Rabu, 12 Jun 2013

Khomeini mengatakan; salah satu dari tanda-tanda su'ul khatimah adalah jatuh dari keranda jenazah saat akan dikuburkan.


Syiah berebut jenazah Khomeini
Fatwa Khomeini, Imam Syiah:

Barangsiapa yang meninggal lalu jenazahnya jatuh dari keranda jenazah maka dia termasuk dari penduduk neraka. Dan dalam fatwanya yang lain Khomeini mengatakan; salah satu dari tanda-tanda su'ul khatimah adalah jatuh dari keranda jenazah saat akan dikuburkan.

Dan lihatlah apa yang Allah lakukan atas khomeini, saat dia akan dikuburkan khomeini tiga kali jatuh dari keranda dan auratnya terbuka.

""Katakanlah, 'Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." Ali Imran(26)


Fatwa Khomeini Imam Syiah | Beliau mati Dalam Keadaan Mayat Terjatuh 3 Kali Dan Auratnya Terbuka ( Gambar )Tiada ulasan:

Catat Ulasan