Khamis, 15 Februari 2018

AWASI KEMUNCULAN SEKULAR GENERASI BAHARU.

Senario hari ini, gerakan Islam semakin mendapat tempat manakala gerakan sekular semakin dipandang jijik terutamanya oleh masyarakat muslim. Maka Barat melalui anak-anak muridnya mula menjenamakan semula ajaran sekular agar terus diterima oleh masyarakat muslim.

⚫ AGENDA BARAT.

Bahkan proksi sekular di medan politik pun dilihat turut mengalami perubahan penstrukturan semula terutamanya sejak akhir-akhir 90an dan menjelma meraih perhatian ramai di pertengahan millennium.

Antara tulisan popular kritikan Barat terhadap Islam adalah ‘The Failure Of Political Islam’ tulisan Olivier Roy. Buku tersebut sekaligus menjadi signal arahan polisi perubahan Islam tajaan Barat yang disambut oleh agen-agen mereka. Roy membidas golongan Islamis yang beliau labelkan sebagai neo-fundamentalis yang dilihat konsisten membawa agenda perlaksanaan undang-undang Islam.

Secara berterus terang Olivier Roy mengungkapkan tentang golongan Islamis yang diwujudkan untuk menentang golongan neo-fundamentalis. Islamis yang Barat maksudkan perlu mengamalkan Islamisasi bermodelkan Barat;

“Yang lain, mereka boleh berkompromi mereka kemodenan Barat. Membawa ulama menerima kemodenan di mana pada asalnya Islam menolaknya, termasuklah menerima konsep pemisahan agama dan politik, yang semestinya membawa kepada sekularisasi”

Kini ancaman umat Islam berhadapan dengan proksi-proksi Barat di kalangan umat Islam sendiri. Mereka menjalankan tugas Barat menentang agenda perlaksanaan Islam secara syumul. Pada masa yang sama mendabik dada kononnya menjadi pejuang kepada nilai-nilai baik Islam yang dakwa mereka, mempunyai titik temu antara anutan-anutan lain. Akhirnya dinobatkan perjuangan nilai, ditinggalkan perjuangan perlaksanaan Islam.

⚫ SEKULAR YANG ‘BAIK’?

Pemuka Liberal Indonesia, Nurcholis Madjid telah memperkenalkan bid’ah kononnya  ajaran sekular merupakan akar kepada ajaran Islam. Di dalam ucapannya pada 2hb Januari 1970 yang bertajuk ‘Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat’, begitu juga dalam artikelnya yang lain bertajuk ‘Sekali Lagi Tentang Sekularisasi’, beliau telah memperkenalkan istilah ‘sekularisasi’ kepada masyarakat Islam Indonesia dengan mendakwa bahawa sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme.

Bahkan menurutnya proses sekularisasi itu merupakan proses Islami seperti tertuang dalam permulaan kalimah syahadah (La Ilaha..) itu sendiri. Beliau secara terang-terangan mengatakan bahawa;

“Agama Islam bila diteliti benar-benar dimulai dengan proses sekularisasi lebih dahulu. Justeru ajaran tauhid itu pangkal tolak proses sekularisasi besar-besaran” (Dr. Ugi Suharto, Pemikiran Islam Liberal, m/s 7-8)

Apa yang telah berlaku di Indonesia pada era 70an, kini melanda Malaysia. Jika diamati kebelakangan ini, sudah ada ucapan-ucapan yang bersahaja mengatakan bahawa sekular merupakan ajaran yang baik bahkan ada kaitan dengan konsep syahadah.

⚫ NEO-MU'TAZILAH

Dalam menyentuh soal sekular generasi baharu, penulis suka melampirkan beberapa pendedahan dan ingatan dari Syeikh Yusuf al-Qaradhawi di dalam kitab-kitabnya.

Walaupun beliau tidak menggunakan istilah ‘sekular generasi baharu’, penerangan beliau jelas menyingkap pemikiran bahaya yang semakin menular di kalangan umat Islam yang dibahasakannya sebagai golongan ‘al-Mu’attilah al-Judud’.

“Mereka menyangka bahawa mereka berpegang dengan Maqasid al-Syariah dan ruh (nilai) agama. Sehingga melupakan nas al-Quran dan Hadith Sahih. Mereka mendakwa bahawa agama itu hanyalah pada nilai isinya bukan pada luarannya. Apabila kamu berhadapan dengan mereka berbekalkan nas-nas yang muhkamat, pasti mereka berdolak-dalih dan menyeleweng dari konteks sebenar. Mereka gemar berpegang dengan perkara mutasyabihat dan menolak perkara yang muhkamat. Mereka mendakwa diri mereka sebagai agen perubahan, realitinya mereka adalah agen pembaratan” (Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Siyasah a-Syar’iyyah, m/s 228)

Dalam tulisan yang lain, Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi mendedahkan asal usul mereka;
“Antara pemuka pemikiran ini adalah Muhammad Arkun yang berasal dari Algeria. Dia mengemukakan pemikiran yang kononnya fokus kepada maqasid syariah ” (Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah Fi Feqh Maqasid al-Syariah, m/s 87)

Mereka mengalami masalah pemahaman terhadap syariat Islam. Namun ghairah mengungkapkan istilah-istilah syara’ serta konsepnya walaupun apa yang disebutkan itu sama sekali bercanggah dengan konteks sebenar. Rasional mengatasi autoriti nas.

Lebih menghairankan mereka cukup mengagungkan konsep-konsep dan nilai Barat. Bagi mereka nas bukanlah rujukan yang absah untuk zaman ini, sehingga Dr. Yusuf al-Qaradhawi menyindir pemikiran mereka;
“Apa yang dilihat oleh Barat sebagai baik, maka bagi mereka ia baik di sisi Allah”

⚫ SEMUA YANG DIRASAKAN MASLAHAT ADALAH ISLAM?

Golongan al-Mu’attilah al-Judud cuba membawa fahaman baru kononnya konsep syariat perlu didefinisikan semula.  Mereka mula memperkenalkan doktrin;

“Di mana didapati kebaikan, maka itu adalah syariat Allah”

Usaha mereka demi merubah cara berfikir umat Islam bahawa unsur-unsur yang baik tidak semestinya datang dari Islam secara tetap. Bahkan bagi mereka, mana-mana perkara yang dirasakan baik maka ia adalah hakikat Islam walaupun dilihat bercanggah dengan syariat Islam.

Konflik pemikiran ini bermula seawal cara mereka mengiktiraf kebaikan yang semata-mata berdasarkan rasional. Ini sama sekali bercanggah dengan pendirian Ahli Sunnah yang meletakkan penilaian baik dan buruk adalah berdasarkan syara’.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi membidas, sewajibnya perlu diungkapkan konsep;

“Di mana didapati syariat Allah, maka itulah kebaikan untuk manusia”

Keberanian mereka bermain-main dengan autoriti nas turut dibahas panjang oleh Ustaz Ismail al-Kailani yang turut melabelkan mereka sebagai Mu’attilah. Mereka berpegang dengan kaedah songsang;

“Sesungguhnya jika nas al-Quran tidak berpotensi menhasilkan maslahat maka kami akan tinggalkannya. Sebaliknya kami akan menerokai kebijaksanaan idea pemikiran manusia” (Ustaz Ismail al-Kailani, Faslu al-Adin Wa al-Daulah, m/s 206)

Golongan tersebut berhujah bahawa hukum berubah seiring dengan perubahan zaman. Apa yang perlu ditekankan, konsep tersebut tidak terpakai pada hukum syariat yang telah digazetkan secara jelas oleh al-Quran dan Hadith.

⚫ MASLAHAT YANG HAKIKATNYA MUSLIHAT.

Jika sekular terdahulu, mereka vokal menolak Islam secara terang-terangan kerana ianya Islam. Mereka beranggapan Islam adalah simbol kegagalan dan kemunduran.

Kelicikan sekular generasi baharu, mereka bijak memanipulasi istilah-istilah syara’ dan dipadankan dengan nafsu mereka. Antara istilah yang sering dimanipulasi adalah 'maslahat' yang bermaksud kebaikan.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi meletakkan beberapa tumpuan isu Islam yang ditentang oleh mereka. Golongan al-Mu’attilah al-Judud menyambung lidah sekular terdahulu yang bermati-matian menentang perlaksanaan undang-undang Islam.

Bezanya dahulu mereka menolak keras tanpa alasan-alasan yang kelihatan syar’ie. Kini mereka menolak perlaksanaan undang-undang Islam dengan alasan-alasan yang dilihat seolah-olah syar’ie.

⚫ LOGIK MEREKA.

Berikut adalah contoh-contoh laras bahasa mereka beserta sanggahan serba ringkas:

• Mereka kononya mahukan keadilan Islam tanpa undang-undang Islam.  Ibarat mahu kenyang tanpa makan.

• Mereka meminta untuk menunggu hingga keadaan kondusif baru boleh laksanakan undang-undang Islam. Ibarat tunggu sembuh baru berubat.

• Mereka beralasan perlu pastikan rakyat semua faham Islam terlebih dahulu baru boleh laksanakan undang-undang Islam. Bagaimana dapat dipenuhi tuntutan tersebut sedangkan orang jahil lahir setiap minit.

• Mereka mendakwa bahawa hudud, qisas dan ta'zir bukan satu-satunya fokus Islam. Ya, itu semua bukan semata-mata fokus Islam. Bahkan ia merupakan mekanisma yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki negara dan rakyat. Maka ia adalah tuntutan agama dan isu nasional.

• Mereka melaungkan yang penting kita laksanakan maqasid. Hakikatnya maqasid bukanlah perlaksanaan. Sebaliknya ia adalah kesan yang terhasil setelah melaksanakan syariat. Oleh kerana itu ia dinamakan Maqasid al-Syariah.

• Menolak dan mencipta pelbagai alasan untuk tidak bersetuju dengan kanun jenayah syariah adalah antara ciri masyarakat yang rosak. Masing-masing menolak seolah-olah mereka semua pernah terlibat dengan kesalahan-kesalahan tersebut.

Sepatutnya logik kita memikirkan semakin rosaknya masyarakat, bermakna semakin mereka memerlukan Islam. Ibarat pesakit yang sedang tenat amat memerlukan ubat dengan kadar segera.

Bukan setakat menolak perlaksanaan undang-undang islam, bahkan sampai ke satu tahap mereka sanggup menolak rukun Islam atas nama masalahat.

“Kami telah menyaksikan mereka yang menolak nas atas nama maslahat sehinggakan mereka menolak rukun Islam, solat, puasa, zakat dan haji. Mereka mendakwa bahawa kononnya solat akan mengganggu kualiti masa bekerja, zakat akan menggalakkan kemalasan bekerja, puasa akan merosotkan produktiviti dan haji adalah amalan yang sengaja mencari susah sedangkan kita dicipta untuk mencari susah” (Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Siyasah al-Syar’iyyah, m/s 248)

Usaha-usaha mereka hanya membenarkan amanat Nabi SAW;

"Akan terungkai ikatan islam satu persatu, setiap kali terungkai satu ikatan, manusia akan berpaut pada ikatan yang seterusnya. Ikatan pertama yang terungkai adalah perundangan dan akhirnya adalah solat" (Hadith riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim.)

⚫ ISTIQAMAH
Kita selaku umat Islam perlu sentiasa peka dan berwaspada dengan perkembangan musuh. Mereka tidak akan berputus asa memastikan kita tetap jauh dari berpegang teguh dengan ajaran islam.

“Saya wajib beriman dengan penuh yakin bahawa masa depan pasti milik Islam. Ia datang dari Allah, sudah pastilah ia merupakan satu-satunya ajaran yang paling berkesan dan mampu menguruskan seluruh urusan dan memimpin manusia” (Fathi Yakan, Maza Ya’ni Intima’I Li al-Islam, m/s 63)

Kita jangan sesekali berputus asa dari menghadapi musuh Islam yang ramai. Sememangnya menjadi idaman mereka melihat umat Islam sudah tidak optimis dengan masa depan Islam. Dr. Imaduddin Khalil dalam tulisannya Lu’bah al-Yamin Wa al-Yasar menyatakan;

“Oleh itu menjadi tugas mereka memburuk-burukkan cara hidup ini (Islam) dan mengugurkannya dari jiwa pendukung-pendukungnya. Sehingga mereka berjaya mencipta satu jenis perasaan mengalah dalam jiwa orang-orang Islam agar mereka tidak ada keinginan lagi untuk kembali kepada agama mereka” (Dr. Sa’aduddin Sayyid Saleh, Strategi Musuh Menentang Islam, m/s 73)

Abdul Mu'izz Muhammad
9 Febuari 2018

Kenyataan media: ROYALTI mendesak Mahathir memberikan penjelasan, meminta maaf dan bersama mendesak Perdana Menteri mematuhi perjanjian petroliam Kelantan-Petronas.

Pihak ROYALTI (R) mendesak Tun Dr Mahathir memberikan penjelasan berkenaan beberapa perkara berbangkit dalam perihal royalti dinafikan dan hasil bumi Kelantan yang dilarikan.

*1.* Ketika Barisan Nasional di bawah Tun Dr Mahathir Muhammad (Tun) memerintah Kelantan, bermula 1983 lagi, kerajaan Kelantan telah mendedahkan pertemuan minyak di kawasan periaran  Kelantan.

*Soalan pertama,* mengapa kerajaan di bawah pimpinan Tun menggadaikan semua ini dengan mendaratkan hasil petroliam milik Kelantan itu ke Songkla, Thailand, sebelum disalurkan ke Kedah melalui saluran paip? Bagaimana bentuk perjanjian dengan Thailand? Adakah kerana menghukum keputusan demokrasi rakyat Kelantan yang tidak memilih BN ketika itu (pertengahan tahun 1990)? Mengkhianati seluruh rakyat Kelantan pelbagai kaum di mana 99% adalah Melayu? Kami mendesak Tun Dr Mahathir menjawab persoalan ini.

*Fakta:* Projek pendaratan minyak ke Songkla siap sebelum 1996. Projek sambungan paip Thai ke Malaysia ditangguhkan pada 1997. Kemudian disambung semula April 2002. Jika pendaratan dibuat di Bachok, Kelantan, ianya lebih menjimatkan kos. Juga meningkatkan ekonomi Kelantan. Ini merupakan pengkhianatan yg jelas kpd kami rakyat Kelantan... ianya berlaku jelas semasa pemerintahan Tun.

Pihak Kerajaan Kelantan sebelum jatuh kpd Kerajaan Pas & Semangat 46 telahpun membuat persiapan awal untuk menjadikan Pantai Senok, Bachok sebagai hub perindustrian petrokimia dengan mengezetkan kawasan seluas lebih 4000 ekar utk tujuan tsb.

KDYMM Sultan Muhammad iv telah bertitah semasa perasmian Sidang DUN ke 5, penggal ke-12.

"Beta berharap gas ini dapat didaratkan di negeri ini kerana Kelantan telah menyediakan zon industri petroliam di Bachok seluas 4000 ekar sejak tahun 1990-an lagi.”

Pihak Perbadanan Kemujuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) pd Ogos 1996 melalui Anak Syarikat Keloil Sdn Bhd menjalinkan usahasama dgn KUB Holding Bhd bagi membangunkan industri gas & minyak utk Negeri Kelantan.

Namun, projek tersebut gagal diteruskan kerana gas dr periaran Kelantan "dicuri" & hantarkan ke Songkhla.

Bayangkan sekiranya Kelantan tidak dinafikan hak utk membangunkan industri tersebut, berapa ramai rakyat mendapat menafaat & limpahan ekonomi daripadanya??

*2.* Maklumat daripada laporan akhbar The Star yang bertarikh 2 November 2012, Jumaat adalah dirujuk. Syarikat di mana anak kepada Tun Dr Mahathir yang juga Penasihat Petronas, Sapura Kencana dilaporkan, membuat dua makluman kepada bursa saham pada 1 November 2012, yakni, pertamanya, mengenai anak syarikat milik penuhnya, Allied Marine & Equipment Sdn Bhd telah dianugerahkan kontrak perkhidmatan dalam laut selama tiga setengah tahun.

Pemakluman yang difailkan pada hari yang sama, mengatakan bahawa satu lagi anak syarikat milik penuhnya, Kencana HL Sdn Bhd memperoleh kontrak RM135.8 juta daripada HESS Exploration and Production Malaysia BV untuk projek gas di medan Kamelia, yang dikatakan 150 kilometer timur laut di luar pantai Kota Bharu.

*Soalan keduanya,* bagaimana anak Tun boleh mendapat tender ini dari Pihak Petronas yg bapanya adalah penasihat?

Jarak medan Kamelia hanya 150km dari pantai Kelantan, bukan berada di kawasan tindihan Thailand, milik Kelantan sepenuhnya, siapakah dalang sebenar yang menghalang Petronas dari mematuhi perjanjian royalti, yang ditandatangani oleh Petronas dan Kelantan pada 9 Mei 1975?

Kemanakah hasil bumi Kelantan itu (petroliam) akan disalurkan? Adakah Kerteh atau Kemaman, Terengganu? Medan Kamelia adalah dalam Blok PM301. Blok PM301 adalah tidak bertindih sama ada Thailand atau Vietnam atau Terengganu. Adakah ianya menggunakan pelaburan RM15.6B@US5.2B PETRONAS untuk membina paip gas sejauh 300km dalam Lembangan Melayu Utara (North Malay Basin) ke Kerteh. Sedangkan ke Kota Bharu (Bachok) jaraknya hanya 150km.

"Melayu Mudah Lupa" Tun Mahadir
"Ore Kelate Tak Akan Lupa apa Yang Tun Mahadir lakukan kpd Ore Kelate" Nazri Deraman

#BangkitPertahan
#TuntutRoyalti
13

TIADA APA YG HENDAK DITAKUTKAN.

Wartawan bertanya saya, apakah gabungan TUN M dan DSAI menggerunkan PAS dan menyebabkan PAS rasa tergugat.

Saya ingin menjawapnya, bahawa kedua-duanya adakah bekas pemimpin UMNO yang sama tarafnya dgn DS Najib, cumanya DS Najib masih didalam UMNO dan TUN M keluar dari UMNO kerana tak puas hati dengan DS Najib sementara DSAI pula terkeluar dari UMNO dan tubuhkan PKR setelah dipecat sebagai TPM terpalit isu liwat yang didakwa oleh TUN M.

Tapi kini sedikit perbezaan, DS Najib masih UMNO, Tun M dah tubuh PPBM dan DSAI tubuh PKR, ketiga-tiga mereka berada didalam parti yang berlainan namun walaupun mereka berlainan parti masih ada juga yang tetap serupa seperti dulu iaitu ketiga-tiga parti ini menyerang PAS.

PAS tidak pernah tunduk, berpulas kaki pun PAS tetap melawan, meniarap makan pasir, terlentang minum embun sekalipun PAS tetap akan bertanding menentang mereka, tiada siapa yang digerunkan oleh PAS kerana PAS berjuang diatas dasar Islam yang meletakkan Allah swt sebagai tempat diletakkan ketakutan mengatasi sesuatu yang lain.

Kalau sekiranya DS Najib, TUN M dan DSAI bergabung sekalipun PAS tetap akan melawan juga, masa TUN M jadi PM, PAS dah lawan dia, masa DSAI jadi TPM pun PAS lawan dia juga sebagaimana PAS lawan DS Najib sekarang ini.

Jika diwaktu mereka bertaring kuasa pun PAS menentang mereka, apatah lagi kini mereka setaraf sahaja dengan PAS berada di blok pembangkang, kerana PAS tidak takut lah PAS tidak bersama PH dan BN dan berada diblok ketiga, kerana PAS tidak takut, PAS akan bertanding di Permatang Pauh dan juga Pekan, keduanya di katakan sebagai kubu PH dan BN.

Apakah PAS tergugat?, UMNO sejak tahun 1951 lagi mengerjakan PAS, macam2 fitnah dan strategi digunakan, PH sejak berpecah cuba menanamkan persepsi buruk terhadap PAS, mereka tuduh PAS nak UG ngan UMNO, fitnah PAS ambil duit 90 juta dari Najib dan bermacam lagi bahasa najis yang dilontarkan untuk membusukkan PAS.

Senario yang ada hari ini adalah jawapannya, ratusan ribu manusia yang cintakan PAS berhimpun di himpunan Fastaqim di Terengganu, diikuti dengan belasan dan puluhan ribu dihimpunan Fastaqim peringkat Negeri2, PAS tetap mendapat sokongan dari rakyat Malaysia, malahan keahlian baru bertambah mendadak, sejak januari hingga november 2017 mencecah seramai 38,949 keahlian baru tidak termasuk disember 2017 dan januari 2018.

PAS bukan sahaja tidak tergugat, malahan terus melangkah gagah, membawa gagasan budaya politik matang dan sejahtera, mendidik masyarakat dengan Islam, terus berjuang dan terus berdakwah dengan keyakinan bahawa siapa yang berpegang dengan Islam pasti akan mencapai kemenangan disuatu masa yang selayaknya dan dijanjikan oleh Allah swt.

ROSLI ABDUL JABAR
TANJUNG LUMPUR.

Jumaat, 9 Februari 2018

Fitnah Dilarang Oleh Allah S.W.T,

Sebagaimana maksud firman-Nya dalam Surah al-Baqarah: 191:

“Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.”

Firman Allah dalam Surah An Nur : 15 – 16

“Ingatlah ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.” (15)

“Dan mengapakah kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.” (16)

Allah telah memberi peringatan supaya meninggalkan perbuatan memfitnah sesama manusia dalam Surah An Nur ayat 17 yang maksudnya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6].

Perkara itu diingatkan dengan tegas oleh Rasulullah dalam sabda Baginda yang bermaksud: “Akan muncul suatu ketika di mana ilmu Islam dihapuskan, muncul pelbagai fitnah, sifat kedekut dan jenayah berleluasa”. – (Hadis riwayat Muslim).

Rasulullah juga bersabda: “Seseorang hamba yang membicarakan sesuatu yang belum jelas baginya (hakikat dan akibatnya) akan dilempar ke neraka sejauh antara timur dan barat”. – (Hadis riwayat Muslim).

Allah berfirman dalam surah al-Hujurat, ayat 6 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiki dulu (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, kerana kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan”.

Dosa fitnah juga menghalang kita masuk syurga. Rasulullah bersabda: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah”. – (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Penyebar fitnah akan diberi malu oleh Allah apabila dibangkitkan pada akhirat kelak. Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang menyebarkan kata-kata yang memalukan seorang Muslim dengan tidak sebenarnya, nescaya dia akan diberi malu oleh Allah dalam neraka pada hari kiamat”. – (Hadis riwayat Ibn Abid Dunya dari Abu Zar).

Mencari dan membocorkan rahsia orang dilarang Allah seperti di dalam firman-Nya bermaksud: “Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain”. – (Surah al-Hujurat, ayat 12).

Allah berfirman: “Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji.” – (Surah al-Humazah, ayat pertama).

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, “Tahukah kamu apa itu mengumpat?” “Tidak,” jawab sahabat. Balas Baginda, “Mengumpat adalah kamu menyebut tentang kawan kamu apa yang dibencinya.” Para sahabat bertanya lagi, “Bagaimanakah sekiranya sesuatu yang disebut itu ada padanya?” Jawab Rasulullah SAW, “Itulah maksudnya mengumpat.” Nabi berkata lagi, “Kalau kamu menyebut apa yang tidak ada padanya, itu adalah buhtan (fitnah).” (Hadis Riwayat Tirmizi. 

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mu’minin dan mu’minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata:”Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” [An Nur : 12].

Diceritakan dari Abu Ayyub, bahawa isterinya berkata, ”Wahai Abu Ayyub, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan banyak orang tentang Aisyah?” Abu Ayyub menjawab, ”Ya. Itu adalah berita bohong. Apakah engkau melakukan perbuatan itu (zina), hai Ummu Ayyub? Ummu Ayyub menjawab, ”Tidak. Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu.” Abu Ayyub berkata, ”Demi Allah, A’isyah itu lebih baik dibanding kamu.. 

Kemudian Allah berfirman.

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. [An Nur : 13].

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti”. [Al Hujurat : 6].

Khamis, 8 Februari 2018

Musuh 'talibankan' PAS?

SEKALI lagi semalam, cubaan meracuni masyarakat bahawa PAS seumpama Taliban dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Setelah sekian lama doktrin tersebut ditanam namun tidak berjaya, ia dimainkan sekali lagi di saat semakin hampir Pilihan Raya Umum sebagai kaedah untuk menjauhkan masyarakat dari PAS.

Apabila berbicara mengenai Taliban dan mahu membuat persamaan terhadap PAS, perlu terlebih dahulu membuat perbandingannya. Terutama dari segi sosio politik, budaya, gaya pemerintahan serta struktur pemerintahan sama ada sebelum dan semasa pemerintahan Taliban itu sendiri. Namun hakikatnya ia sama sekali tidak serupa seperti yang di doktrin oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Pemerintahan Taliban

Pemerintahan Taliban siapa pun tidak dapat pastikan bagaimana ia beroperasi secara tepat. Namun seperti banyak kajian dan laporan yang di lakukan, pemerintahan Taliban ditakrifkan oleh Barat sebagai "Commander of Faithful" yang tidak sama seperti dengan dokongan PAS mahupun apa lakukan di Kelantan sekarang.

Adapun terma "Commander of Faithful" itu di takrifkan sama dengan Amirul Mukminin seperti gaya pemerintahan Khalifah Islam terdahulu. Hakikatnya ia langsung tidak sama dengan zaman pemerintahan Khalifah Islam terdahulu. Ini kerana kaedah pemerintahan Taliban hanya bersandarkan kepada seorang pemerintah yang membuat semua keputusan dan wajib di patuhi.

Contoh pemerintahan PAS paling jelas ialah Kelantan yang diperintah PAS sejak 1990 dan PAS secara jelas mengangkat serta mengikuti sistem yang ada sekarang seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Di Kelantan, PAS tidak pernah mendiskriminasi mana-mana pihak, bangsa, kaum mahupun agama.

PAS mendokong sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, menerima kepelbagaian budaya dan kaum serta tidak pernah menafikan hak mahupun keperluan orang bukan Islam mengamalkan agama dan budaya masing-masing seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Sekali lagi jelas ia adalah tohmahan terhadap PAS dengan mereka cereka yang tidak benar dengan tujuan untuk memburuk-burukkan PAS.

Dua modul kerajaan

Bagaimana boleh di tafsir atau dikatakan Taliban mengamalkan dua modul kerajaan sedangkan ia kabur dan menjadi kemusykilan dari mana sumber yang diambil? Walaupun ketika pemerintahan Taliban di Afghanistan terdapat struktur pemerintahan seperti menteri dan sebagainya, jelas sama sekali ia jauh berlawanan dengan sikap, pegangan serta dokongan PAS terhadap sistem pemerintahan dan Perlembagaan Negara.

Apa pun ingin digambarkan terhadap Taliban, ia langsung tiada bersamaan dengan apa yang ada mahupun akan berlaku di Malaysia. Maka gambaran bahawa PAS mengamalkan dua modul kerajaan atau mahu mengamalkannya adalah dusta semata-mata.

Digambarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab bahawa Taliban ataupun pemerintahan Khalifah Islam zaman dahulu 'menginstitusi pembunuhan' hingga yang melawan arus di hukum bughah, adakah ia benar ataupun khabar dusta semata-mata?

Taliban biarlah, itu soal dia dan langsung tiada kaitan namun bila menyentuh sistem Khalifah Islam terdahulu, pihak yang tidak bertanggungjawab mungkin lupa atau pun buta sejarah barangkali. Mereka lupa Kerajaan Rom, Kerajaan Byzantine dan lain-lain kerajaan besar dahulu, apakah yang mereka lakukan jika ada negeri, kumpulan atau orang perseorangan yang berpaling tadah dari mereka, tidakkah di takrif derhaka dan di hukum bunuh serta di perangi?

Buta penglihatan tidak mengapa namun buta hati sedikit pun tidak berguna!

Bukan Islam hanya eksekutif

Sekali lagi bagaimana pihak-pihak ini mengetahui bahawa Taliban meminggirkan bukan Islam ketika memerintah Afghanistan lalu membuat persamaan terhadap PAS? Jika tidak di teliti, kita akan terpedaya selama-lamanya.

Di Afghanistan 99 peratus penduduknya beragama Islam, namun ada juga kajian yang dijalankan mendapati hampir keseluruhan penduduk Aghanistan beragama Islam. Etnik Pashtun adalah kaum majoriti di Afghanistan sebanyak 43 peratus, di ikuti oleh Tajik sebanyak 27 peratus, Uzbek 9 peratus, Hazara 8 peratus, Aimaq 4 peratus, Turkmen 3 peratus dan lain-lain etnik 5 peratus.

Hampir 84 peratus bermazhab Sunni dan 15 peratus bermazhab Syiah. Hanya terdapat sebilangan kecil sahaja Yahudi, Sikh, Parsi dan Hindu di bandar terutamanya Kabul dan Kandahar. Sekali lagi perlu di ketahui bagaimana sosio politik Afghanistan berpaksi sejak dahulu serta peranan Loya Jirga dalam struktur masyarakat Afghanistan yang menjadi pegangan majoriti rakyat Afghanistan sehingga kini.

Loya Jirga ialah sistem diguna pakai di Afghanistan sejak tahun 1747 untuk memerintah di mana ketika itu semua etnik dan puak yang ada di Afghanistan berkumpul di Kandahar untuk melantik seorang Raja. Loya Jirga atau 'Grand Council' ialah sistem di mana semua etnik dan puak menghantar wakil untuk menduduki Loya Jirga yang mana terdapat hampir 2500 wakil dari 17 daerah.

Jika dikaji daripada maklumat di atas, kita akan menjadi musykil bagaimana dikata bukan Islam di Afghanistan dipinggirkan ketika Taliban memerintah. Kerana adapun Taliban memerintah dengan seorang pemerintah mutlak atau mengikut sistem Loya Jirga yang mendominasi Aghanistan sejak sekian lama, kita dapati memang tidak akan ada bukan Islam dalam pemerintahan Afghanistan. Baik Taliban atau bukan yang memerintah disebabkan struktur sosio politik Afghanistan itu sendiri.

Jadi bagaimana pihak-pihak tidak bertanggungjawab boleh membuat andaian salah mengenai Afghanistan tanpa mengetahui keadaan di Afghanistan dan sosio politik mereka? Lebih jijik, mereka membuat persamaan yang langsung tidak lojik dan masuk akal dengan PAS. Jelas sekali, ia muslihat dan tipu daya yang kotor untuk mendoktrin masyarakat dengan memburukkan PAS sedemikain rupa.

PAS pegang teguh Perlembagaan

Sekali lagi, PAS jelas berpegang teguh dengan Perlembagaan Persekutuan, berpegang kepada sistem Demokrasi Berparlimen serta Raja Berperlembagaan. PAS sejak awal lagi menyertai Pilihan Raya Umum sebelum wujud mana-mana parti 'pucuk muda' yang ada sekarang. Modul yang paling baik untuk dijadikan contoh ialah Kelantan yang sekian lama diperintah PAS.

Maka untuk mengaitkan PAS dengan gaya pemerintahan Taliban adalah sesuatu yang tidak masuk akal serta berniat jahat. Sudahlah berkaitan Taliban pun tidak betul dan benar, banyak persepsi dan rekaan dari fakta lalu mahu dikaitan PAS dengan cerita murah sebegitu, cukup sedih dengan permainan kotor pihak sebegitu.

Jika mahu menang pilihan raya dan mengalahkan parti lain, buatlah cara bermaruah dan profesional, bukan dengan cerita dongeng yang cukup murah dan tragis. Ia cukup melambangkan betapa ceteknya pemikiran mereka dan rendahnya mentaliti mereka, inikah orang-orang yang akan kita pilih untuk memimpin kita? Usah mudah tertipu, pilih pemimpin sebenar, bukan yang membuat cereka dan berpersepsi seburuk rupa kerana kelak kita dan negara binasa dan huru hara. -HARAKAHDAILY 7/2/2018

SYAIFUL HIZAM
Pemerhati Politik

_AC_

http://www.harakahdaily.net/index.php/berita/15-tanah-air/5198-musuh-talibankan-pas

SYAIFUL HIZAM  07 FEBRUARY 2018

Rabu, 7 Februari 2018

SEMAKIN PARAH DAN MAKIN BERNANAH KERANA TANPA KITA SEDAR UMAT ISLAM DIMALAYSIA BEGITU RAMAI YG BERILMU TETAPI BERFIKIRAN LIBERALISM... ISLAM MAKIN KECUNDANG DALAM PUCUK PIMPINAN FAHAMAN LIBERAL!!!

Begitu hebat cabaran Pas hadapi sejak ini utk menguatkan syiar islam..malah banyak tentangan yg dihadapi tidak kira dr media yg sentiasa memutarbelitkan segala yg diutarakan oleh pemimpin² dr Pas..bukan itu juga dr musuh membenci Pas juga dr Pakatan Harapan juga tidak ketinggalan utk memburukkan Parti Islam ini..
Pelbagai cara pelbagai fitnah ada saja kunjung hari utk menghentam pimpinan Pas..
Malah dr UMBN juga mengupah cyber² mereka utk mengelirukan penyokong Pas agar penyokong Pas menjadi tertanya²...

Sikap apakah yg mereka bawakan utk memecahkan jemaah Islam sehingga sanggup menfitnah pimpinan Pas..Sehingga hilang seorg akhalak umat Islam yg sanggup menfitnah bg menghalalkan cara mereka..Jika dilihat dr semua sudut jenuh penyokong Pas menjawap persoalan yg mereka bwkan...
Sehingga pihak Pakatan Harapan lupa apa agenda mereka dlm pihak pembangkang...

Bagi sy sebagai penulis sy melihat mereka begitu gentar utk Pas menang kerana mereka takut Pas akan menyemarakkan ideologi Islam kerana mereka² ini yg berfahaman liberalism dan sekular... Dengan terjahan dunia langit terbuka kelompok ini dengan aktif menebarkan sikap serta pandangan mereka, bahkan secara terbuka mengadakan bantahan awam untuk berekspresi akan tuntutan-tuntutan mereka. Mereka secara terbuka menyerang institusi agama negara ini serta berkolabarasi dengan sesiapa sahaja yang menyokong perjuangan mereka.

Terjahan kepada Islam berlangsung sepanjang zaman dan menuntut umat Islam berdada dengan penyelewengan ini. Antara kebobrokan yang kian mendapat tempat dalam kalangan umat Islam yang jahil ialah fahaman Islam liberal, menyusup secara diam dan pantas dalam akar ummah di pelbagai posisi.

Bentuk-Bentuk Pemikiran Golongan Islam Liberal....
Mereka menganut fahaman pluralisme..Iaitu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama yakni benar belaka. Orang Islam tidak boleh meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Sebaliknya mereka hendaklah mengiktiraf agama lain juga benar dan betul. Urusetia Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla dalam majalah Gatra (Indonesia) keluaran 21 Disember 2002 menyatakan: “Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran”.
Dengan fahaman inilah, maka lahirnya ideologi Pancasila di Indonesia. Darinya juga, penganut fahaman Islam liberal menyeru agar dibenar perkahwinan campur antara agama kerana semua agama adalah benar dan betul dan perkahwinan sebegini sememangnya telah diamalkan di Indonesia menunjukkan kejayaan besar golongan Islam liberal di sana. Di Malaysia, penularan fahaman pluralisme dapat dilihat dalam kes-kes berikut:

Kerana terpengaruh dengan fahaman pluralisme inilah maka beberapa Menteri Muslim dan sebuah NGO muslim (iaitu Sisters In Islam) telah turut menyokong penubuhan InterFaith Council (IFC) atau Majlis/Suruhanjaya Antara Agama-Agama. Suruhanjaya Antara Agama ini dicadangkan oleh MCCBCHS atau Majlis Kristian Budha Hindu dan Sikh Malaysia melalui memorandum yang telah dihantar ke Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001.

Mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia.. golongan Islam liberal di Malaysia antara yang mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad dari agama (Islam) tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan Mahkamah Syariah...
Bagi kelompok Islam liberal yang jahil ini mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh al-Quran. Mereka menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi; “Tidak ada paksaan dalam agama”. (Al-Baqarah; 256)

Menurut tafsiran ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanya terpakai bagi orang bukan Islam, yakni mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri. Adapun bagi penganut Islam, maka mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam termasuk tuntutan memelihara akidah dan iman.

Dalam kes murtad, orang Islam yang keluar daripada agama akan dikenakan hukuman yang berat di akhirat dan di dunia. Hukuman di akhirat ia akan dihumbankan Allah dalam neraka untuk selama-lamanya.

Malah dalam para² ilmu agama juga ada yg berfahaman liberal sehingga mempertikaikan surah hadis.. Menurut golongan Islam liberal, al-Quran perlu ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsiran ulama terdahulu. Tafsiran ulama terdahulu telah jauh ketinggalan dan tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Dalam mentafsir al-Quran tidak perlu terikat dengan ilmu Asbabun-Nuzul, Nasikh wal Mansukh, tafsiran Rasulullah, para sahabat dan ahli-ahli tafsir terdahulu. Memadai menurut mereka tafsiran itu menepati logik akal dan rasional.

Jelasnya, golongan Islam liberal mengajak umat Islam kepada penafsiran ayat-ayat al-Quran berdasarkan ilmu akal semata-mata. Kerana itu mereka awal-awal lagi telah menolak hadis Nabi yang bermaksud, “Sesiapa yang mentafsir al-Quran dengan akal fikirannya semata-mata, maka sediakanlah tempat duduknya dari api neraka” dengan mendakwa hadis tersebut bercanggah dengan al-Quran yang menyeru manusia supaya berfikir, merenung dan menggunakan akal..

Jadi utk menwujudkan negara Islam diMalaysia kita sebagai masyarakat yg mengaku Islam juga perlu menwujudkan kefahaman diri mengenai Islam dan keluar dr landasan berfikiran liberal tanpa kita sedar...
Utk menjadikan negara Islam bukan mudah kerana kita sebagai umat Islam harus bertanggungjawap dalam menjadi perantaraan...bukan hanya mahu negara maju bebas rasuah tetapi kita juga harus bebas dr gejala yg bertentangan dgn Islam..

Sudah jelas lagi Parti Islam Semalaysia sudah membawa apa yg diajar oleh Rasullulah kita dgn menyebarkan dakwah walaupun ianya sering disalah tafsir..
Kita sebagai umat Islam gunalah akal sebagai umat Islam kita tidak perlu ragu² kpd PAS..kerana mengundi Pas dpt menyelamatkan Aqidah kita utk masa depan..

UndiPas💚💚💚✅✅

SAL NASIR
07 FEB 2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1997565100497231&id=1405388713048209

Ahad, 4 Februari 2018

WAJAH SEBENAR PAKATAN HARAPAN YANG DIKETUAI DAP

Wahai rakyat Malaysia, itulah wajah sebenar pembangkang yang diketuai DAP. Bayangkan apa akan terjadi kepada orang Melayu dan agama Islam sekiranya pakatan berkuasa. Nauzubillah..

Kini Penguam DAP Siti kassim sudah berani mengugat JAKIM agar dibubarkan bagi kes² hanya dibawa kpd mahkamah sivil sahaja.
Cukup berani Siti kassim memberitahu kepada media..

Aku nak tanya selaku kerajaan UMNO nie tidakkah terasa tergugat dengan tindakkan Siti Kassim dr penguam DAP itu..
Kini mereka bangga kerana sebelum ini berjuang utk kebebasan beragama..kini hak yg mereka berjuang sudah berjaya kerana apa yg ditentang dan dilawan kini telah berjaya memurtadkan 3 ank mualaf utk kembali ke agama asal...

Adakah orang melayu Islam dr PH kamu gelar diri kamu Islam apabila ada seagama kamu mengeluarkan kata² atau tindakkan yg mengugatkan keharmonian Islam kita..begitu juga dgn UMNO kenapa bab² Islam kamu hanya senyap walaupun yg mengugat keharmonian Islam adalah dtg dr PH sendiri..
Adakah kamu bersama PH utk tidak meletakkan Islam dalam pentadbiran kerajaan..bagi kamu UMNO jika cara Islam akan menyebabkan kamu susah utk bekerja..

Oleh itu, tidak menghairankan apabila Siti Kasim mendesak agar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dihapuskan secepat mungkin kononnya demi kesejahteraan negara.Siti Kassim sering “memperjuangkan” hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender memandangkan tindakan tersebut mampu memperlekehkan kesucian agama Islam yang merupakan agama rasmi Malaysia menurut perlembagaan...

RAKYAT Malaysia harus tahu bahawa peguam pro pembangkang Siti Kasim membawa suara DAP dalam setiap langkah dia. Dan kita tahu betapa DAP amat benci kepada agama Islam dan orang Melayu.
Jadi utk PRU ini x payah kita bersusah payah nak mengundi PH atau UMNO..
Kerana melayu dalam PH duduk sebantal dgn Siti kassim yg memperjuangkan menentang Islam..
Jika UMNO mereka menyokong Islam maka jgn senyap dalam hal² yg membabitkan Islam..
Jgn jd "KHADAM" kpd kapiaq..
Jgn takut hilang undi dr bangsa bukan Islam..

Kita bukan rasict tetapi jika ianya mengugat agama Islam akan kita tentang...selama ini sudah lama kita bersabar dgn karenah pengkhianat agama ini...

SAL NASIR
03 FEB 2018