentaati Allah dan al Rasul. Ia sebenarnya adalah mentaati kemaksiatan.

Oleh kerana orang yang menjaga hukum dan menentukan sama ada seseorang itu dalam taat atau maksiat adalah para ulamak yang memahiri hukum-hakam agama, maka pada ketika pemimpin politik (kerajaan) telah melanggar hukum Allah, hukum ketaatan kepada pemimpin adalah kembali kepada para ulamak. Para ulamak juga adalah para pemimpin orang-orang yang beriman.

Selama mana pemimpin politik tidak melanggar arahan Allah dan al Rasul, maka para ulamak mestilah mentaati mereka. Tetapi jika pemimpin politik melanggar hukum ugama, maka ketaatan adalah kembali kepada para ulamak Islam dan panduan mereka.

Adalah nyata di sini bahawa kehidupan orang-orang yang beriman mestilah ditundukkan kepada arahan agama. Semua sama ada pemimpin atau rakyat tidak akan terlepas daripada kewajiban taat kepada agama.

PAS adalah sebuah parti politik Islam di dalam negara. Ia bertujuan memastikan politik negara tunduk kepada kehendak Allah dan al Rasul. Ia juga bermaksud menjaga pemimpin dan rakyat daripada melanggar arahan Allah dan al Rasul.

Justeru dalam perjalanan politiknya, PAS bertindak selari dengan undang-undang negara yang tidak melanggari dasar-dasar dan hukum-hukum agama. PAS menjunjung undang-undang negara sebagai satu ibadah mentaati pemerintahan agar matlamat agama (maqasid syariah) dalam negara tercapai.

Oleh kerana perlembagaan negara Malaysia masih membenarkan perlanggaran terhadap Allah dan al Rasul di dalam pembinaan undang-undang negara, maka PAS berjuang menentang undang-undang dan amalan-amalan yang bercanggah dengan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan PAS menyeru agar kerajaan meletakkan al Quran dan al Sunnah sebagai sumber hukum utama yang tidak boleh dilanggari.

Ketaatan ahli PAS kepada Majlis Syura Ulamak atau kepada presiden PAS adalah dalam kerangka perlembagaan negara yang membenarkan parti-parti politik ditubuhkan dengan kepimpinan masing-masing. Ia selari dengan perlembagaan negara dan itulah amalan yang sama oleh parti-parti politik yang lain.

Apa yang membezakan PAS daripada parti-parti lain ialah al Quran dan al Sunnah sebagai sumber hukum yang utama pada ketika parti-parti lain bergerak sebaliknya. Itulah keistimewaan PAS yang penuh keberkatan. – HARAKAHDAILY 


Sekularisma menolak akidah Islam

Masyarakat Muslim harus memelihara akidah dan menjaganya dan berjuang untuk menyebarkan dan mengokohkan serta mencegah kemurtadan darinya,

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai Allah dan mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. " Al-Maidah: 54

Dari sisi lain, kita melihat sekularisma, sekalipun menerima akidah Islam secara teori atau dalam kata-kata, namun is menolak sikap yang wajib dimiliki oleh seorang Muslim sebagai tuntutan akidah yang dianutnya. Hal itu tampak pada dua persoalan berikut:

1: Pertama

Sekularisma menolak akidah Islam dijadikan sebagai kesetiaan dan intima (dibangsakannya seseorang). Sekularisma menolak ikatan agama. Ia mengutamakan ikatan darah, suku dan tanah air dan sejenisnya. Ini bertentangan secara diametral dengan pernyataan Al Quraan yang menegakkan ukhuwah dan persaudaraan di atas dasar iman dan akidah,

"Orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah bersaudara.� Al Hujurat: 10

"Maka dengan nikmat-Nya kamu menjadi bersaudara.� Ali Imran: 103

Islam menjadikan wala (kesetiaan dan dukungan) mukmin kepada Allah, rasul-Nya dan jama'ah orang-orang mukmin sebelum kepada yang lain,

"Sesungguhnya penolong (kekasih) kamu hanyalah Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolong (pendukungnya), maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. �Al Maidah: 55-56

Islam tidak mengakui setiap bentuk ikatan, betapa pun kuat dan dekatnya ikatan itu, seperti ikatan atau hubungan bapak dengan anak atau saudara kandung apabila ikatan itu bertentangan dengan ikatan iman. Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu pemimpin pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin kamu, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim� At-Taubah: 23

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga itu " Al-Mujaadilah: 22

Al Quraan Al Karim telah memberikan kepada kita contoh dengan datuk para Nabi, yakni Nabiyullahh Ibrahim 'Alaihis salam dimana dia berlepas diri dari ayahnya saat tampak baginya bahwa dia memusuhi Allah. Begitu juga sikapnya dan sikap orang-orang yang beriman bersamanya, mereka tidak setia kepada kaumnya yang kafir kepada Allah,

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dengan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja," Al Mumtahanah: 4

Allah juga telah berfirman kepada nabi-Nya Nuh Alaihis salam mengenai putra kandungnya ketika putranya ini membangkang kepada Rabb-nya, Allah berfirman,

'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga kamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik'. �Huud: 46

Di dalam ayat yang banyak, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan musuh Allah sebagai pemimpin atau pendukungnya. Peringatan ini begitu keras sehingga orang yang melakukannya hampir dipandang sebagai orang murtad.

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk ke golongan mereka.� Al Maidah: 51

Pada ayat selanjutnya, Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah. " AI-Maaidah: 54

Tidak ada kelonggaran dalam soal ini kecuali ketika si mukmin berada dalam ketidak-upayaan yang tidak menemukan jalan lain kecuali harus pura-pura memperlihatkan kepatuhan terhadap orang kafir sebagai siasah memelihara diri, dan sikap seperti ini merupakan pengecualian dari kaedah umum. Allah SWT berfirman,

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin dan pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasah) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kamu kembali " Al Imran: 28

Ayat ini menunjukkan bahwa kata wali (Wilayah) bermakna menolong mereka dan ikut dalam barisan mereka. Bukan bermakna kecenderungan hati atau cinta. Karena jika maknanya "cinta" tentu tidak ada rukhsah (kelonggaran) dan pengecualian lantaran orang yang lemah dan tidak berdaya di sini mungkin menyimpan kebencian dan permusuhan yang tidak dapat dilihat oleh seorang pun.

2: Kedua

Sekularisma menolak penganut akidah Islam untuk melakukan hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai natijah dari iman dan akidah Islam yang dianutnya. Inilah yang dinyatakan oleh Al Quraan Al Karim dalam penjelasan yang begitu detail dan jelas, tanpa ada kesamaran di dalamnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman,

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. �Al Ahzaab: 36

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Sami'na wa atha'na (kami mendengar dan taat) '. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. �An Nuur: 51

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.� An-Nisa: 65

Jelaslah bahwa akidah Islam mewajibkan Muslim untuk menyesuaikan hidupnya dengan undang-undang dan hukum yang telah ditetapkan oleh akidah itu dan akidah Islam mengharuskan kesan daripadanya terlihat pada perilaku dan tindak-tanduknya baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin (rakyat).

Sekularisma ingin agar akidah Islam hanya ada dalam hati tidak tampil bergerak dalam pertarungan kehidupan dan tidak memberikan pengaruh kepada tujuan dan sistem kehidupan. Kalaupun harus aktif dan bergerak, ia hanya boleh bergerak dan aktif di masjid saja yang masjidnya sendiri di bawah kekuasaannya.

Oleh karena itu seorang Muslim yang hidup dalam pemerintahan sekular merasakan pertentangan antara akidah yang diyakininya dengan realiti yang harus dijalani.

Sabtu, 2 Disember 2017

Islam adalah rahmat. Sekular pula warisan jahiliyyah.

Setiap perkara yang bertentangan dengan Islam ialah jahiliyyah. Datangkanlah apa jua jenis nama ideologi sekalipun, jika tidak selari dengan Islam, pastinya ia jahiliyyah walaupun tidak memakai nama jahiliyyah.  Dadah disebut morfin, heroin dan sebagainya, ia tetap dadah. Arak pula digelar minuman keras dengan pelbagai jenama, hakikatnya ia tetap arak yang diharamkan. Demikianlah sekularisme, nasionalisme, komunisme, sosialisme dan ism-ism yang diasaskan oleh manusia moden tetap merupakan benih jahiliyyah. Setiap masa dan saat, kita diberikan dua pilihan, Islam atau jahiliyyah. Pilih Islam ertinya selamat, menentang Islam bererti memilih jahiliyyah.

Allah SWT berfirman :

Yang bermaksud : “Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.” Surah Al-Maidah ayat 50.
  
Tunjukkan selain dari Pas parti manakah  berlandaskan Islam?   PAS tidak pernah menggugurkan agenda negara Islam,   Difahami  tidak ada parti lain akan membawa Islam sebagai agenda perjuangannya.

Hairan, jika disebut jahiliyyah mereka melenting, tetapi mereka sendiri menolak Islam. 

Ke bumi tidak jatuh, ke langit tidak naik, sembah berhala pun tidak, sembah tuhan pun enggan.

Islam mengajar selepas mati ini akan nada hidup di akhirat. Sayang sekali, hidup akhirat ini tidak pernah meniti di bibir pimpinan sekular Sedangkan kepercayaan kepada hari akhirat merupakan tonggak kepada rukun iman dan Nabi Muhammad SAW seringkali mengingatkan dalam banyak hadisnya :

“Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat……” Islam mengajar dunia ini milik Allah SWT, dipinjamkan kepada manusia sebagai khalifah. Sekular mengajar bahawa manusia berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya apabila berkuasa. Islam mengajar bahawa setiap perbuatan manusia akan diadili di akhirat, jika baik natijahnya syurga dan jika tidak, natijahnya ialah neraka. Pernahkah syurga dan neraka disebut di daam ajaran sekular .

Ajaran sekular hanya memikirkan soal bagaimana untuk berkuasa. Etika dan undang-undang boleh diketepikan apabila tidak berpihak untuk mereka.   Rasulullah SAW hadir dengan membawa makanan roh bukannya makanan fizikal semata-mata .   Rasulullah SAW hadir bukan dengan menjanjikan projek  kerana manusia memerlukan bukan hanya makanan fizikal tetapi juga makanan roh. 

Seruan saya, baliklah kepada Islam. Islam yang adil, Islam yang membawa rahmat dan Islam yang menjanjikan kemenangan. Kita bukannya memburu kemenangan di dalam pilihanraya di dunia semata-mata, tetapi kita memburu kemenangan di akhirat.   PAS berpuas hati kerana telah melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar.  Fikirkanlah.

GELARAN KUMPULAN SUCI

Kenyataan Media Presiden PAS

Inilah bahasa yang baru diistilahkan dan digunakan untuk memerli atau mengejek ketegasan sesiapa sahaja yang berpegang dengan ajaran Islam yang berdasarkan nas yang qati’e dan thabit di dalam Al-Quran dan Hadis seperti PAS, yang tidak mahu dihanyutkan atau menerima perubahan mengikut selera kumpulan yang dinamakan Islam Liberal dan yang bersekongkol dengannya atau totok bukan Islamnya. Mereka mahu menjadikan Islam seperti agama yang ada ortodoks atau ideologi konservatif dengan tujuan untuk memancing undi pilihanraya.

Setelah mereka gagal meminda Undang-undang Tubuh PAS (Perlembagaan) dengan mahu meletakkan Majlis Syura Ulama sekadar menjadi penasihat yang tidak wajib dipatuhi, khususnya dalam perkara hukum yang thabit bercanggah dengan kemahuan akal fikiran manusia, demikian juga mereka termasuk yang menganggap dirinya sangat bijak.

Setelah mereka gagal dalam usaha meminda asas tersebut dan juga gagal mempengaruhi Muktamar PAS dan mengubah kepimpinan mengikut kemahuannya, lalu bertindak keluar daripada PAS dengan dukungan dan sokongan dalang-dalang di belakangnya.

Mereka juga gagal menolak PAS dari belakang supaya menyertai BN, di mana mereka juga sangat bernafsu menyertainya dengan cara menggunakan PAS menjadi tangganya, kerana mencari jalan mudah setelah menemui kebuntuan. BN pula tidak ada nafsu selera untuk menerima mereka.

Sebenarnya PAS hendak dijadikan kambing hitam untuk dikorbankan bagi pemujaan kemahuan nafsu mereka dengan segala cara yang terdahulu dan diusahakan sehingga kini. Daripada gerakan BERSIH pada namanya dan PAS berundur kerana jenamanya yang diragukan, diikuti pula susulannya menggunakan berbagai pendekatan dan jenama.

Setelah mereka gagal dengan segala umpan, diuar-uarkan PAS yang pelahap mahu menyertai BN, bukannya mereka. Sebenarnya perniagaan politik mereka tidak laris, kerana ditolak BN, ditolak PAS dan ada tanda-tanda awal ditolak rakyat dalam PRU akan datang, Insya Allah.

Apabila mereka merasakan PAS menjadi penghalang kepada mereka untuk ke Putrajaya melalui pintu belakang dan mahu memecahkan pintu hadapan dengan PAS menjadi kapak atau tukulnya, maka PAS tetap menjadi sasaran serangannya melalui lisan dan tulisan, khususnya media sosial di langit terbuka tanpa sempadan yang mudah dipergunakan dan ramai tentera upahannya, walaupun PAS bukan parti kerajaan pusat dan kata mereka PAS sudah lemah, namun dihentam juga habis-habisan.

Apabila peluru fitnah PAS mendapat duit Perdana Menteri sebanyak 90 juta, yang mereka anggap boleh menembusi pengaruh PAS yang terus mara, Insya Allah. Kini mereka menggunakan bahasa yang zahirnya pujian, tetapi hakikatnya perlian, tanpa mereka sedari betapa mereka buta Al-Quran yang lebih bahaya daripada buta huruf.

Bahasa Al-Quran menamakan perkataan kumpulan suci terhadap para Anbiya A.S.W. dan pengikutnya yang berbaiah dengan setia.  Allah mengisahkan Nabi Lut A.S. dan pengikutnya yang menentang jahiliah aqidah dan keruntuhan akhlak melalui Firman-Nya:
   

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ ٨٢ الأعراف

“Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan diri.” (Surah Al-Aaraf: 82)

Firman Allah:

۞فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٖ مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦ النمل

“Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata: Usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci.” (Surah An-Naml: 56)

Kami sangat gembira apabila mereka mengambil perkataan yang dipakai oleh kaum Lut yang terkenal dengan jenis keruntuhan akhlak, sama ada sengaja atau tidak yang terserah kepada Allah. 

Kalangan yang memahami Islam yang sebenar tidak meletakkan diri mereka suci, kerana mengetahui bahawa makhluk yang suci ialah para malaikat, para Rasul dan Anbiya A.S.

Adapun yang lain termasuk para sahabat R.A, para ulama, para wali dan orang-orang yang beriman tidak boleh melepaskan diri daripada ujian maksiat dan dosa, lalu mereka sentiasa bermuhasabah, membetulkan aqidah, memperbaiki amalan mengikut syariat dan akhlak yang mulia. Mereka sentiasa melakukan muhasabah diri, bertaubat, mengikuti setiap dosa dengan istighfar dan menambahkan amal yang soleh dengan sentiasa beristiqamah. Bagi menguatkan istiqamah, diadakan bai’ah.

Apabila seorang sahabat bernama Sufian bin Abdullah R.A bertanyakan Rasulullah S.A.W berkenaan dengan Islam yang terang dan nyata sehingga tidak keliru dan tidak bertanya lagi orang lain, khususnya setelah ketiadaan Rasulullah S.A.W, maka Baginda bersabda:

قل آمنت بالله ثم استقم

“Katakanlah aku beriman kepada Allah dan terus beristiqamah” (Hadis Sahih)

Terus bersama Islam, dengan beramal apa yang boleh diamalkan dan bercita-cita serta berjuang dengan apa yang tidak boleh diamalkan. Islam yang diambil secara yang sebenar daripada guru yang mursyid, walaupun menghadapi berbagai cabaran dan memakan masa yang panjang dan tidak diketahui penghujungnya.

Percayakan kepada janji Allah di dunia dan di akhirat. Kepercayaan kepada Allah ini tidak cukup dengan pengajian, usrah dan kata-kata, bahkan diikat lagi dengan bai’ah di hadapan Allah, bukannya di hadapan manusia yang menjadi pemimpin, berpandukan firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٠ الفتح

“Sesungguhnya orang-orang yang memberi baiah (pengakuan taat setia) kepadamu (wahai Muhammad S.A.W. untuk berjuang menegakkan Islam), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya).” (Surah Al-Fath: 10)

Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan bai’ah (janji setianya), maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dibaiah (dijanjikannya) kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar.

Mereka yang berbaiah di hadapan Nabi Muhammad S.A.W ada yang mengerjakan maksiat dan dosa, bukannya suci. Lalu mereka bertaubat dan fadilat berbaiah itu diharapkan menghilangkan dosa dengan meneruskan amal yang soleh dan perjuangan. Menyerah kepada Allah dengan harapan disucikan mereka daripada dosa yang menjadi kepunyaan Allah. Ada yang menyelewang menganggap bai’ah hanya cakap manusia yang boleh dipermainkan sewenang-wenangnya, maka hiduplah mereka dengan akibat di dunia sebelum menerima akibat di akhirat.

Amalan bai’ah dilakukan oleh para sahabat, tabi’en dan generasi yang menyambung perjuangan Islam yang bertali arus sehingga kini. Mereka yang berbaiah itu sangat takut di hadapan Allah, hanya dibatalkan baiah apabila ternyata pemimpinnya menentang hukum Allah yang nyata nasnya daripada Allah dan Rasul, bukan kerana berlainan pendapat dan pendekatannya sahaja kerana konsep ketaatan kepada berjamaah adalah wajib dengan syarat-syaratnya.
Mereka bersama Islam di sepanjang zaman tidaklah menganggap diri mereka suci murni daripada dosa dan maksiat kerana Allah berfirman:


فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢ النجم

“Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa.” (Surah An-Najm: 32)

Mungkin mereka itu terpengaruh dengan konsep para sami yang menentukan kesucian kepada manusia.  Konsep yang asing daripada Islam.

Kumpulan Islam itu mengikat diri dengan baiah, apabila mereka merasa tidak cukup dengan sekadar bergantung kepada pengetahuan untuk meningkatkan ilmu dan mentarbiyah diri, setia kepada jamaahnya dan bertawadu’ mengadap Allah bagi mencari keredaannya sahaja, tanpa mengikat diri dengan baiah. Bukan tujuan bai’ah untuk mencari keredaan manusia termasuk menipu, jauh sekali mencari keredaan sesiapa sahaja termasuk yang tidak beriman dan bertujuan semata-mata meramaikan pengikut dan memancing undi kerana mahu menang pilihanraya sahaja. 

Sabda Rasulullah S.A.W.

من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس

“Sesiapa yang mencari keredaan Allah walaupun dimarahi manusia tetap mendapat reda Allah dan Allah jadikan manusia meredainya dan barangsiapa yang mencari keredaan manusia dengan menempah murka Allah, nescaya dimurkai Allah dan Allah jadikan manusia memarahinya pada akhirnya” (Hadis Sahih Riwayat Ibnu Hibban)

PAS tidak peduli sama ada menang atau kalah pilihanraya, walaupun hatinya sangat mahukan melihat kemenangan di dunia sebelum kemenangan di akhirat. Namun keyakinannya tetap kepada kemenangan adalah kurniaan Allah apabila memenuhi syarat mencapai keredaan dan hidayah-Nya kepada manusia yang meredai perjuangan Islam ini.

Maka PAS mencari sesiapa yang menerima Islam dan menganutnya atau yang menerima pemerintahan Islam tanpa menganutnya, dengan cara terbuka bukannya bersembunyi tanpa kenyataan yang didegar dan dilihat.

Kita mengharapkan kelebihan yang diberi kepada Nabi Lut A.S dan pengikutnya yang diperlikan dengan jenama kaum yang mendakwa dirinya suci. Maka alangkah gembiranya ahli PAS yang membaca cerita perjuangan Nabi Lut A.S bersama kaumnya yang beriman yang diberi nama oleh musuhnya dengan kaum yang menganggap diri mereka suci murni.

Golongan Al-Sabiqun yang awal menyertai PAS lebih yakin, apabila melihat sendiri nasib mereka yang melanggar baiah dan sumpah menjadi calon dan pemimpin, telah menerima akibat di dunia. Adapun akibatnya di akhirat terserah kepada Allah yang menentukannya.

“Sejahtera Bersama Islam”

ABDUL HADI AWANG 
Presiden PAS

Bertarikh: 13 Rabiul Awal 1439 / 2 Disember 2017

Rabu, 29 November 2017

Apabila Yang Keliru Kian Celaru

Catatan Parlimen: Apabila Yang Keliru Kian Celaru

1. Parlimen bakal melabuhkan tirainya pada esok Khamis, 30 November 2017. Banyak pihak menjangkakan sidang ini adalah yang terakhir sebelum Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke 14.
Mandat PRU 13 yang digalas oleh kesemua 222 orang Ahli Parlimen akan tamat setelah hampir 5 tahun amanah diberikan oleh rakyat.

2. Namun, ada juga Ahli Parlimen yang mengalami masalah kekeliruan identiti perjuangan sehingga menyebabkan mereka melompat keluar dari parti yang mereka wakili ketika menang dalam PRU 13 dulu.

Sebelum bertanding, mereka melafazkan Baiah (Sumpah) berjanji setia dan tidak akan mengkhianati perjuangan.
Namun, apakan daya apabila sudah menang, bergelar YB, menikmati elaun puluhan ribu ringgit, sudah terlupa pula asal usul diri sendiri sambil mendabik dada seolah mereka menang atas kapasiti peribadi. Mereka sewenangnya menghina dan mengkeji parti yang menaikkan nama mereka menjadi calon untuk bertanding dulu.
Adakah ini sifat seorang yang beramanah dan berintegriti.?

3. Apa yang lebih menyedihkan, mereka yang melompat parti ini bukan sahaja sudah lupa asal usul diri tetapi kian tersasar dari landasan perjuangan. Jikalau dahulu, merekalah jaguh berpidato dan wira mempertahankan hak ummat Islam, kini apa sudah jadi.?
Prinsip, dasar, dan jati diri perjuangan Islam sudah dileburkan hanya semata demi merebut kuasa ke mercu Putrajaya bersama Pakatan Harapan.
Mereka mengeluarkan 1001 alasan dan dalih bagi menafikan hak ummat Islam untuk beramal dengan agama.
Ironinya, mereka boleh pula menjadi hero untuk mempertahankan golongan atheist, Muslim Liberal dan Kristian Evangelis.

4. Pada minggu awal sidang terakhir ini, DAP tidak perlu bersusah payah bersuara mengenai isu Pesta Arak kerana sudah ada jurubicara mereka yang menjalankan tugas tersebut iaitu para YB PAN. Gelagat YB Sepang dan Shah Alam yang bersungguh mempertahankan penganjuran Pesta Arak tidak terhenti di situ.

5. Pada Khamis lepas, ketika sesi soal jawab lisan Dewan kecoh apabila YB PAN Shah Alam menyatakan antara punca berlakunya masalah fahaman Atheist ini adalah kerana kesilapan Kerajaan lalu dikaitkan dengan hal 1 MDB.
Pada asalnya, Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Dr. Asyraf Wajdi menjawab soalan yang dikemukakan oleh YB PAN Kota Raja, " sejauh mana gejala ateis berkembang dalam negara ini dan langkah menyeluruh
kerajaan bagi menyekat perkembangan kumpulan seperti ‘Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur’.?"

Dato’ Dr. Asyraf Wajdi menjawab dengan menyatakan kerajaan
menyedari dan berpandangan bahawa ideologi ini bercanggah dengan prinsip Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan dan perlu disekat daripada menyerang akidah umat Islam. Ideologi ini amat berbahaya dan bercanggah dengan Artikel 11 (1) Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa kebebasan agama itu bukan bermakna kebebasan untuk tidak beragama (freedom of religion is not freedom from religion).

6. Jawapan Timbalan Menteri JPM ini disanggah pula oleh YB PAN Sepang yang menerbitkan sebuah artikel bertajuk "A Muslim’s Defence of Atheists".
Bukan itu sahaja, ketika perbahasan Bajet Kementerian Komunikasi dan Multimedia, YB PAN Sepang dan Shah Alam berganding sekali lagi membela hak golongan atheist ini.
Atas nama kebebasan hak asasi manusia, mereka mendakwa golongan Atheist ini dilindungi oleh Perlembagaan.

7. Pemikiran yang terlalu mengagungkan kebebasan hak asasi manusia ini amatlah berbahaya kerana tidaklah mustahil suatu hari nanti kelompok LGBT pula menuntut hak mereka. Atas nama toleransi dan slogan 'Islam Rahmatan Lil Alamin' yang sering dicanang oleh mereka, adakah kita ummat Islam boleh percaya seperti fahaman pluralisme iaitu semua agama sama sahaja, tidak ada Ad Din yang benar-benar tulen di sisi Tuhan.?

8. YB PAN Sepang berpandangan Artikel 11 (1) mengenai Kebebasan Beragama itu turut menjamin hak golongan Atheist. Persoalan mudah yang patut ditanya kembali;
a) Adakah pemikiran golongan Atheist yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan ini diiktiraf sebuah agama.?
b) Masalah yang berlaku sekarang, fahaman Atheist ini sedang disebar dan menular dalam kalangan remaja Melayu-Islam. Bukankah perbuatan cubaan memurtadkan orang Islam adalah  salah di sisi undang-undang.?

Mungkin YB PAN Sepang terlupa Artikel 11 (4) yang menyebut;
Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

9. Semalam, ketika perbahasan Bajet Kementerian Dalam Negeri, YB PAN Parit Buntar pula bangkit membela DAP yang dikaitkan dengan tuduhan menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian dan gerakan evangelism.
Punyalah ramai Ahli Parlimen DAP, tidak ada seorangkah daripada mereka sendiri mampu berbahas untuk menafikan tuduhan tersebut.?
Mereka hanya menjadi tukang sorak dan tukang sampuk di belakang ketika YB PAN ini gigih membela DAP yang dituduh. 
YB PAN Parit Buntar juga bersungguh membela tokoh Muslim Liberal, Dato' Dr Ahmad Farouk Musa yang merupakan Pengerusi Islamic Renaissance Front (IRF). Pertubuhan inilah yang sering mengimport tokoh Muslim Liberal antarabangsa datang ke Malaysia seperti Mustafa Akyol dari Turki.
Adakah mereka mahu ummat Islam di Malaysia mengikut acuan Islam seperti di Turki dan Tunisia.?
Adakah sama realiti dan konteks suasana Islam di sana hingga mahu dibawa ke sini.?

10. Mereka yang keliru ini sedang kian celaru. Mereka mahukan Islam tanpa Syariat. Mereka mahu menyembunyikan identiti Islam kerana ia dilihat menjadi penghalang kepada kemenangan Putrajaya. Atas sebab itu, mereka sering menjaja nama Maqasid Syariah yang dijadikan alasan dan dalih untuk tidak melaksanakan syariat.
Semoga mereka yang sedang keliru lagi celaru ini tidak lagi dipilih oleh rakyat pada PRU 14 nanti kerana tidak ada jaminan mereka tidak akan melompat ke sana sini lagi.

Catatan oleh;
Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
29 November 2017

#UP
#Pas4all
#Istiqomah_hingga_kemenangan
#Sejahtera_bersama_islam