Sabtu, 5 Januari 2013

ANWAR IBRAHIM Bangkit Bersama RakyatAgama Islam sangatlah menghormati hak milik individu, tidak ada sesiapapun boleh mengambil atau merampas hak seseorang tanpa izinnya.Perkara ini jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam .

Firman Allah: يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم.

Tafsirnya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan), harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu.( Surah Al-Nisa’:29).

Sabda Rasullulah Shallahu alaihi wasalam:كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

Maksudnya: "Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram baginya menumpahkan darahnya, mengambil hartanya dan mencabul kehormatannya. "(Hadis riwayat Muslim)

Sabda Baginda lagi dalam khutbahnya pada hajinya yang penghabisan:فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا.

Maksudnya: "Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan kamu haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, pada bulan kamu ini, pada negeri kamu ini. " (Hadis riwayat Muslim)

Asas dalam mengambil harta seorang muslim itu ialah berdasarkan kerelaan hatinya, sabda Baginda:لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه.

Maksudnya: "Tidak halal harta seorang melainkan dengan kesukaan hatinya sendiri. "(Hadis riwayat Ahmad)

Nash-nash di atas jelas menunjukkan tentang haramnya mengganggu-gugat atau melanggar hak-hak yang dimiliki secara peribadi selama ianya dimiliki secara sah.Seperti juga tanah, maka tidak dibenarkan oleh Islam dirampas atau diganggu-gugat oleh orang lain kiranya ianya telah dimiliki secara sah.

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:من ظلم من الأرض شيئا من سبع أرضين.

Maksudnya: "Sesiapa yang mengambil sesuatu daripada tanah secara zalim, akan dikalungkan kepadanya daripadatujuh lapis bumi. "(Hadis riwayat Bukhari).

Bahkan pihak kerajaan sendiri tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenangnya melainkandengan hak tertentu yang dimiliki oleh kerajaan berdasarkan kaedah:ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Ertinya: "Imam tidak berhak mengeluarkan sesuatu aripada tangan sesiapa melainkan dengan hak yang sabit yang diketahui. "

Tiada ulasan:

Catat Ulasan